<<< nazad

Bertha Dudde, br. 8605, 3 Rujna 1963

PRINCIP  BOŽANSKOG  REDA  JE  LJUBAV ….

Morate se kretati skroz u Božanskom Redu, tad ste opet potpuni kao i na početku vašeg postojanja. Sve dok još stojite izvan Božanskog Reda, nepotpuni ste i ne možete se priključiti na Boga, Koji je Sâm najviše Savršenstvo, od Kojega pro-izlazi Zakon Vječnog Reda. Sve što se ne kreće u tom Zakonu, biti će nepotpuno, okretati će se u suprotno, iz stanja savršenstva ispadati će i stoga će i biti nesretno. No nastavlja postojati, pošto je sve što je iz Boga proizašlo neprolazno.   

A što je nasuprotno tom Vječnom Zakonu? …. Samo ne-Ljubav, jer princip Božanskog Reda je Ljubav …. Udaljava li se stvorenje od Ljubavi, izvrće se njegovo stanje …. tad se izražavaju sve osobine koje su proturječne nekoć Božanskom stvorenju i oblikuju ga u unakaženu sliku Boga …. ono tad gubi i sve osobine koje su svojstvene jednom Božanskom stvorenju …. tada stvorenje postaje slično onome koji je se kao prvi suprotstavio Zakonu Božanskog Reda, koji je postao Božjim protupolom, koji sâm po sebi ima sve nevaljale osobine i koji se stoga i može nazvati Božjim protivnikom.  

Božji pra-element je Ljubav …. Sva stvorenja su proizašla iz Njega i stoga su isto tako u sebi Ljubav …. no kako Vječna Ljubav ne prisiljava, nego svakom postojećem stvorenju ostavlja slobodu, sâmo to stvorenje moglo se usprotiviti i Zakonu Vječnog Reda …. moglo je suprotno misliti i htjeti, što znači i da je moglo istupiti iz strujnog kruga Božanske Ljubavi i sâmo sebe preobraziti u stvorenje koje je izvan Božanskog Reda …. To je ono učinilo, postalo je ne-Ljubavno, jer više nije primalo Božansko Ljubavno osvijetljenje ….

Postalo je stvorenjem skroz drugačije vrste nego što je pra-početno bilo izašlo iz Boga …. i sve dok se dakle tako kreće izvan Božanskog Reda, udaljeno je od Boga i nesretno je …. no uvijek se ponovo može promijeniti u nekoć potpuno savršeno stvorenje, kakvo je i bilo na pra-početku. Ali to uvijek zahtjeva dragovoljno uklapanje u Božanski Zakon …. to zahtijeva jedno potpuno promijenjeno razmišljanje i htjenje …. to zahtjeva Ljubavnu promjenu slobodnom voljom. Tad se stvorenje ponovo integrira u Zakon Božanskog Reda i opet se može približiti Bogu i naposljetku se s Njim potpuno stopiti.

A približavanje Bogu, sjedinjenje s Njim, jedino je blaženstvo; što je od Boga udaljeno, jadno je, jer jedino Ljubav daje sreću i blaženstvo …. s druge strane, bez Ljubavi stvorenje se kreće u jednom nesretnom stanju, baš zato što je izvan Božanskog Reda. Ali Ljubav je slobodna, ona od strane nekog bića ne može biti iznuđena, no svako stvorenje u sebi ima Božansku iskru Ljubavi kad u svrhu zadnjeg ispita prolazi Zemljom kao čovjek …. i ta iskra Ljubavi omogućava da se čovjek opet može potpuno preobraziti u Ljubav, ako to želi …. 

Sva bića moraju dobrovoljno ući u stanje savršenstva, jer i to spada u Zakon Božanskog Reda, pošto se ocjenjuje samo ono za što se čovjek odluči u slobodnoj volji ….  i Ljubav ostaje najviši Zakon a to će i ostati do u svu vječnost …. sreću jamči jedino Ljubav, jer ne-Ljubav-nost nije udio Boga, nego pripada Njegovom protivniku koji je istupio iz Vječnog Reda i koji će se vječna vremena zadržati u njegovom ne-Ljubavnom stanju, radi čega i sav jad proizlazi od njega.

Bog čini sve kako bi Njegova stvorenja priveo savršenosti, što je međutim uvjetovano dragovoljnim povratkom Njemu, a to postiže jedino Ljubav …. Uvijek nanovo će ljudima …. stvorenjima koja su nekada izašla iz Reda …. biti propovijedana Ljubav i obznanjivana Božja volja, kako bi u slobodnoj volji (čovjek) u sebi mogao izvršiti preobrazbu u Ljubav. A tada on sasvim izvjesno i dospijeva do najviše blaženosti, jer je ušao u Božansku volju i tada opet boravi u strujnom krugu Ljubavi …. da bi mogao neprestano biti prožet Ljubavnom Snagom i u blaženoj sreći mogao stvarati i djelovati …. 

No bez Ljubavi (ta) blaženost nikada nije za očekivati, jer bez Ljubavi stvorenje je svojina protivnika Boga, bez Ljubavi ono se nalazi u otporu prema Božanskom strujnom krugu Ljubavi, zamračeno je i nemoćno a time i nesretno, jer je udaljeno od Boga. I njegovo stanje ostati će takvo, pa i da traje vječnostima, jer od Zakona Vječnog Reda Bog niti može niti hoće odustati, jer je On Sâm vrhunski savršen i isto tako sva stvorenja moraju biti potpuna kako bi se s Njim mogla sjediniti za vječno blaženstvo ….

AMEN

<<< nazad