<<< nazad

Bertha Dudde, br. 8015, 10 Travanj 1957

VRLO UTJEŠNI GOVOR BOLESNIMA I SLABIMA...

Ja sam uistinu moćan i u slabima. Jer, Moj Duh može djelovati u svakom čovjeku i izraziti Mene Samoga i Moje prisustvo. Stoga se vi ni ne trebate bojati tjelesnih slabosti, dok god vi stojite u bliskoj povezanosti sa Mnom, budući je Duh neovisan o tijelu, no On također može prosvijetliti tijelo i učiniti ga sposobnim za neuobičajeno djelovanje, a onda je Moje direktno djelovanje u čovjeku očigledno. Ja sada tražim od vas, Moji sluge na Zemlji, duhovno djelovanje, jer ako vi i morate biti zemaljski aktivni, vaš rad se ipak sastoji od nuđenja duhovne hrane, vi ne nosite dalje zemaljsko dobro, nego vaša slobodna volja treba pomoći prenošenju duhovnog dobra, koje vam dolazi direktno odozgo. A koga god sam Ja sada odabrao za jednu takvu Misiju, on se uistinu ne treba bojati da će mu morati nedostajati za njegovu aktivnost potrebna snaga… A čak i ako se tijelo još osjeća tako slabim, Duh može to snažnije u njemu djelovati, što manje otpora je Njemu suprotstavljeno od strane tijela. No, čovjek će morati uvijek iznova dokazivati svoju slobodnu volju da bude aktivan za Mene i Moje kraljevstvo. A to je ono što tjelesne slabosti često namjeravaju, da Mi čovjek posvjedoči njegovu Ljubav, što ću mu Ja uistinu nagraditi. Jer, Moja moć je velika, i Meni uistinu ništa nije nemoguće… Tako Ja Sebe također mogu i hoću dokazati, kada dođe vrijeme, i vi ćete smjeti doživjeti Moju moć i slavu… Duh svijeta je zatrovao ljude, koji sada štete svojoj duši, budući one nemaju nikakvu vezu sa Mnom, i njihove duše odlaze potpuno prazne, jer ljudi misle samo na svoja tijela, jer oni streme jedino zemaljskim dobrima i zemaljskim užicima, i tako je njihov zemaljski život prazan hod (isprazan). Da li biste se vi, Moje sluge na Zemlji, htjeli zamijeniti s njima?... Strpljivo uzmite svu patnju na sebe, nosite svoj križ, uvijek s obzirom na stanje zrelosti vaše duše, koja ima za zabilježiti jedino korist (plus, dobit), kada joj tijelo kroz bolest i patnju pomogne da se pročisti … No, znajte i  da vas Ja opskrbljujem snagom, dok god vi Meni služite… A vaše službe su potrebne čovječanstvu, čak i ako se uspjeh bilježi još samo kod malo ljudi. Ja Jedini znam što ste vi sposobni postići, i Ja također želim da se vi potpuno založite za Mene… Ja znam koji je rad jedini važan, i Ja želim da vi samo ovaj rad obavljate… Zato nemojte misliti da vam nešto pristupa proizvoljno, nego je sve od Mene udešeno, željeno je ili dopušteno, kako Ja to vidim pogodnim za vašu Misiju, za dobrobit duša vaših bližnjih. I ne bojte se, nego vjerujte… i unutarnje se spojite (povežite) sa vašim Ocem, Koji vas ljubi, i želi vas zauvijek za Sebe pridobiti.

AMEN

<<< nazad