<<< nazad

Bertha Dudde, br. 8246, 20 Kolovoza 1962

MISIJA SVJETLOSNIH BIĆA …. BUĐENJE BOŽANSKOG DUHA ….

ČIN SPASENJA ISUSA KRISTA ….

Kad vam se dostavlja znanje o Isusu Kristu i Njegovom činu spasenja, kad vam se objašnjava duhovna misija čovjeka Isusa, onda uvijek u vama mora biti na djelu Moj Duh, potpuno svejedno da li vi to znanje primate direktno od Mene ili ga dobivate od Mojih glasnika …. Jer tek će vam Duh dati razumijevanje za to, i samo putem Duha može vam od gore doći takva jedna poduka ….

To znanje je ono najvažnije, jer morate biti upoznati s tim najvećim djelom samilosti, koje je radi vašeg izvornog grijeha za vas bilo učinjeno, i morate biti prosvijetljeni glede povezanosti svih duhovnih Istina, glede duhovne misije čovjeka Isusa, jer vi morate uputiti poziv Njemu, jer vi vašu krivicu grijeha trebate donijeti pod Njegov Križ, jer vi Njega trebate prepoznati kao Spasitelja svijeta ….

A (to) znanje o Isusu Kristu uistinu će proizlaziti od Mene, jer Moj protivnik se trudi da upravo vjeru u Isusa kao Božanskog Spasitelja oduzme ljudima, te on stoga nikada neće svjedočiti da je “Isus Krist došao u tijelu ….” Pa po tome dakle prepoznajete “Božanski” Duh, koji uvijek djeluje kad ste uvođeni u Istinu, kad vam se poslužuje znanje o Isusu Kristu i Njegovom djelu spasenja …. A Moj Duh djeluje i tamo gdje ljudi još hode u mraku, samo ako se nađe iti jedna posuda u koju se On može izliti. 

Vi ljudi možete učiniti mnogo za to da se prosvijetle vaši bližnji koji još tumaraju potpuno slijepi u duhu, i vi ćete uistinu vršiti blagoslovljeni rad jer svi ljudi trebaju pronaći spasenje putem Njega, jer svi ljudi svoju krivicu trebaju donijeti pred Kristov Križ …. No i Ja ću djelovati putem Moga Duha, jer svugdje će biti ljudī koji vode život Ljubavi, koji imaju žudnju za Istinom, za dubokim znanjem, i koje Ja onda putem Moga Duha i mogu uvesti.

Jedino što mora postojati spremnost za to da se prihvati razjašnjenje, inače Moj Duh ne može djelovati na način da On čovjeka iznutra poduči. Stoga su i u doba Kraja na Zemlji utjelovljena mnoga svjetlosna bića, koja omogućuju to da može doći do dostave Moje Riječi odozgor, koja dakle i znanje o Isusu Kristu mogu prenijeti onima koji su još u potpunom neznanju pa stoga još postoji i opasnost da njihove duše ne nađu spasenje u svom zemaljskom životu.

Znanje, koje se prenosi s čovjeka na čovjeka, najčešće se ne sačuva čisto, i stoga je uvijek iznova potrebno da se putem djelovanja Duha ljudima dostavi Čista Istina. No Ljubav i vjera jako nedostaju, a zato se ljudi i kreću u duhovnoj tami …. Ali ako se jedno svjetlosno biće spusti na Zemlju radi misije spašavanja, onda ono sa sobom donosi i jedan stupanj Ljubavi koji traži neprestano vezanje sa izvorom te Ljubavi …. sa Mnom …. I ono se trudi povećati svoj stupanj Ljubavi …. 

Pa je tako dakle Meni i moguće da se obratim njegovom duhu, a ono (biće) će ga saslušati i time Meni služiti kao posrednik, tako da Ja ljude mogu prosvijetliti po pitanju misije čovjeka Isusa, po pitanju iskonske krivice i po pitanju oslobođenja od te krivice. No, jedino znanje usklađeno s Istinom ljudima služi, inače oni odbijaju i ne idu put Križa i onda niti ne mogu ući u kraljevstvo svjetla, pošto je preduvjet za to spasenje (otkupljenje, izbavljenje, oslobođenje) kroz Isusa Krista ….

Niti jedan čovjek ne može biti pošteđen odlaska ka Križu, inače on opterećen izvornom krivicom prelazi u onostrano kraljevstvo gdje doduše još može pronaći put do Isusa Krista, no nikada ne može postići taj stupanj koji je mogao postići na Zemlji putem čina spasenja, putem bogatog blaga milosti koje mu tad stoji na raspolaganju i koje mu omogućuje postizanje njegovog cilja na Zemlji: da se potpuno oslobođen svoje krivice spoji sa Mnom, Koji sam Osobno u Isusu Kristu izvršio čin spasenja za čovječanstvo …. 

AMEN

<<< nazad