<<< nazad

Bertha Dudde, br. 8432, 7 Ožujka 1963

SPOSOBNOST RASUĐIVANJA ….

UPOZORENJE NA DJELOVANJE PROTIVNIKA ….

Neprestano vam treba pritjecati snaga kako biste bili aktivni za Mene, ako je to vaša volja. Možete biti sigurni u to da Ja vaše razmišljanje vodim pravo i stoga ćete rasuđivati ispravno i pravedno, ako je i to vaša volja …. jer Ja znam vaše srce, Ja znam vaše misli, i kad Ja Sâm hoću da vi od Mene primate i razdjeljujete Istinu, onda u vas moram i usaditi izvjesnost da se krećete u Istini, i moram vas obdariti ispravnim razmišljanjem, inače ne biste bili prikladni za širenje Istine. 

Puno je toga što se predstavlja kao da je proizašlo od Mene a i pored toga nije poteklo od Mene, nego od Moga protivnika. Budite svjesni toga da svjetlo odozgor, koje sve obasjava blistavo i probija tamu, Mome protivniku otima puno sljedbenika i da on stoga čini sve kako bi to spriječio, kako bi pomutio svjetlo, pošto ga on više ne može ugasiti …. tako da nastupa pod maskom i izdaje se za Mene.

On nalazi dovoljno posuda koje ga ne proziru i koje su mu stoga voljne sluge. A kroz njih će se i objavljivati, no ne putem djelovanja Mog Duha, Kojega on nikako ne može potaći na djelovanje …. no on se trudi utjecati na čovjekov razumsko razmišljanje tako da su njegovi rezultati predstavljeni kao primljena “duhovna dobra” od strane ljudi koji se žele istaći, no ispravni, ponizni stav prema Meni još uvijek im nedostaje niti oni noće odustati od toga što čine, pošto ih čežnja za Istinom ne ispunjava toliko da bi ih Ja mogao štititi od krivog razmišljanja ….

Pored toga je djelovanje iz duhovnog svijeta u doba Kraja posebno očigledno, jer Moj protivnik utječe i na duše u tami tako da one misaono ljudima dostavljaju krive stvari, a pošto se često teži duhovnim vezama sa svijetom koji još pripada protivniku, time su ispunjeni preduvjeti za poduke duhovne vrste, koje se ne mogu nazvati Istinom. No sve to samo je posljedica krivog načina života ljudi koji ne žive u skladu s Mojom voljom i stoga su u doba Kraja posebno izloženi takvim zavođenjima ….

A Ja uvijek samo mogu upozoravati na to da se ne vjeruje svemu što vam se nudi kao duhovno blago; no Ja vas ne mogu prisiliti niti da odbijete ono što je krivo niti da prihvatite ono što je pravo …. moram vas ostaviti slobodne, a opet, u srce svakog čovjeka stavljam jedan fini osjećaj, samo ako ono žudi za Čistom Istinom. No da će na ljude u doba Kraja Moj protivnik izuzetno nasrtati, neprestano vam je bilo najavljivano, i razumljivo je da će on pokušati sve da se suprotstavi Meni i Čistoj Istini. A njegov trik je da daje naizgled isto, a opet, da ljude poduči skroz krivo, pošto zna da se putem neistine ne postiže cilj kojega čovjek treba na Zemlji postići a pri čemu Ja čovjeku kroz dostavljanje Moje Riječi želim pomoći.

Njegovo neprestano nastojanje je prouzročiti zbrku, a budući da samo Ljubav u ljudima pali sjajno svjetlo koje i razotkriva neistinu, te ljudi imaju malo Ljubavi, i neistina će se užasno širiti …. no vi s tim trebate biti upoznati, vi koji ste se slobodnom voljom ponudili za služenje Meni i Čistoj Istini …. Vi ne trebate biti prevareni od strane njega, stoga vam Ja u srce polažem volju za obranom, i Ja ću vam se i dati prepoznati, tamo gdje sam Ja Sâm na djelu i Čistu Istinu sprovodim na Zemlju …. jer Ja izlijevam Moj Duh na sve tijelo, što međutim uključuje i to da je razmišljanje ljudi ispravno vođeno i stoga izražavanje Moga Duha mogu percipirati i u razgovorima Ga dovoditi do izražaja.

Vi ćete moći primjetiti s(u)kladnost a tad ćete i znati da Moj Duh djeluje u onima s kojima se susrećete i odmah ćete i prepoznati vrijednost onoga što vam Ja Sâm dostavljam odozgor. I vjerujte da Ja prosvjetljujem razmišljanje svakog čovjeka koji ozbiljno stremi samo Istini i ide putem ka Meni, Onome Koji mu jedini mogu dati Čistu Istinu. A ono što se nudi vama ljudima, uvijek provjeravajte, sa ozbiljnim težnjom za služenjem samo Meni i Čistoj Istini, i tada ćete sigurno spoznati odakle je to duhovno dobro poteklo. Jer na Kraju će nastupati mnogi lažni kristi i lažni proroci, na koje sam vas neprestano upozoravao …. ali  morate prizna(va)ti i stvarne proroke, kroz koje Se obraćam ljudima Ja Sâm, Koji sam vječna Istina …. 

AMEN

<<< nazad