<<< nazad

Bertha Dudde, br. 8456, 2 Travanj 1963

ZAŠTO SE PROTIVNIKOVO ZDANJE MOGLO UTVRDITI?...

Još često će protivnik nastojati navaljivati protiv zida vjere, i on će također pokušavati uzdrmati vjeru onih koji su Me pronašli, i koje se on nada iznova obratiti. A opet se radi jedino o tome, da je vjera jedne osobe postala živa, jer ovaj onda već može uvjereno govoriti o nekom znanju, i on ne treba samo nešto vjerovati, za što mu nedostaju dokazi. Živa vjera čovjeku daje unutarnju sigurnost (izvjesnost, uvjerenje), i on više ne sumnja, nego je već tako povezan sa Mnom, da on ima najjasniji dokaz u Mojoj prisutnosti, da je njegovo razmišljanje (pr)osvijetljeno, a takva vjera više ne može biti uzdrmana. Ipak, Moj protivnik će još moći postići uspjeh tamo gdje čovjek razumski nastoji proniknuti međuodnose, gdje on… tj. razum… gradi na pogrešnim duhovnim idejama (znanju), koje on sada smatra temeljem, i to također zastupa kao Istinu… rezultat toga je onda i obmanuto razmišljanje, a ono može biti ispravno usmjereno jedino onda, ako čovjek počne sumnjati u duhovno znanje koje on posjeduje. On mora pitati, kako bi mogao dobiti odgovor, i on to pitanje mora postaviti u osjećaju potpunog neznanja, koji mu onda omogućava ponizno doći k Meni… Kada bi vi ljudi znali koliko ste vi još daleko od Čiste Istine, i kako tek malo ljudi prihvaća milost Mojih direktnih poduka odozgor… onda biste vi također sa zaprepaštenjem prepoznali veliku moć kneza tame, koju vi ljudi međutim sami njemu dodjeljujete... Jer vas ne ispunjava velika žudnja za Istinom, koja bi vas pogurnula prema Meni, da vam Ja Sam dam Istinu… Vi znate da su laž i zabluda najjače oružje protivnika, ali vi se ne štitite od toga prilazeći Meni Osobno za pomoć... Vi ne biste mogli pasti u tu zabludu, ako bi vi bili ozbiljno zainteresirani za Čistu Istinu... Pa čak i ako je vama donesena Istina, vi ipak niste spremni odbaciti vaše lažno duhovno znanje, i Istina ne može uhvatiti korijen u vama, vi sami sprječavate djelovanje svjetla, budući niste spremni sebe odvojiti od tame i slijediti svjetlo... Protiv vaše volje međutim, vi ne možete biti (pr)osvjetljeni... Kada Sam Ja hodao na Zemlji, kako bih ljudima donio svjetlo, Ja Sam unaprijed vidio kakvo je zdanje laži bilo podignuto od strane onih koji sebe nazivaju Mojim sljedbenicima… Ja Sam unaprijed vidio da su ljudi bili sasvim pogrešno vođeni, i da su sami bili preslabi da se oslobode spleta i zbrke obmanjujućih učenja, Ja Sam znao da je Moj protivnik postigao mnogo uspjeha upravo tamo gdje je, navodno, temelj bio položen od Mene Osobno… Jer, njemu je uspjelo izokrenuti sva Moja učenja. I tako je nastalo zdanje, koje nikada nije imalo, niti je moglo imati Mene za Graditelja, kako Ja nisam nikada mogao sudjelovati u jednom djelu gdje se očigledno umetnuo Moj protivnik, budući je sve što sam Ja podučavao na Zemlji bilo izokrenuto. I sada je zastupano duhovno znanje koje nije u Meni imalo svoje ishodište, nego je djelo čovjeka… rezultat zbrkanog razumskog razmišljanja, nad kojim ima vlast Moj protivnik… No, Ja to nisam mogao spriječiti, budući Ja ne djelujem protiv slobodne volje ljudi. Ali malobrojnima koji su ozbiljno težili prema Istini, i koji su prepoznali Mene kao vječnu Istinu, uvijek je prilazila Čista Istina, i svaki voljni čovjek ju je mogao prihvatiti, i također doći do duševne zrelosti… Ipak, ono zdanje je ostalo stajati, i bilo je podržano od svih onih koji ga priznaju, a nikada se ozbiljno ne bave duhovnim idejama koje su im predstavljene, koje bi pak u ozbiljnoj volji prepoznali kao obmanjujuće, budući oni nikada ne bi mogli najuzvišenije savršeno Biće priznati za Tvorca, za Utemeljitelja jedne takve crkve, samo ako bi njihovo razmišljanje bilo dobro i ispravno. Beskrajna Ljubav, nenadmašna mudrost i moć moraju uvijek biti prepoznatljivi, a gdje ovo nije slučaj, nemoguće je da sam Ja Osobno na djelu, nego tamo uvijek Moj protivnik ima svoju ruku u igri, a ovaj će uistinu sve više povećavati tamu, i neće pristati da se njegovi sljedbenici pokušaju osloboditi od njega. Zato se nemojte začuditi, vi Moji sluge na Zemlji, ako Mojemu protivniku uvijek iznova uspije obraniti zabludu kod ljudi koji još nisu u stanju dovoljno živo vjerovati, i stoga još previše ulažu razum, namjesto da slušaju srce, koje bi ih zaista drugačije podučilo. Zdanje koje je bilo podignuto od protivnika, nije tako lako srušiti, budući ono nalazi snažne oslonce u svima onima koji ga još ne prepoznaju, i koji stoga također sve prihvaćaju kao Istinu, bez da to ozbiljno provjere. No, volja ljudi je slobodna.

AMEN

<<< nazad