<<< nazad

Bertha Dudde, br. 8029, 31 Listopad 1961

RAZJAŠNJENJE O VJERODOSTOJNOSTI "OBJAVA"...

To je uvijek sasvim isto duhovno strujanje koje od Mene teče dolje na Zemlju kako bi se izlilo u jednu otvorenu posudu, ali same posude su različito pripremljene, pa stoga ne mogu primiti zračenje u jednakoj snazi, što tako također znači i slabiji učinak snage onoga što čovjek sada daje od sebe kao „djelovanje Mojega Duha“… pod pretpostavkom da se može govoriti o djelovanju Mojega Duha… jer vi ljudi ne smijete zaboraviti, da i bića iz onostranog kraljevstva također pokušavaju izraziti njihovo znanje, da oni ovo znanje nastoje prenijeti ljudima, ali da nisu od Mene ovlašteni podučavati ljude... A ovu provjeru vi morate uvijek sami napraviti, što vam je također sasvim moguće s Mojom podrškom. Vi ne smijete ishitreno odbiti, ne smijete ishitreno prihvatiti… nego trebate znati da Ja koristim svaku voljnu posudu kako bih dao objavu Samoga Sebe, budući nisko duhovno stanje ljudi to zahtijeva. A kao prvo ću Ja uvijek nastojati potaknuti ljude na Ljubavni život, zbog čega onda… tamo gdje je uvijek naglašavana Ljubav… ne može biti zanijekano racionalno razmišljanje i izvode razumski zaključci… ako čovjek sam raspolaže znanjem koje primjenjuje, ako on ne crpi svoje znanje iz prvobitnog Izvora, nego iz Pisma, koje doduše svjedoči o Meni, ali koje nije potrebno ako Ja Sam govorim vama ljudima… Jer onda vi sami više nećete moći razlikovati što je Moja Riječ, ili što je kroz Pismo preneseno duhovno dobro... Ta, Ja sam rekao da „ću vas podsjetiti na sve što sam vam rekao“ (Ivan 14:26), kada sam hodao Zemljom. Ali, ova Riječ vam prilazi direktno od Mene, i uistinu… blago Moje Riječi je veliko… i Ja se ne ponavljam stalno, budući vam imam još mnogo toga za reći, i otuda koristim svaku priliku da vas poučim. Razum se ne smije uključiti, a ovo je slučaj, kada vi prenosite navodne „zadatke“ vašim bližnjima, što ne smije biti ocijenjeno kao Objave od strane Mene... Vi onda doduše imate volju da Mi služite, ali vaše razmišljanje i djelovanje je još uvijek vezano za Zemlju; vas pokreću misli koje još ne svjedoče potpuno izlaženje iz Mene, a onda vi također lako možete biti pod utjecajem onih bića, koja ne djeluju na Moj nalog (u Moje Ime), koja nisu ovlaštena za aktivnost podučavanja, a vi sami ne možete razabrati tko se kroz vas izražava … Ja blagoslivljam svakoga tko se Meni predaje, tko Meni želi služiti, i sebe ozbiljno pripravlja da Mi služi kao posuda primanja Mojega Duha... I Ja također znam o vašoj volji da budete aktivni za Mene. Ipak, Ja zahtijevam ozbiljnu provjeru i sa vaše strane… Ja želim da vi ostanete u najdubljoj poniznosti, i da vi iskreno žudite jedino dovođenje Čiste Istine, za što je kao prvo zahtijevan život Ljubavi, budući Ljubav najprije u vama pali istinsko svjetlo, u čijem ćete jasnom sjaju vi sada također razumjeti ono što je prethodno bilo od vas prihvaćeno kao mrtvo znanje… Vi tako sada prvo dolazite do „spoznaje“. Ja vas želim podučiti, Ja želim osvijetliti vašu duhovnu tamu, a za to je zaista nužno Božansko učenje Ljubavi, čije slijeđenje u vama pali svjetlo… vi se sada međutim također morate dopustiti osvijetliti Mojim Ljubavnim svjetlom, a to znači: rasti u mudrosti… u znanju koje odgovara Istini. Jer, uvijek će biti samo na blagoslov kada vi primate takvo znanje sukladno Istini, što uvijek ima za pretpostavku Ljubavni život. Bez Ljubavi vi ne možete primiti ovu Čistu Istinu, ili ju pak vi ne prepoznajete kao takvu, kada vam je ona dostavljena izvana... Nema „spoznaje“ bez Ljubavi, nego se onda može govoriti samo o mrtvom znanju koje ima malu vrijednost za vas, i zato mu ne treba težiti... „Mudrost“ može proizaći uvijek jedino „iz Ljubavi“, ali vi ljudi možete biti samo poticani na Ljubav, a nikada prisiljeni. I uistinu, samo Ja Osobno vam mogu dati razjašnjenje nad tim, i zato ćete također vi uvijek moći prepoznati Moje djelovanje po tome da ste uvedeni u Istinu… da vam je otkriveno znanje koje vam daje uvid u Moje Biće, u Moje upravljanje i djelovanje, i da stoga može biti prepoznato kao najdublja Božanska mudrost… Jer, Moje Objave uvijek imaju jedini cilj izvesti ljude iz duhovne tame… Zračiti svjetlo i izvesti ljude iz njihovog stanja potpunog neznanja u stanje spoznaje, što je međutim uvijek moguće jedino onda kada jedna posuda sebe podložno preda Meni, i više ne pusti da u njoj nastanu nikakve vlastite misli. Jer, Moj Duh ne smije naići na nikakav otpor, koji je međutim još uvijek prisutan kada ljudska volja sama određuje smjer njegovih misli.

AMEN

<<< nazad