<<< nazad

Bertha Dudde, br. 8327, 12 Studenog 1962

SJEDINJENJE DUŠE S NJENIM DUHOM ….

Na najjednostavniji i najrazumljiviji način Ja se objavljujem vama ljudima, jer Moje obraćanje nije samo za razumske ljude, nego za sve koji žude Istinu, čak i ako ne raspolažu oštrim umom. No Ja im se obraćam tako da oni mogu razumjeti, i zato se služim osobom koja je i sama jednostavna u svom načinu izražavanja koji svatko može razumjeti, kad im ona govori kao čovjek čovjeku, pošto Ja i onda djelujem kroz Moj Duh kad osoba sudjeluje u duhovnim razgovorima ….

Tako da, ako je Moja Riječ sprovođena na Zemlju, to se događa na način da je sadržaj Mojih Objava jasan i razumljiv. Pa će i svaki čovjek moći shvatiti da se proces otpadanja duhova sastojao u tome da su ovi odbili Moje Ljubav-no zračenje, Moj “Duh Ljubavi” …. te se dakle povratak k Meni opet sastoji u tome da oni Moje Ljubav-no zračenje ponovo dragovoljno prihvate …. da sebe dakle opet moraju sjediniti s Mojim Duhom. 

Do sjedinjenja s Mojim Duhom dolazi onda kad se Božanska Ljubav-na iskra, koja je instalirana u svakog čovjeka i Moj je udio, zapali do svijetlog plamena, koji nezadrživo stremi k Meni kao izvornoj vatri …. Tad je taj pali pra-duh opet prešao u svoj izvorni element, i to svjesno …. Jer pomoću snage iz Mene on je opstao i nakon svoga otpadanja od Mene, pošto iz Mene isijana snaga Ljubavi ne može prestati postojati …. Znači povratak Meni može se odigrati jedino svjesno, za što je potrebna slobodna volja, koju to ranije svezano biće kao čovjek opet dobiva i tu volju sad mora ispravno koristiti ….

To pra-biće nesvjesno ide putem povratka …. rastavljeno u bezbrojne čestice …. kad je svezano u tvorevinama Zemlje. A (taj) povratak je čin Milosti s Moje strane, pošto Ja tom krajnje nisko palom biću želim pomoći da opet dospije do one visine gdje mu je ponovo dana slobodna volja. A tada mora doći do sjedinjenja duhovne iskre u njemu sa Duhom Ocem od vječnosti, da bi se mogao ostvariti konačni povratak. 

Taj iskonski duh, koji se sad kao duša čovjeka vraća zemaljskim putem, još je toliko dugo udaljen od Mene sve dok je bez Ljubavi, jer i pored toga što sam mu Ja pridružio jednu Ljubav-nu iskru, on sâm tek mora zapaliti tu Ljubav-nu iskru, prije negoli se može dogoditi sjedinjenje s Duhom Ocem, jer samo Ljubav omogućuje to sjedinjenje, a Ljubav od čovjeka mora biti upražnjavana slobodnom voljom, što isto tako omogućuje ozračenje Mojom Ljubav-nom snagom i time biće opet postaje ono što je bilo u pra-početku ….

Duša je jedan pali pra-duh …. Dakle kad se kaže da se duša sjedinjuje sa svojim duhom, onda se pod potonjim uvijek podrazumijeva samo Ljubav-ni Duh iz Mene, kojega je pra-duh nekoć odbio i zatvorio se svakom Ljubav-nom zračenju …. Kao čovjek duša …. nekoć pali pra-duh …. nosi u sebi jednu Božansku duhovnu iskru, ali se u slobodnoj volji mora njoj prikloniti, što svjesno i čini kada se otvara Mome Ljubav-nom zračenju pa time i sama djeluje u Ljubavi ….

Ona znači u sebi ima duh, a njen zemaljski zadatak je jedino to da se prepusti utjecaju tog duha, što će stalno imati za posljedicu da čovjek upražnjava Ljubav i putem Ljubavi se sjedinjuje sa Mnom, Koji (Je)sam Vječna Ljubav. Jer tako se duša ponovo sjedinjuje sa svojim duhom …. Iskonski duh više se ne odnosi odbojno spram Mene i Mog Ljubav-nog zračenja, nego Mi on svjesno stremi, on žudi za tim zračenjem s Moje strane, i svaka razdvojenost između Mene i njega otklonjena je ….

On je ponovo isto Božansko pra-biće, koje je u Meni imalo svoj izvor i nakon dragovoljnog otpadanja od Mene opet se dragovoljno vratilo Meni, no sad je postalo Mojim “djetetom”, koje Si Ja nisam mogao stvoriti, nego je to zahtijevalo slobodnu volju stvorenog bića, da bi postiglo vrhunsko savršenstvo. Ono se dakle obogotvorilo u slobodnoj volji i sad može stvarati i djelovati sa Mnom u vrhunskoj blaženosti u slobodnoj volji, koja je isto tako i Moja, pošto jedno savršeno biće ne može htjeti i misliti drugačije nego Ja, Koji sam Osobno najsavršeniji Duh u beskonačnosti …. 

AMEN

<<< nazad