<<< nazad

Bertha Dudde, br. 8774, 9 Ožujak 1964

PODLAGANJE VOLJE BOŽANSKOJ VOLJI

ČINI ČOVJEKA PRIKLADNIM...

Moja volja će uvijek biti odlučujuća za vaš životni put, čim vi svoju volju podložite Mojoj volji... Onda ste vi ušli u Moju volju, i sve vaše misli, želje i postupci sada odgovaraju Mojoj volji, jer vi sada u sebi nosite Moju volju i ne možete ništa drugo htjeti, jer onda Ja Sam djelujem u vama. I tako vaša volja ostaje slobodna, a ipak se podlaže Mojoj, i onda za vas može postojati jedino duhovni uspon, onda će vam zemaljski život donijeti rezultat (uspjeh), zbog kojeg vi prolazite kroz ovu zemaljsku dolinu. I onda ćete vi također očigledno prepoznati da (Ja interveniram,) i kako Ja interveniram u vaš život. Vi stalno održavate vezu sa Mnom, i sve što vi poduzimate će u sebi također nositi blagoslov, jer Moja volja surađuje, a Ja uistinu znam što vama služi za usavršavanje. No, vi onda također možete s najvećim spokojem pustiti da na vas dođe sve, jer Ja uređujem kako to dolazi, jer Ja iz toga vidim duhovni uspjeh (rezultat)... I tako ću Ja vama uvijek dovesti i ljude koji trebaju biti obaviješteni o Meni i Mojoj Riječi. Ja ću vam uvijek pružiti pravi učiteljski materijal, ako vi želite osvijetliti te ljude, jer vaša volja da sada potpuno pripadnete Meni, dopušta da vas Ja u Mojemu vinogradu mogu iskoristiti kao prikladne sluge, koji uvijek izvršavaju jedino ono što im odredi Gospodar. A takav rad mora biti blagoslovljen, on mora biti uspješan, i zato na vas koji Mi svjesno želite služiti Ja još polažem veliku nadu, da vi Meni pripremite duše, kojima se Ja onda i Sam mogu obratiti, a koje sam Ja onda i osvojio za vječnost. Jednom se vaša volja odvratila od Mene, i to je bilo vaše otpadništvo od Mene, vašeg Boga i Stvoritelja... Okrenete li vi sada iznova neprisiljeno (slobodno) svoju volju Meni, onda se već ostvario i vaš povratak, onda ste vi izdržali ispit zemaljskog života, i onda je još jedino potrebno da vi vašoj duši pomognete sazrjeti, da vi pustite da se u vama tako jasno rasplamsa Ljubav, da se sve nečistoće koje duši još uvijek sprječavaju zračenje svjetla razlože, i da vi sada možete u potpunosti biti prožeti Mojom Ljubav-nom snagom. Za to vam je na raspolaganju zemaljski život, i neprestano vam se nude prilike, gdje vi možete djelovati u Ljubavi... Iskoristite ih i ostanite stalno povezani sa Mnom u mislima, i vi ćete uistinu još u zemaljskom životu moći postići stupanj zrelosti, koji vam osigurava pristup u kraljevstvo svjetla, jer je sav otpor u vama slomljen, i vi iznova pripadate Meni, kao na početku. Ja od vas ne tražim mnogo, ali baš da bih vas mogao opskrbiti neslućenim divotama, kada vi stupite u onostrano kraljevstvo. Ja jedino čeznem za vama, da se vi obratite Meni, da vaša volja iznova pripadne Meni, da se vi dobrovoljno odvežete od Mojega protivnika, a Ja ću vas uistinu opremiti snagom, da vi postignete vaš cilj: konačno sjedinjenje sa Mnom. A gdje je to već postignuto, tamo ja dovodim i druge, koji se trebaju ugledati u njegov primjer, koji su potaknuti da se jednako povežu sa Mnom, jer je i njihov unutarnji otpor protiv Mene već znatno oslabio, pa će se i oni polako podložiti Mojoj volji, i čin povratka se već dogodio... Jer Ja nikada od Sebe ne puštam onoga tko Mi je jednom okrenuo svoju volju. No, za to je potrebno jedno, da čovjek spozna Mene u Mojemu Biću... Jer, on će uvijek težiti jedino onom što njemu izgleda poželjnim (vrijednim žudnje), a Ja ću mu biti poželjan tek onda kada je on o Mojemu savršenom Biću podučen u skladu s Istinom, kada on zna da je to Biće Koje ga je stvorilo, Ljubav, mudrost i moć, i nadasve savršeno... A ovo znanje treba biti preneseno svim ljudima. Zato ga Ja Sam dovodim na Zemlju, i zadužujem vas, Moje sluge, da ga iznova rasprostranite, tako da bližnji mogu biti obaviješteni o tome, i onda se također mogu slobodno odlučiti za Mene... Ali, Ja točno znam puteve na kojima se međusobno susrećete vi ljudi, koji možete razmijeniti ideje, i saznati o Mojoj volji. Tek kada vi znate o Mojoj volji, vaša se volja može odlučiti da se podloži Mojoj, no onda ste vi također razriješeni svake odgovornosti, onda je vaša volja ušla u Moju, onda vaše razmišljanje, htijenje i djelovanje odgovara Mojoj volji, i onda put do savršenstva više nije dug. No, kako često Mi čovjek pruža otpor, kako često on vjeruje da on sam može određivati o sebi i svom životu, kako često on sluša Mojega protivnika, koji mu Moje Biće prikazuje iskrivljeno, tako da čovjek ne može osjetiti Ljubav za biće, kojemu, prema prikazivanju Mojega protivnika, mora biti osporeno savršenstvo. Ja želim pridobiti vašu Ljubav, i Ja ću vas onda moći i osloviti, bilo direktno, bilo indirektno kroz Moje glasnike, koje Ja međutim dovodim svima, koji samo imaju ozbiljnu volju da postignu svoj cilj na Zemlji, koji žive prema Mojoj volji, te sebe onda mogu i usavršiti (dovršiti) na ovoj Zemlji. AMEN

<<< nazad