<<< nazad

Bertha Dudde, br. 8705, 21 Prosinac 1963

BOŽIĆ 1963…


Vama ljudima je zablistalo svjetlo kad sam Se Ja spustio na Zemlju, jer ste se nalazili u najdubljoj tami koju je Moj protivnik prostro nad vama, ali Ja sam došao iz kraljevstva svjetla, i zakoračio prema ljudima u volji da im donesem svjetlo… Jer, Ja Osobno sam bio Svjetlo od vječnosti, Ja sam došao u djetešcu Isusu kao čovjek na svijet, Ja sam ispunio ovo djetešce Mojim svjetlom, i dok god je Isus hodao kao čovjek na Zemlji, On je također puštao Njegovo svjetlo da obasjava, iako tek u sasvim ograničenoj mjeri… Ali, On je živio Ljubav, i već samo to je moralo širiti svjetlo, jer tko je uzeo u Njemu primjer, i želio oponašati Njegov put i djelovanje, isto tako je bio ispunjen svjetlom. Ja Osobno sam uzeo prebivalište u djetešcu Isusu, jer sam Ja Sam također Ljubav, a budući da je Isus bio ispunjen Ljubavlju, On je također s pravom mogao reći, prije nego je posljednju Misiju… djelo otkupljenja… ispunio: „Ja i Otac smo jedno…“ (Ivan 10:30) Ljubav je sišla na Zemlju i uzela u posjed čovjeka Isusa, i tako je iz Njega također moralo blistati najsjajnije svjetlo, On je govorio, podučavao i ljudima darivao takvo znanje, koje im je nad svime uistinu davalo najjasnije razjašnjenje, i koje je isto tako moglo potaknuti ljude da u potpunosti idu Isusovim stopama, te da također vode život Ljubavi, koji im je onda osiguravao iskupljenje od svake krivnje, kada je Isus pretrpio smrt na križu. Ljudi su izgubili svo svjetlo  kroz njihovo odmetništvo (otpad) od Mene, a to je također značilo da su bili sasvim bez Ljubavi, da su odbacili Moju Ljubav, i stoga su sada hodali na Zemlji u tami... Ako su morali biti otkupljeni od njihove krivnje, onda im je iznova moralo zasjati svjetlo Ljubavi, i opet su morali biti slobodni prihvati ga ili odbiti... Iz tog razloga je Isus baš za sve ljude ponio prvobitni grijeh i iskorijenio ga, On je svim ljudima iznova kupio (pribavio) dostavu svjetla i snage, ali svaki pojedini čovjek mora također dobrovoljno žudjeti svjetlo, jednako kao i iznova se otvoriti struji (toku) snage Ljubavi, tek tada on može biti otkupljen od svoje krivnje… Ali, čovjek nikada ne bi mogao sam od sebe ostvariti djelo otkupljenja, čovjek dakle nikada ne bi mogao iskupiti ovu veliku krivnju, da Se Ja Sam nisam manifestirao u ovom čovjeku, što je opet bilo moguće jedino kada se ovaj čovjek Isus potpuno oblikovao u Ljubav, da je na taj način dobrovoljno prihvatio Mene Samoga u Sebi, i pripravio Mi boravište kroz Ljubav koja Ga je ispunjala. I opet sam Ja Sam bio ta Ljubav, a Ljubav je zračila svjetlo, najbistriju spoznaju i najjasnije znanje. A, ovo svjetlo je sijalo dolje na Zemlju, jer je Isusova duša došla iz kraljevstva svjetla i samo je uzela prebivalište u jednom ljudskom omotaču (ljusci)... I tako je stvorena veza od kraljevstva svjetla do kraljevstva tame… U potonjem se više nije mogla pronaći nikakva Ljubav, i otuda također niti jedna zraka svjetla koja bi mogla osvijetliti tamu, i stoga je malo ljudi zazivalo njihovog Boga i Stvoritelja kao Spasitelja iz njihove bijede. A njihov poziv je bio poslušan: Ja Osobno sam sišao na Zemlju, i priveo kraju razdoblje najdublje tame, kroz čovjeka Isusa je zračilo svjetlo, u kojem je bilo Samo Svjetlo od vječnosti, a tko je sebe dobrovoljno pustio obasjati ovim svjetlom Ljubavi, mogao se odvojiti od tame noći, probudio se u život, jer je svjesno prihvatio otkupljujuće djelo Isusa, on Ga je priznao za Onoga, u Kojem sam Ja Sam umro na križu za cijelo čovječanstvo, da ih otkupi... A, možete vjerovati, da to nije bilo samo djelo čovjeka, možete vjerovati da sam Ja Sam, vaš Bog i Stvoritelj, morao biti povezan s ovim otkupljujućim djelom Isusa… sa Njegovom smrću na križu… jer je čovjek Isus bio Biće Koje je sišlo iz kraljevstva svjetla na Zemlju i Koje je ponukalo Mene Samoga da uzmem boravište u Njemu, jer je čovjeka Isusa ispunjala najčišća Ljubav, koja Me je neizbježno privukla, tako da sam Se Ja Sam sjedinio sa čovjekom Isusom, i tako je vječno Božanstvo Osobno ostvarilo djelo otkupljenja za sve ljude prošlosti, sadašnjosti i budućnosti.

AMEN

 

<<< nazad