<<< nazad

Bertha Dudde, br. 8360, 21 Prosinac 1962

LAŽNE PORUKE IZ ASTRALNOG SVIJETA... "DUHOVNI VODIČI"...

Ja sam zaista uvijek spreman govoriti vama ljudima koji želite čuti Moj glas i dopuštate da Moj Duh može djelovati u vama... I Ja vrlo zadovoljno pogledavam dolje na vas, koji dolazite kao dijete svojemu Ocu, i žudite Me čuti... A onda ću Ja vama također objaviti Moju volju, Ja ću vama, koji još uvijek idete zamračena duha, darovati svjetlo, Ja ću izliti u vama ležeće duhovne darove da dođu na vidjelo, i vi ćete opet steći svjesnost koju ste izgubili kroz vaše otpadništvo od Mene… I Ja ću vas također uputiti u Moj plan spasenja od vječnosti… vi trebate dobiti razjašnjenje o Mojemu upravljanju i djelovanju u vječnosti, jer vi trebate iznova doći do blaženstva, trebate izići iz vašeg stanja smrti i biti probuđeni u vječni život, kao što je to bilo vaše izvorno određenje... Stoga dakle Ja Sebe otkrivam vama i svim ljudima koji vode život Ljubavi, i sebe Meni prisno priljubljuju kroz Ljubav… budući sam Ja Sam Ljubav od vječnosti… Ja sam vaš Bog i Stvoritelj, iz Čije Ljubavi ste vi proizašli… Ja Sam vaš Otac Koji se očitovao u Isusu… Koji je stoga u Isusu postao vidljivi Bog za vas... A ovo vam uvijek iznova mora biti objašnjeno, da je Isus i Ja jedno, da Vječno Božanstvo Samoga Sebe vama otkriva kada vam Isus govori… kao što sam Ja Osobno govorio na Zemlji: „Tko Me Ljubi, njemu Ja Sebe želim otkriti…“ (Ivan 14:21). Ali, Ja ću se uvijek očitovati kroz Duh, stoga kada „Moj Duh može djelovati u vama“… I vi se također možete uvijek osjećati oslovljenima od Mene, čim se vi potpuno svjesno Meni privijete i očekujete Moj govor… No, imajte na umu da Ja vama govorim kao što jedan Otac govori Svome djetetu… jasno razumljivo, puno Ljubavi i mudro… da Ja govorim vašem srcu, ne vašem razumu, budući sam osvojio vaše srce koje u Ljubavi kuca prema Meni, onda će duša pri svom stupanju u onostrano kraljevstvo biti munjevito prosvijetljena, te će znati i razumjeti sve što joj na Zemlji nikada ne može biti preneseno, budući je takvo znanje nevažno za njen zemaljski život, za njen razvoj naviše. I ako sada vama ljudima u medijskom stanju pristižu izjave, koje neobično zaokupljaju razum, iz toga vi onda sa sigurnošću možete zaključiti da vam takve Objave iz duhovnog kraljevstva stižu od bića koja su na Zemlji također svoje znanje prisvojila samo razumski (racionalno), čije se misli doduše zaokupljaju duhovnim pitanjima, ali njihova (ne-ispravna) veza sa Mnom nije stvorila mogućnost da Ja Sam Sebe mogu njima očitovati... Oni su se uvijek kretali u određenom svjetovnom znanju koje nije slobodno od pogreške (zablude), i oni to nastoje također prenijeti ljudima. Primatelji takvih poruka možda također imaju volju raditi za Mene i Moje kraljevstvo, ali dok god se oni predaju ovim duhovnim bićima, namjesto da dopuste da se u njima samima očituje Duh iz Mene, zbog njihove slobodne volje ne može biti primijenjen nikakav nasilan čin, budući se svaki čovjek sam od sebe mora Meni prisno pridružiti, i omogućiti očitovanje Mojega Duha, onda će također moći biti siguran u Istinitost onoga što on sada čuje kroz unutarnji glas… što je onda međutim Moj glas, a ne onaj „duha vodiča“ koji ne djeluje na Moj nalog… Čovjek treba ozbiljno provjeriti što on od takvih komuniciranja zaista dobiva za svoju dušu, koja, dok god živi na Zemlji, treba u stvari samo povećavati stupanj svoje Ljubavi, onda će međutim sama biti prosvijetljena iznutra, i doista neće trebati tobožnja (navodna) objašnjenja, kada njoj dolaze iz astralnog svijeta kao tobožnje Isusove Objave… koje se međutim same pokazuju kao obmana kroz lažno predstavljanje odnosa: Bog…Isus... Jer Ja se ne trebam promišljati odvojenim... To je jedno Biće, i ovo Biće Sebe otkriva kroz duh u vama... Svaki čovjek je doista slobodan vjerovati što on želi, ali čim je on ozbiljan u Istini, on nju također mora sasvim ozbiljno tražiti od Mene Osobno, Koji Sam sama vječna Istina.  A Ja ću djelovati tiho i nježno u srcu čovjeka, Ja Osobno ću upaliti svjetlo u njemu, i njemu će također biti otkriven Moj plan Spasenja od vječnosti, a na način da se on može i hoće zapaliti jedino u vrelijoj Ljubavi za Mene, budući mu je prepoznatljiva Moja beskrajna Ljubav, ogromna mudrost i svemoć, i onda će on također moći primiti sve dublje mudrosti, ali uvijek jedino putem prave Objave iz Mene… kroz djelovanje Mojega Duha u njemu… A onda ćete vi također naučiti razlučiti zabludu od Istine, budući vas prosvjetljava Sama vječna Istina, koja ne može nikada pogriješiti (obmanuti).

AMEN

<<< nazad