<<< nazad

Bertha Dudde, br. 8091, 30 Siječanj 1962

BOŽJA LJUDSKA MANIFESTACIJA U ISUSU


Ja ću vam doista prenijeti/saopćiti sve što doprinosi vašem duhovnom prosvjetljenju, budući vama ljudima treba svjetlo i oni od vas koji Mi žele služiti trebaju popločiti put vašim bližnjim ljudskim bićima kao nositelji svjetla osvjetljavajući stazu koja vodi k Meni i vječnom životu. I Ja znam gdje ljudi potrebuju razjašnjenje; Ja znam gdje su njihove misli i dalje obmanute i stoga također znam da potrebuju svjetlo, budući svaka pogrešna misao samo uzrokuje zbrku, duhovnu tamu. Opet i iznova ću Ja pustiti svjetlu da rasvijetli tamu i na taj način vam ukazati ispravnu stazu kojom se trebate zaputiti tijekom vašeg života na Zemlji. I budući se vi morate zaputiti stazom preko Zemlje... budući vi morate prepoznati i priznati Isusa kao Sina Božjega i Iskupitelja ako želite ući u kraljevstvo svjetla, vi također morate biti istinski podučeni o Mojoj ljudskoj manifestaciji u Isusu, inače bi bili nesposobni priznati Mene Osobno u Isusu... I baš ovaj problem ljudske manifestacije je vama teško riješiti, jer ne možete sebi predočiti da Sam Ja... najveći i najsavršeniji Duh u vječnosti... Sebe manifestirao u ljudskom biću. Vi ne možete sebi predočiti da je za Mene bilo nemoguće biti uosobljen/utjeloviti se na ijedan drugi način nego u Isusu, Čiji je izvanjski pokrov zaklanjao Božanskog Stvoritelja unutar sebe... Koji je zasigurno bio čovjek u Svojoj vanjskoj formi, ipak potpuno prožet od strane Mojeg Božanskog duha ljubavi... Njegova cijela priroda je bila i ostala kao ‘Bog’ kako bi postao vidljivim za vas, Moje žive tvorevine.
Vi ne smijete nikad vizualizirati ‘Vječno Božanstvo’ kao uosobljeno Biće, Koje bi prema tome bilo ograničeno... Ja ispunjavam cijelu beskonačnost, jer ova beskonačnost je ispunjena sa Mojom snagom koja ostvaruje neograničen učinak... Ja Osobno Sam prvobitni centar ovog zračenja snage i prema tome nisam zamisliv kao ograničeno Biće... Unatoč tome, Ja Sam bio u stanju potpuno prožeti formu, tako ju osvijetliti da ona nije bila ništa nego Moja temeljna supstanca, da je bila ista kao (ili ‘isto što i’) Ja Osobno, samo u pojmljivom obliku za vas ljude... I ova izvanjska forma je bio Isus, ljudsko biće, Koji je postao Moja čaura budući su Moje žive tvorevine željele ugledati nešto što je bilo prostorno-definirano i budući je čin Spasenja bio također naumljen odviti se vidljivo za vas a to je potrebovalo od strane ljudi primjetljiv postupak koji je trebao osloboditi ljude od grijeha i smrti ako su oni u njega vjerovali... ako su vjerovali u Moju ljudsku manifestaciju u Isusu, u čin ljubavi i samilosti koji je bio ostvaren za grešnu ljudsku rasu od strane ljudskog bića Koje je unutar Sebe zaklonilo Mene u svoj punini. Drugačije nego u Isusu Ja nisam zamisliv/pojmljiv za vas. U Isusu, Bog... najveći duh beskonačnosti... je postao ljudsko biće, i Isus Osobno je bio Bog, jer čak je Njegov izvanjski okvir sebe produhovio i bio je potpuno prožet od strane Mojeg duha ljubavi... Isus je bio jedino čovjek dok On nije sebe produhovio kroz Njegov život ljubavi... Međutim, izvanjska forma je trebala otrpjeti svu patnju i bol i konačno najgorču smrt na križu budući je Isus želio odriješiti Njegova bližnja ljudska bića od ogromne krivnje grijeha, i čin Spasenja je bio jedino ostvaren sa raspećem (Ivan 19:30), kojeg Sam Ja Osobno... Vječna Ljubav.... prema tome ostvario u Isusu (2 Korinćanima 5:18, 19) i posljedično tome Ja Osobno moram biti priznat u Isusu... Svi vi, kao Moja jednom isijana bića, ste ljubav u svojoj temeljnoj supstanci... kao što je to bio Isus, Koji je ostao sa Mnom kada ste vi sebe dobrovoljno odvojili od Mene... On, također, je bio isijan od strane Mene, stoga Moj Sin... I Ja Sam poslao ovog Mog Sina na Zemlju kako bi vas iskupio, kako bi opet otvorio stazu povratka. Čak kao ljudsko biće Njegova velika ljubav je održavala vezu sa Mnom, On je uvijek jedino žudio za Mojom ljubavlju i Ja ju Njemu nisam zanijekao... Tako Sam bio sposoban prožeti Ga u potpunosti, Ja Sam bio u stanju osvijetliti Ga i potpuno Ga zaposjesti. I budući je Njegov izvanjski oblik bio ljudski, Ja Sam prema tome postao ‘čovjek’ i Isus je postao ‘Bog’. Nikakve razdvojenosti više nije postojalo među nama, On se bio potpuno stopio sa Mnom, On je bio kao jedno sa Mnom (Ivan 10:30). Zato Me sada Moje žive tvorevine mogu gledati licem u lice u Isusu kada uđu u kraljevstvo svjetla u ‘iskupljenom’ stanju, gdje će biti vječno sretni.

AMEN

<<< nazad