<<< nazad

Bertha Dudde, br. 8218, 19 Srpanj 1962

BOŽJA LJUBAV TAKOĐER DJELUJE U ZAKONITOM REDU...


Da je jedino Moja Ljubav presudna, onda bi vi svi uistinu već dugo (odavno) bili izbavljeni…  No, čak i Moja Ljubav je vezana uz Moj temeljni Zakon od vječnosti, utoliko što Njena učinkovitost (djelotvornost) pretpostavlja dobrovoljno prihvaćanje… da svaki otpor dokine svoje djelovanje, tako dugo dok se taj otpor ne napusti, dok se kroz dobrovoljno predavanje Meni iznova ne ispuni Božanski Red, te se Moje Ljubav-no ozračivanje onda može odvijati bez mjere i bez ograničenja, što znači povratak, odnosno sjedinjenje sa Mnom… stoga izbavljenje iz svake forme. Ja sam uistinu premoćan, i za Mene nema ograničenja, kako Ljubavi, tako ni moći… Međutim, Ja sam i najviše savršen, a to znači da Ja Sam nikada neću istupiti iz Zakona vječnog Reda… da djelujem protuzakonito, što bi međutim značilo iznenadno izbavljenje Mojih stvorenja. Ja mogu sve što Ja želim... Ali Ja nikada neću htjeti nešto što proturječi Meni Samome, dakle, Mojemu najvišem savršenstvu... Vi nikada ne možete primijeniti ljudske standarde i očekivati od Mene da Ja Sam zaobiđem Svoj Zakon od vječnosti, čak i ako je Moja Ljubav izuzetno velika i željela bi vas, Moja stvorenja, sva preplaviti, kako bi vas učinila izuzetno blaženima... No blaženstvo isto tako uključuje ispunjavanje i umetanje u moj Zakon vječnog Reda... A nikada ne bi moglo biti potpuno blaženo biće čije bi savršenstvo bilo dovedeno u pitanje budući se ono još nije u potpunosti uklopilo u Moj Zakon od vječnosti. Jer najviše blaženstvo zahtijeva potpuno prilagođavanje (usklađivanje) bića Mojem izvornom Biću, a to je postignuto tek kad je Ljubav dosegla stupanj da se može govoriti o savršenstvu... jer biće tada može biti Meni blizu i usko povezano sa Mnom do u svu vječnost. A ovo savršenstvo Ja vama... bićima koja su jednom u slobodnoj volji otpala od Mene... ne mogu pokloniti, baš zato što vi nju još uvijek odbijate, sve dok vaša Ljubav još nije dosegla taj stupanj... jer dok god vi ustrajavate u odbijanju Moje Ljubav-ne sile... koja vam međutim ne može pritjecati protiv vaše volje. Slobodna volja je oznaka da ste vi Božanskog porijekla. Slobodna volja je bila uzrok vašeg otpadništva od Mene, i slobodna volja mora iznova stremiti povratku natrag u Ljubav, povratku k Meni, i dovesti ga do izvršenja, no tada se učinak Mog Ljubav-nog zračenja više ne može zanijekati (poreći), tada ćete vi sami prepoznati koja snaga leži u Ljubavi, te kako se i vi sami uspinjete sve više i više, budući sada vaše prilaženje Meni kao Vječnoj Ljubavi sve jasnije izlazi na vidjelo, jer Ja Sam tada mogu kroz Ljubav u vama djelovati, i vi ćete stalno rasti u svjetlosti i snazi, vaše biće će sve više ulaziti u svoje izvorno stanje, postat će opet ono što je bilo od Početka, kada je iz Mene bilo isijano u najvišem savršenstvu, i stoga je također bilo izuzetno blagoslovljeno... No, tada je slobodna volja dosegla svoje savršenstvo, a što to znači, vi ćete također prepoznati tek onda kada budete iznova prebivali u kraljevstvu blaženih duhova, i vi ćete tek tada i shvatiti Moju beskrajnu Ljubav, Koja vas je slijedila do dubine, te vas podigla i stalno vam pomagala da postignete svoj Konačni Cilj: potpuno stapanje sa Mnom... vječni život u blaženstvu.

AMEN

<<< nazad