<<< nazad

Bertha Dudde, br. 8647, 17 Listopad 1963

OPROST KROZ ISUSA KRISTA... POVEĆANJE STUPNJA LJUBAVI...

Ako vi otvoreno ispovijedate Mene u Isusu, onda i vi pripadate Mojima, nad kojima Ja bdijem i koje Ja štitim na svim njihovim putevima. Ako ste vi prihvatili Isusa Krista kao Božanskog Iskupitelja, onda ste se vi voljno opet okrenuli Meni Samome, Koji sam postao čovjek u Isusu. A budući da je Isus kroz Svoju Smrt na Križu okajao vaš izvorni grijeh, i vi Mene iznova prepoznajete kao svog Boga i Stvoritelja, vi se sada također opet vraćate Meni, postala je aktivna vaša slobodna volja, koja se u potpunosti predaje Meni, i koja se podredila Mojoj... I vi pripadate Meni... oslobađanje (odvezivanje) od Mojega protivnika je ostvareno, jer Isus Krist vas je otkupio od njega Svojim životom, jer je On Svojom Krvlju otplatio (izbrisao) vašu krivnju grijeha. A, tko je postao Moj, on sada također može bez straha ići svojim životom do kraja, on više neće pripasti Mojemu protivniku, budući je njegova moć slomljena kroz Isusovu smrt na Križu... Ja Osobno sam ga pobijedio u jednom čovjeku, Koji je bio toliko ispunjen Ljubavlju, da je On stekao premoć nad protivnikom, koji je protiv Ljubavi nemoćan. Ono što čovjek sada na Zemlji mora izdržati, samo su sredstva za čišćenje njegove duše, koja se treba pročistiti, da može u većem stupnju biti prožeta svjetlom, kada ona uđe u onostrano kraljevstvo. Izvorni grijeh je tako otplaćen (izbrisan, dokinut) kroz priznavanje Isusa i molitvu za oprostom... Duša međutim mora još raditi na sebi, kako bi došla do najvišeg savršenstva, budući je kroz beskrajno dugu odvojenost od Mene, Njenog Boga i Stvoritelja, ona istupila iz svog stanja savršenstva, ona je postala potpuno ne-Ljubav-no biće, koje je kroz svoje služenje u stanju prisile uistinu stiglo do izvjesnog stupnja zrelosti, koje međutim u zemaljskom životu iznova mora svjesno steći (zaslužiti) Ljubav-no ozračivanje (osvjetljavanje) od Mene, koje svjesno mora povisiti svoj stupanj Ljubavi, kroz vlastitu Ljubav-nu aktivnost u slobodnoj volji... A ovaj stupanj Ljubavi može biti još vrlo nizak, i čovjekov rad na njegovoj duši je njega povisiti, kroz što će duša postati kristalno bistra, i onda moći primiti sve snažnije zračenje svjetlosti. Vi stoga morate napraviti razliku između „oprosta vaše krivnje grijeha“ i „usavršavanja  vaše duše“, koje svaki čovjek može sam postići na Zemlji upravo kroz svjesnu Ljubav-nu aktivnost... Oprost grijeha vam je darovan kroz Isusovo Djelo milosrđa, Ljubav međutim mora čovjek sam zapaliti i razbuktati do najsjajnijeg plamena, i zato svaka duša, koja je pronašla Isusa, zaista može ući u kraljevstvo svjetla, budući je On izbrisao njenu krivnju grijeha... no stupanj svjetla može biti vrlo različit. I zato čovjek mora dobro iskoristiti svoj zemaljski život za Ljubav-no djelovanje, kako bi povisio stupanj svoje Ljubavi (svjetla), i bio što blaženiji nakon svoje fizičke smrti... Ljubav i patnja ostvaruju pročišćenje duše, Ljubav i patnja vam donose sve viši stupanj svjetla, i zato vi trebate blagosloviti i patnju, budući je ona učinkovito sredstvo pomoći, koje vas dovodi do zrelosti. I ljudi koji još nisu pronašli Isusa moraju često patiti, i tada njihov pogled treba biti usmjeren na Onoga, Koji je na Sebe preuzeo najveću patnju, dobrovoljno i iz Ljubavi za ljude, koje je on poznavao u najvećoj duhovnoj nevolji, a On im je želio pomoći. Jer, pomisao na Njega će se jednom pojaviti u svakom čovjeku koji zna za Njega, pogotovo u velikoj patnji... no da li će misao biti prihvaćena, iznova ovisi o slobodnoj volji čovjeka, i zato takvi valovi misli mogu biti i odbijeni. Pa duša i dalje ostaje u velikoj nevolji (potrebi). A opet, ljudi koji odbace Božanskog Iskupitelja Isusa Krista, također će vršiti malo Ljubav-nih dijela, jer bi Ljubav već njima donijela jasniji stupanj spoznaje, i onda oni ne bi bili otvoreni protivnici Božanskog Iskupitelja... Jer, protivnik utječe na te ljude, i također ih sprječava u Ljubav-nom djelovanju. A ipak, svima je dano dovoljno prilika u kojima bi se oni mogli vježbati u Ljubavi. Priznavanje Isusa, međutim... a time i priznavanje Mene Samoga... svakom čovjeku donosi povišenu snagu, jer Ja prihvaćam Sebi sve one koji Mi se žele vratiti, što dokazuje njihovo priznavanje Mene Samoga u Isusu. Ja uistinu neću nijednog čovjeka ostaviti bez pomoći, bez zaštite i bez snage, jer sam beskrajno zainteresiran za povratak svake pojedine duše, i što može biti učinjeno za njihovo Spasenje iz okova moći tame, to uistinu neće biti propušteno... Jer, Moja Ljubav slijedi sva Moja stvorenja, koja su jednom dobrovoljno otišla od Mene, i Moja Ljubav je razlog da sam Ja Sam u čovjeku Isusu izvršio Djelo Izbavljenja, budući je Ova Ljubav bila utjelovljena u čovjeku Isusu... Samo Vječno Božanstvo se spustilo na Zemlju, Ono je u potpunosti ispunilo čovjeka Isusa, i u Njemu izvršilo najveće Djelo milosrđa zbog ljudi, koji su skapavali u okovima protivnika, i nisu se mogli od njega osloboditi... On je skinuo ove okove, On je predao Svoj život, kako bi palome... onome što je otišlo u smrt...  iznova dao život... On je otplatio (izbrisao) veliku krivnju, koja je bila razlog vašeg bivanja na ovoj Zemlji. I On vam je iznova oslobodio put ka vašem Bogu i Stvoritelju, k vašem Ocu od vječnosti.

AMEN

<<< nazad