<<< nazad

Bertha Dudde, br. 8119, 7 Ožujka 1962

PROVJERAVAJTE ODAKLE POTIČE DUHOVNI MATERIJAL (ZA UČENJE)

Gdje sjeme padne na dobro tlo, tamo će ono i proklijati, i razviti se i dati dobar plod. No mora se sijati dobro, čisto sjeme, i želite li za Mene biti dobri radnici u vinogradu, morate od Mene Samoga primiti sjeme, jer samo Ja znam, što njive …. a to su ljudska srca …. trebaju, kako bi Mi dale dobar plod. Jedino Ja znam što ljudska srca trebaju, da bi Mi jamčila dobar rod …. da bi Mi pripala kao zreli plod i da ih mogu ubrati kad je došlo vrijeme berbe (Jakovljeva 5:7).

Najbolje sjeme koje Ja mogu staviti u ljudsko srce Moja je Riječ Koju vam Ja Sâm dostavljam iz visine …. jer vi ljudi svi morate čuti Moju Riječ, i možete Ju svugdje primiti, samo ako imate ozbiljnu volju za to da vam se Ja obratim, da dakle čujete ili pročitate “Moju” Riječ …. a kad od Mojih sluga čujete o direktnom obraćanju vašeg Boga i Oca, kad primite Moju Riječ, Koju vam same Moje sluge dostave, Koju su sami oni od Mene direktno primili, onda ćete uskoro i osjetiti da vam se nudi dar milosti od najveće vrijednosti, jer ta Riječ u vama će pustiti korijenje, neće proći pored vaših ušiju nego će biti prihvaćena od vašeg srca, i vi ćete osjetiti snagu Riječi, jer ćete težiti k Meni, Kojega tad prepoznajete kao vašeg Oca, Koji vam se Sâm obraća.

Kad vam Moje sluge dostavljaju darove milosti od Mene, ne smijete ih odb(ija)ti, pošto tada odbijate Mene Samoga Koji kucam na vaša vrata, pošto želim ući (Otkrovenje 3:20)…. darove koje vam Moje sluge dostavljaju trebate provjeravati, jer Ja ne želim da ih prihvaćate bez razmišljanja; želim da provjeravate i zadržavate samo najbolje …. a ako ste i sami dobre volje, Moja će vas Riječ dotaći, a tad je sjeme već palo na dobro tlo gdje se može razviti; tad ćete vi sami obrađivati vašu životnu njivu, slijedit ćete upute koje vam dajem, živjet ćete u skladu s Mojom voljom, prakticirat ćete Ljubav, koja tad u vama i proizvodi sazrijevanje, i nikada više nećete htjeti propustiti Moju Riječ, jer Ju prepoznajete kao pravu vodu Ljubavi i Života, koja vam je potrebna kako bi ispunili svrhu vašeg zemaljskog života ….

No pazite se da životnoj njivi ne dajete loše sjeme, jer takvo jedno sjeme rodilo bi samo korovom …. u vašim srcima samo bi stvorilo konfuziju, ne bi vam dalo životnu snagu, nego bi vas privelo smrti, pošto je napajano iz otrovanih bunara, koji su vaša propast …. vaša srca moraju primiti najčišću Istinu, ako bismo da duša sazrije za vječni život. A tu Istinu nudi vam jedino Moja Riječ, Koju primate od Mene Samoga.

Stoga ne prihvaćajte lakoumno sve što vam je predstavljeno kao Istina, nego ispitujte da li je proizašlo od Mene Samoga, da li je u skladu sa direktnim objavama …. inače to možete odbiti kao neistinu, koja je od male vrijednosti za vaše sazrijevanje na Zemlji, naprotiv, još vas dovodi u opasnost da se sami izručite smrti. Jer neistina dolazi iz otrovanih bunara, neistina je djelovanje Moga protivnika, koji vam nikada neće pomoći (doći) do života …. nego vas izručuje smrti, jer sâm nema ništa Ljubavi …. tako da, pazite na to da se Moja zapovijed Ljubavi prema Meni i prema bližnjemu propovijeda kao prioritet i da Moja odozgor vama dostavljena Riječ uvijek sadrži zapovijedi Ljubavi  ….

Pazite na to da je znanje o Božanskom Iskupitelju Isusu Kristu predstavljeno kao prioritet u Mojoj Riječi i da stoga bez opasnosti možete prihvatiti sve što vas upućuje na Njega, na Križ …. i znajte, da tada živite u Istini, da sam tada Ja Sâm vaš Učitelj, da vam se obraćam Ja Sâm i da vam tako dostavljam dobro sjeme, koje će uvijek roditi dobrim plodom …. tako da nećete uzaludno ići vašim zemaljskim putem, Moje ćete sluge poslušati i prihvatiti njihove darove koje vam donose u Moje Ime …. i sami ćete se potruditi iskoristiti sve te darove, i na kraju danā biti ćete ubrani kao zreli plod od strane vašeg Boga i Stvoritelja od Vječnosti ….

AMEN

<<< nazad