<<< nazad

Bertha Dudde, br. 8833, 26 Srpnja 1964

PREDUVJET ZA DJELOVANJE DUHA ….

Jednostavna molba da vas ispunim Mojim Duhom dovoljna je da vas ispuni Duhom, pod preduvjetom da nije izgovarana samo ustima, nego da se ona k Meni diže iz najveće dubine srca. Jer Ja se radujem svakom čovjeku koji Mi upućuje tu molbu, kad želi imati jasnoću svojih misli i to u skladu s Čistom Istinom. Dakle što bih Ja mogao činiti radije nego sprovoditi Svjetlo tamo gdje Ga se žudi? A već u skladu sa žudnjom za Istinom čovjek će onda biti i obdaren, i punina struje snage milosti biti će u skladu sa njegovim stupnjem Ljubavi tako da se itekako može govoriti o primjetnom prožimanju snagom, koje se onda izražava u pojedinačnim “darovima Duha” koji su prepoznatljivi na van, koji drugoj osobi daju očigledno uvjerenje da je čovjek ispunjen Duhom Božjim …. 

No to bi onda bili samo izuzetni slučajevi, dok sam međutim vama ljudima Ja dao obećanje da ću Utješitelja poslati svima onima koji vjeruju u Mene i pridržavaju se Mojih Zapovijedi, jer “njima ću se objaviti ….” (Ivan 14:21) pa i ako se to dogodi putem posude koja ima zadatak primiti Riječ od Mene Samoga, time se Ja obraćam vama svima …. dakle Ja se objavljujem svima vama. A vi Me ne biste razumjeli kad vam ne bih  prosvijetlio vaš duh, kad Ja Sâm ne bih mogao djelovati u vama …. ili pak: pošto ste aktivni u Ljubavi onda sami u sebi palite svjetlo, koje vas prosvjetljava, vi u sebi u život budite iskru Duha, i On na vas djeluje iznutra …. shvaćate sve što vam bude predstavljeno, i znanje o tome čini da se vaša Ljubav prema Meni rasplamsa sve svjetlije, bez da je vanjski vidljiva ….

A na to sam krštenje Duhom mislio, jer u ono vrijeme kad sam hodio po Zemlji, ljudi su još bili slijepi u duhu, još se nije bilo dogodilo Moje djelo spasenja putem kojega ste se mogli osloboditi od sljepoće …. Govorio sam vam o vatrenom krštenju, o Svjetlu Ljubavi koje bi se u ljudima rasplamsalo i time isto tako poput žarke vatre dovelo Duh do buđenja …. a On bi duhovno slijepilo odagnao …. Ja sam bio najavio “djelovanje Moga Duha” u ljudima pošto sam ih htio dovesti do spoznaje (toga) što je moglo biti moguće baš kroz djelovanje u Ljubavi. Tako da svi ljudi koji su u Ljubavi moraju isto tako ispravno i razmišljati ako žele ispravno razmišljati, jer taj preduvjet postavljam onima u kojima treba djelovati Moj Duh. 

Na van prepoznatljivi darovi Duha usko su povezani sa obavezom da još slabašni bližnjī budu dodirnuti na takav način koji će učiniti da njihova slaba volja bude oživljena …. radi čega Ja one koji su u posjedu tih darova istovremeno i upoznajem sa njihovom misijom. I tad se može govoriti o očiglednim znacima, o unutarnjem pozivu, koji je od Mene primio taj čovjek kojeg sam Ja odabrao …. No koliko često se i ovdje uključuje Moj protivnik koji se služi ljudima koji još žive u neistini i koje on još želi podupirati u uvjerenju da su prožeti Duhom Božjim, tako što ih dovodi do čisto tjelesnog uzbuđenja i oni onda brbljaju nerazumljivo (apsurdno) i vjeruju da se nalaze pod utjecajem Mog Duha ….

On može utjecati uvijek samo tamo gdje se ljudi nalaze u zabludi i ne daju se podučiti i gdje u njima težnja za Istinom nije toliko dominantna da bi ih od njegovog utjecaja štitila. Pa će tako i oni govoriti o “djelovanju Duha”, čega se valja paziti, jer njima nedostaje unutarnja spoznaja toga kada i gdje Duh djeluje, i stoga oni polažu pravo na nešto za što je preduvjet žudnja za Istinom, preduvjet koji pak oni ne ispunjavaju. Jer znanje o njoj u njima bi probudilo poniznost, koje međutim ne posjeduju oni koji samo vjeruju da su ispunjeni Duhom Božjim ….

AMEN

<<< nazad