<<< nazad

Bertha Dudde, br. 8696, 10 Prosinac 1963

ZNANJE O ISUSU KRISTU JE OD NAJVEĆE VAŽNOSTI...


Činjenica da vi opetovano primate objašnjenja o činu Spasenja Isusa Krista je zbog toga što ljudi jedino malo ili rijetko više vjeruju u njega, jer njihove su misli previše fokusirane na svjetovne poslove a čin Spasenja je duhovni događaj koji ne može biti dokučen od strane svjetovno usmjerenog uma. Ipak ljudi su jedino na Zemlji zbog duhovne svrhe, i ako ova duhovna svrha nije ostvarena onda je život ljudskog bića bio življen uzalud, i duša iznova pada nazad u bezdan odakle je radila na svom podizanju tijekom jednog beskonačno dugog perioda vremena uz Božju pomoć. Ako bi bilo moguće učiniti da ljudi razumiju duhovni razlog za čin Spasenja i Isusovu misiju, puno bi bilo stečeno, jer onda oni Njega više ne bi odbacili nego bi pokušali mentalno suosjećati i shvatiti Njegov način života na Zemlji...

Međutim, čovječanstvo nije previše voljno i naklonjeno primiti duhovne poduke... ukoliko ono nije grubo probuđeno iz njegova normalnog života od strane silnih događaja i bolnih zbivanja i započne razmišljati. I iz ovog razloga takvi sudbonosni događaji se isto tako ne mogu spriječiti. Ali generalno oni će se tada doista prisjetiti njihova Boga i Stvoritelja i aperirati Mu kada potrebuju pomoć... I činjenica da oni Njega uopće priznaju kao Silu Koja ih je stvorila i također određuje sudbinu ljudskih bića je u sebi blagotvorna za dušu...

A ipak je od krajnje važnosti steći ispravno znanje u svezi Isusa Krista i Njegova čina Spasenja, budući će ljudsko biće uvijek ostati preslabo da bi živjelo način života u skladu sa Božjom voljom ako on ne iskoristi pritok snage koju je Isus stekao kroz Njegovu smrt na Križu a koja je sada dostupna svakom ljudskom biću kao milost... Jedino kada ljudsko biće vrlo silno oživi njegovu vjeru u Boga će on biti sposoban primiti pritok snage od Boga Osobno, ali ova osoba će se onda također bez sumnje okrenuti ka Isusu, on će biti otvoren za svaku poduku koju prima u svezi Njega i Njegova čina Spasenja, i on će sebi dozvoliti biti iskupljenim time što će Mu apelirati za oproštenje njegove krivnje.

Unatoč tome, tijekom posljednjih dana prije kraja ovo znanje u svezi Isusa će vrlo izblijediti, ljudi će jedino znati o čisto ljudskim događajima, i oni ih neće prosuditi kao iole drugačije nego one drugih ljudi sa istom sudbinom, jer u njihovom zamračenom duhovnom stanju njima će nedostajati znanja u svezi svih međuodnosa, oni ih neće biti sposobni sebi objasniti pravilno, i stoga će oni odbaciti sve što su čuli u svezi Isusa i Njegovog čina Spasenja u carstvo bajki.

Oni neće znati da se to tiče izuzetno značajne duhovne tajne, jednog čina sa vrlodubokim duhovnim razlogom koji je od ogromnog značaja za spasenje duše ljudskog bića, za njegovo blaženstvo u duhovnom kraljevstvu koje će trajati vječno, i prema tome oni se također neće pomučiti otkriti Istinu u svezi toga, nego će radije odbaciti sve i neće vjerovati u Isusovo postojanje, ili će odstraniti svo znanje koje posjeduju o Njemu iz njihovih misli tako da se njime ne gnjave... prema tome će oni promašiti svrhu njihovih života, oni će živjeti jedino poradi zemaljskih ciljeva i neće pregnuti u njihovom povratku k Bogu koji je jedino moguć kroz Isusa Krista, i njihov zemaljski život će biti življen uzalud i može voditi do ponovljenog prognanstva u tvorevine Zemlje...

I Božji protivnik će uvijek promovirati ovaj stav ljudi, on će učiniti sve kako bi potpuno spriječio znanje u svezi Isusa Krista i Njegovog čina Spasenja, ili će on raširiti takva obmanjujuća učenja po ovom pitanju da će ljudi otpasti sami od sebe i na taj način prepriječiti njihovu stazu do Njega. Ali oni žive kao ljudska bića na Zemlji kao posljedica njihovog ogromnog prvobitnog grijeha usljed njihova prošlog otpadništva od Boga, i dok ovaj grijeh nije iskupljen oni će biti nesposobni vratiti se Bogu, budući Božja pravda zahtjeva naknadu koja je bila plaćena od strane ljudskog bića Isusa, i prema tome On mora biti priznat kao Sin Božji i Iskupitelj svijeta... Koji je učinio mogućim za Vječno Božanstvo Osobno da pati unutar ljudske čahure i da umre za grijehe svog čovječanstva.

AMEN

<<< nazad