<<< nazad

Bertha Dudde, br. 8420, 23 Veljača 1963

JEDINO PUTEM DJELA OTKUPLJENJA JE MOGUĆA 'DEIFIKACIJA'…


Da se vi na Zemlji možete oblikovati u Moju „djecu“ je Moj plan od vječnosti, koji će također biti sproveden, jedino će vremensko trajanje ove preobrazbe biti odlučeno od vas samih. Kroz djelo otkupljenja Isusa Krista, to je postalo moguće, jer vi bilo kada možete tražiti od Njega snagu, vi možete u bilo koje vrijeme tražiti osnaženje vaše volje. Jer zbog toga je čovjek Isus umro na križu, da On za vas stekne neizmjerne milosti, a sve ove milosti mogu ostvariti povratak k Meni.

Da bi dostigla stupanj dijeteštva Božjeg, bića, jednom stvorena od Mene, moraju proći kroz najdublje dubine, i kroz prevladavanje, u životu kao čovjek, dosegnuti stupanj kojeg sada trebaju u slobodnoj volji povećavati do njihovog savršenstva… odnosno sve dok iznova ne budu prihvatili svoje prvobitno biće, koje Sam Ja u svem savršenstvu eksternalizirao (postavio izvan Sebe) iz Moje moći i Moje Ljubavi… Ali sada uzrok vašeg usavršavanja više nije Moja snaga, nego je vaša slobodna volja to tražila, i posljedično ste od „stvorenja“  postali Božja „djeca“, oblikovali ste se u Bogove, što je Moj plan od početka. A jedino u izuzetno kratkom vremenu zemaljskog života kao čovjek, vaša će volja biti stavljena na ispit… Vrijeme vašeg postojanja kao ljudskog bića na Zemlji je samo kao jedan trenutak u vječnosti, a ovaj trenutak može biti dovoljan da se usavršite, da bude dovršena vaša preobrazba u vaše izvorno biće, samo ako ispravno okrenete vašu volju… Jer ona na nijedan način neće biti određena, nego će čovjek u bilo koje vrijeme biti potpomognut, tako da ju dobro usmjeri…

Mjera Moje milosti je neiscrpna, i svaki čovjek može zatražiti i cijeniti milosti, neće biti ograničen na nijedan način… Ali, najveća milost je otkupljenje po Isusu Kristu, koje od njega otklanja svaku slabost, jer prepustiti se Njemu znači, od Njega Samoga… Sina Božjeg i Otkupitelja svijeta, u Kojem Sam Ja Osobno ostvario djelo otkupljenja… biti uveden u kraljevstvo svjetla i blaženstva. Jer onaj tko se preda Njemu, sada također prepoznaje Mene i njemu je oprošten njegov prvobitni grijeh koji ga je srušio u bezdan, i istovremeno je opskrbljen snagom da ponovno prođe posljednji uspon, da postigne konačni cilj, da ostvari preobrazbu u svoje izvorno biće, koja je ujedno i ostvarenje dijeteštva Božjeg, promjena Mog stvorenja u Moje dijete.

Međutim, vlastitom snagom, bez pomoći Isusa Krista, ni jedan čovjek ne može uspjeti ostvariti ovu promjenu, jer se nalazi u vlasti Mog protivnika tako dugo dok je još opterećen svojom prvobitnom krivnjom i tako dugo se on također neće moći usavršiti, jer ga sprječava Moj protivnik i primjenjuje sve kako bi čovjeku uskratio prepoznavanje Isusa i Njegovog djela otkupljenja... Pa ipak, čovjek uvijek sam donosi svoje odluke putem vlastite volje, i zbog toga mu je dan zemaljski život, jer u njemu može iznova koristiti slobodnu volju, jer se Moja volja i Moja snaga povlače i ostavljaju ljudima potpunu slobodu... Cilj je, međutim, tako iznimno visok i važan, jer biti „Božje dijete“ jamči neograničene blagoslove, koje Moja moć ne može namijeniti biću koje, kao „stvoreno“, još nije dostiglo najviši stupanj savršenstva. To vašim vlastitim djelovanjem trebate ostvariti, a također i možete ostvariti, jer će Moja Ljubav biti uz vas, ali uvijek poštujući vašu slobodnu volju.

Ljubav vam, međutim, daje sredstva milosti u izobilju, Moja Ljubav ne stavlja na vas nijedan zahtjev kojeg vam ne bi bilo moguće ispuniti…  Moja Ljubav vas obasjava, i što se više otvorite ovom zračenju, to će uspon za vas biti lakši, to ćete sigurnije dosegnuti vaš cilj... Jer od vas se ne traži ništa osim preobrazbe vašeg bića, koje na početku, kao čovjek, snažno ljubi sebe, u ispravnu Božansku Ljubav, koja je potpuno nesebična, koja jedino želi učiniti sretnim i davati, i koju stoga čovjek mora razbuktati u sebi, kako bi postigao potpunu promjenu svog bića. A prakticirati ovu nesebičnu Ljubav je moguće svakom čovjeku, dakle, svaki čovjek može postići dijeteštvo Božje, jer od njega nije traženo ništa osim Ljubavi… Ako je sada njegov prvobitni grijeh otklonjen po Isusu Kristu, također je prevladano i njegovo samoljublje, koje je znak njegovog pripadništva Mome protivniku... On je slobodan od njegove vlasti, i on će se u Ljubavi uvijek okrenuti jedino Meni u Isusu Kristu, i ova Ljubav će pročistiti i prosvijetliti dušu, ova Ljubav će rasti i ispuniti dušu u potpunosti, i sada je također dovršena preobrazba, i Ja sam postigao Moj Cilj.

AMEN

<<< nazad