<<< nazad

Bertha Dudde, br. 8438, 14 Ožujka 1963

UPOZORENJE GLEDE KOMUNIKACIJE SA NADNARAVNIM SVIJETOM...

U veliku neistinu vi ljudi ćete biti uvučeni ako se tomu ne opirete …. no možete se boriti protiv toga, jer imate razum, i imate molitvu …. što god vam je od duhovih materijala ponuđeno, u odnosu na to vaš razum može i mora zauzeti poziciju, i vi Mi se u molitvi morate povjeriti i izmoliti Moju pomoć za provjeravanje toga. I zaista, neistinu ćete kao takvu prepoznati i od nje se nećete dati zarobiti. Ja Sâm sprovodim Istinu do Zemlje, i trudim se sprovesti ju svugdje, i tko ju posjeduje, jasno će prepoznati ono što se ne podudara s tim što se kao Moja Riječ direktno zrači na Zemlju ….

Samo se ozbiljno branite protiv svakakve neistine, tad ćete ju sasvim izvjesno i prepoznati, pošto Ja čovjekovu težnju za Istinom cijenim kao čežnju za Mnom Samim i ne uskraćujem mu Se, dakle ne uskraćujem mu Čistu Istinu. I vi možete biti sigurni u to da će se srce i razum buniti protiv toga da prihvate neistinite materijale. Jer Čista Istina će kao snažna zraka svjetla rasvjetljavati tamu i razotkriti sve što je proizašlo od Mog protivnika.

Da će sad u vrijeme Kraja njegovo djelovanje postati sve više osjetno time što se on trudi zbuniti misli ljudi, to je oduvijek bilo najavljivano, kao i to da će tama biti sve gušća što je bliže Kraj. No tamo gdje zasvijetli svjetlo Istine tama se ne može održati, a to znači da će se oni ljudi koje Ja Sâm podučim kretati u Istini, i da oni mogu djelovati prosvjetiteljski po pitanju toga da li je se i gdje kod ljudi potkrala neistina, čime se dakle Čista Istina može suprotstaviti ….

No uvijek mora biti rečeno to da Čista Istina jeste i može biti samo ono što Ja Sâm …. tj. Otac-Duh od vječnosti …. objavim duhovnoj iskri u čovjeku …. da dakle Čista Istina može dospjeti na Zemlju jedino putem djelovanja Duha …. a da Istinu ne može jamčiti ono što je dobiveno na drugi način …. ako je dakle razum stvorio misaonu građu ili ako je ustanovljena nadnaravna komunikacija sa duhovnim svijetom koji se uvijek trudi utjecati na razmišljanje ljudi, no niti je ovlašten niti osposobljen za prijenos Čiste Istine ….

Ljudi vjeruju da mogu iskusiti sve nadnaravno ako se povežu sa nadnaravnim svijetom, putem misli ili njihove volje …. no ne računaju s tim da je svijet duhova skroz drugačiji, da se sva duhovna bića žele izraziti, skroz nebitno da li su ispunjena svjetlom ili su još u mraku …. a ljudima na Zemlji nedostaje sposobnost prosudbe da bi mogli ustanoviti da li njima dostavljena duhovna građa odgovara Istini, no oni to prihvaćaju, obično bez provjere, i neistina tako pronalazi ulaz kod ljudi, tako da se ne može govoriti o svjetlu, nego prije o tome da tama postaje sve gušća ….

No potraga za podukom iz duhovnog područja postaje sve jača pošto se ljudi ne osjećaju dobro u stanju odsustva svjetla na Zemlji, samo što ne idu pravim putem. Ne obraćaju se Samoj Vječnoj Istini, ne uspostavljaju vezu sa Mnom, Koji ih jedini mogu i hoću uvesti, samo što Ja ljude ne prisiljavam. I tako će Moj protivnik uvijek iznova vladati vama, njemu je stalo do toga da se tama održi, i on stoga i želi da utrne Svjetlo odozgor i sa svoje strane postavlja lažna svjetla, koja iritiraju i koja bi trebala zamutiti blagi sjaj Svjetla iz Mene ….

A kako čovjek sâm treba donijeti zadnju odluku, sa svom ozbiljnošću da traži i izmoli Istinu, Ja Mog neprijatelja neću prije vremena sputati …. jer čovjek može pronaći izlaz iz mreže laži i neistine, samo ako zbiljski traži (žudi) Istinu …. i Ja ću i doći u pomoć svakom čovjeku koji žudi prosvjetljenje, jer uistinu Mi je moguće štititi od utjecaja Mog protivnika one koji su dobre volje, koji streme Meni Samom i koji se žele osloboditi protusile koja ih je do tada držala u okovima ….

No tko je mlak i tko prihvaća sve što mu se nudi kao Istina, on je sâm zaslužan za svoje stanje lišeno svjetla, i taj će si teško pronaći pravi put koji vodi do cilja. A taj će i u onostrano ući sa malo svjetla, iako ne skroz bez njega, jednom kad je kucnuo čas odlaska sa ove Zemlje …. jer svi vi možete doći do svjetla, samo ako to zbiljski želite ….

AMEN