<<< nazad

Bertha Dudde, br. 8813, 16 Lipnja 1964

VRŠENJE DVIJU BOŽJIH ZAPOVIJEDI ….

Svi vi ljudi, kojima se želim obratiti, prignite Mi uho, ne dajte da ove Riječi prohuje pored vaših ušiju, nego slušajte što vam želim reći: često ćete još biti zaplašeni, jer Moj protivnik bjesni, pošto zna da nema više puno vremena …. A vi znate što to znači, jer Kraj je blizu, kad će on biti svezan na dugo vrijeme. Ja ne mogu dopustiti da vas zaobiđe ono što sve vas treba dovesti do toga da se saberete …. Ja se Mojem protivniku ne mogu suprotstaviti budući da mu vi sami dajete ovlaštenje, jer jedino vaša volja je to što ga od vas može držati na razdaljini …. jer vi sami ne posjedujete živu vjeru koja bi vas upirala k Meni kako bih Ja onda bio tu za vas.  

Razmislite ozbiljno kako se odnosite prema vašem Bogu i Stvoritelju. Ne dajte se zadovoljiti vanjštinom i forma(lnosti)ma, ispunajvanje kojih je beznačajno …. Nego razmislite o tome kako stojite u odnosu na Mene …. Da li sa Mnom možete općiti kao sa Ocem …. Jer Ja vaš zov Meni čujem jedino onda kad molite u Duhu i u Istini. A molitvu usana Ja ne cijenim, pa čak i ako satima govorite i vjerujete da Mi time odajete počast …. Ja vas sve samo želim potaći na živu vjeru, na usku vezu sa Mnom, Koji vas uistinu mogu zaštititi od sve napasti i svih napada Mog protivnika. 

No vašim mlakim stavom prema Meni vi Mome protivniku dajete pravo da vas maltretira na svaki mogući način, i vi se onda s pravom pitate: Gdje je vaš Bog i Otac Koji vas ne štiti od napada ovoga? Ali vi ne mislite na to da on ima vlast nad onim čovjekom koji mu se dragovoljno predaje …. i da mu Ja to pravo ne mogu uskratiti, pošto on na vas ima isto pravo koje mu vi oduzimate jedino putem vaše ozbiljne volje prema Meni …. koja sama njemu i njegovom djelovanju postavlja granice koje on ne može prestupiti jer je to posljednja odluka volje, u svrhu čega vi hodite ovom Zemljom …. Ja se želim obratiti svima vama kako bih vas upoznao sa značajem zemaljskog života, kako bih vam predstavio važnost života u Ljubavi prema Meni i bližnjemu, koji vas jedini čini kandidatima za Moje Kraljevstvo. 

I ako biste svi vi držali te dvije zapovijedi …. uistinu biste bili iznad svih izazova od strane protivnika, jer on je spram Ljubavi nemoćan. No Ljubav se među vama ohladila (Matej 24:12), i stoga on ima nadmoć, te će vas tlačiti do Kraja. Te obje zapovijedi su zapovijedi koje sam Ja Sâm na zemlji dao, koje sam živio, i vas pozvao na sljedbeništvo …. i ako vi slijedite samo (te) zapovijedi Ljubavi, tada živite sukladno Mojoj volji, i Ja Sâm bih našao prilaz vama i mogao vam se obratiti. Ali umjesto toga vi se držite besmislenih form(alnost)i i običaja koji su s ljudske strane još dodani Mome učenju Ljubavi, a koji vam ne donose nikakav duhovni napredak.

No vi time onemogućavate direktno obraćanje s Moje strane, i ne vjerujete da možete čuti Mene Samoga, jer izgubili ste znanje o tome. No Ja sam vam to obećao riječima: “Tko drži Moje zapovijedi onaj je koji Me ljubi …. k njemu ću doći i njemu ću se otkriti.” (Ivan 14:21). On će čuti Moju Riječ izgovorenu odozgor, on će doživjeti da “Ja uz njega ostanem sve do Kraja svijeta ….” (Matej 28:20). To nisu prazna obećanja koja sam Ja izgovorio dok sam živio na Zemlji, jer Moja Riječ jeste i ostaje Istina (Ivan 17:17)…. No tko od vas još uzima ozbiljno takva obećanja? Tko vjeruje da Moj Duh djeluje u čovjeku koji se oblikovao u Ljubav?

Vaša vjera više nije živa …. a to je ono što vas izručuje u ruke protivnika. I on će koristiti svoju silu, svoje pravo, jer vi i jeste njegov udio sve dok se voljno ne predate Meni, jer ste jednom proizašli iz njegove volje uz korištenje Moje sile, još dok nije bio “Moj protivnik” …. On vas je odvukao u ponor pri svom padu, i Ja vas sad opet želim ponovno zadobiti, što je međutim jedino moguće ako Mi vi poklonite svu svoju volju i Ljubav ….

AMEN

<<< nazad