<<< nazad

Bertha Dudde, br. 8749, 10 Veljača 1964

UČITELJ JE OBRAZOVAN OD MENE OSOBNO...

Ja želim ispuniti sve šupljine vašeg znanja, onoliko koliko vi neko znanje trebate, jer vama ljudima na Zemlji još nije moguće prodrijeti u najdublje mudrosti, budući to pripada višem stupnju savršenstva, kojeg biće najčešće postiže tek u duhovnom kraljevstvu, kada ono može u potpunosti biti ozračeno Mojom Ljubavlju. No, na Zemlji treba čovjek, kojemu Ja dodjeljujem učiteljsku aktivnost, biti toliko upućen u duhovno znanje, da za njega ono nema šupljina, da njemu stoga ne može biti postavljeno pitanje na koje on ne bi mogao odgovoriti… Jer, za ono što čovjek žudi znati, on će uvijek moći dobiti razjašnjenje od onih koji su bili direktno podučeni kroz Duh, i njima nikada neko znanje neće biti nepoznato. No, čak i on će biti polako uveden, a Ja uvijek znam kada on treba neko određeno znanje, kada će mu biti postavljena pitanja, i Ja ga otuda uvijek u pravo vrijeme spremam, ili mu odgovaram postavljeno pitanje direktno, kao što sam vam obećao da vi Mene trebate pitati, kada vas zaokupi neko pitanje… No vi, koji žudite nešto znati, trebate također otići do Izvora, jer vam je tamo zajamčeno primanje Istine iz Mene. Vi se ne trebate pustiti podučavati od neznalica, od onih, koji nemaju nalog od Mene za aktivnost podučavanja. Svaki čovjek, koji Mi želi služiti, dobrodošao je kao radnik u vinogradu, no Ja postavljam svakog čovjeka na mjesto gdje on može za mene obavljati pravi posao… I tako je posao svakog sluge drugačiji… Učiteljsku aktivnost (aktivnost podučavanja) međutim, ne može obavljati svaki radnik u vinogradu, no on može doprinijeti rasprostranjivanju Istine, čim on razdjeljuje ispravni nastavni materijal, čim on skrbi za to da Istina iz Mene bude rasprostranjena, on ovo dobro može i sam primijeniti, kako bi ga točno predao dalje, ako ga vjerno prenosi dalje bližnjima, stoga čita naglas, i tako razdjeljuje direktnu Riječ od Mene, Koja onda također zrači odgovarajućom snagom, te opet dotiče bližnje kao Moje obraćanje (govor)… No, ne treba svaki čovjek vjerovati da ispunjava Moju volju, ako se dobro služi znanjem koje je on stekao kroz Moju Riječ, pa onda vjeruje da je ovlašten i sposoban podučavati… On prije mora iskreno moliti prosvjetljenje njegovog duha, tako da onda Ja Osobno mogu kroz njega govoriti, čak i ako se on služi vlastitim riječima. Onda je njegov govor priprost i jednostavan, i također prilazi srcu svakog čovjeka koji je dobre volje. No, počne li čovjek davati razumska objašnjenja, onda on više ne razdjeljuje „Moju Riječ“, i onda on može postići jedva ikakav uspjeh. I onda on ne vrši pravi rad u vinogradu, onda on još previše sebe ističe (istupa, pokazuje se), namjesto da dopusti Meni djelovati. Učiteljska aktivnost zahtjeva stalnu direktnu poduku od Mene, jer uz ovu poduku, čovjeku dolazi i razumijevanje, te moć ispravne prosudbe, što ga sada također osposobljava da podučava. No, kada Ja Moju Riječ vodim direktno na Zemlju, tako da ona može biti zapisana, onda sam od sebe proizlazi zadatak da se to zapisano dostavi bližnjima, a za to Ja opet trebam vjerne sluge, koji čine sve, kako bi razdijelili Moju Riječ, i koje ću Ja za to blagosloviti, jer je upravo razdjeljivanje „Moje Riječi“ u Posljednjem vremenu prije Kraja najvažnije protusredstvo za slabljenje poticanja Mojega protivnika, koji se kroz laž i obmanu neprestano trudi držati ljude u gustom mraku… Vi stoga trebate pomoći širiti svjetlo, vi ga trebate iznijeti u svijet, tako da se mnogi ljudi mogu osnažiti na snazi Moje Riječi, tako da oni nađu izlaz iz tame. A uistinu, Ja Sebi pronalazim prave sluge, koji uvijek ispunjavaju njima dodijeljeni zadatak, prema njihovoj sposobnosti i njihovoj volji… Ipak, sposobnost da govore za Mene i Moje kraljevstvo, jedino Ja mogu pokloniti čovjeku, koji Me iskreno moli za to, ali tada će on na skroman i jednostavan način svjedočiti za Mene, te nastojati bližnje potaknuti na vjeru i Ljubav, on će sam voditi život Ljubavi, i stoga će dakle i njegov duh biti probuđen, tako da ga Ja mogu iskoristiti kao usnik, no on će vlastitim riječima razdjeljivati ono što sam mu Ja položio u usta. A ovi govori neće zvučati (na)učeno, oni neće biti vođeni razumom, nego će dolaziti jedino iz srca, budući Ja Sebe jedino kroz srce izražavam. A, pustim li Ja da Moja Riječ teče direktno na Zemlju, onda Ja sebi Sam obrazujem (izgrađujem) pravog učitelja, kojega Ja uvodim u znanje, koje on sam razumije, te također može i razdijeliti bližnjima, jer je on onda prava posuda u koju se Moj Duh može izliti, no on je također kao čovjek obdaren darom da razjasni bližnjima koji žude ovo razjašnjenje… njemu Ja dodjeljujem službu, i on je aktivan u Mojoj volji, otuda također može istinito odgovoriti na njemu postavljena pitanja, budući mu ne nedostaje znanje. Svakoga tko Meni ozbiljno želi služiti, Ja ću postaviti na pravo mjesto, i njemu dodijeliti njegovu službu, kojom on onda treba upravljati najbolje što može (svom snagom), i Moj blagoslov će stalno počivati na njemu i njegovom djelovanju.

AMEN

<<< nazad