<<< nazad

Bertha Dudde, br. 7998, 18 Rujan 1961

BOŽANSKA OČITOVANJA U ZAJEDNICI...

Svi ljudi koji Me ozbiljno traže, naći će Me (Matej 7:7, 8)... A ova potraga mora izaći iz srca, čovjek mora voditi ozbiljan razgovor sa svojim Bogom i Stvoriteljem, s Moći Koja ga je stvorila; on mora tu Moć prepoznati kao Biće, i moliti se tom Biću, odnosno, s Njim razgovarati u duhu i u Istini... To je sve što Ja od vas tražim, da bih vam Se sada i otkrio. I vi možete biti sigurni da ćete vi također steći uvjerenu vjeru u Mene, u Biće Koje vam daista ne može biti dokazano, Koje međutim Sebe dokazuje kroz Stvaranje... kroz sve što vi vidite oko sebe. No, vi ste često skloni tražiti neobične dokaze Mene Samoga... vi želite doživjeti izvanredne stvari, kako bi mogli vjerovati. Vama nije dovoljno tražiti Mene u tišini, nego vi želite da vam Ja dam znakove kroz koje ćete Me vi prepoznati. No, onda bih Ja izvršio određenu prisilu vaše vjere, a onda bi vaša vjera bila bez vrijednosti. Ja od vas tražim dječju vjeru, koja proizlazi (se budi, izrasta) iz Ljubavi, koja je jedino stvar srca... Jer, kad Me čovjek traži, kad on želi pokušati stupiti u vezu s Moći Koja ga je stvorila, onda se on osjeća poput djeteta i traži svog Oca... i Očinska Ljubav mu se otkriva, Ja govorim Mojemu djetetu, i dajem mu dokaz kroz Moje prisustvo, i Ja sam sada također zadobio Ljubav Mojega djeteta, koja nas sada povezuje u vremenu i vječnosti. Ja vam doduše mogu dati i očigledne dokaze, već prema stupnju vaše duše, ali vi takvim očiglednim dokazima ne možete mehanički nastojati... vi na masovnim događanjima ne možete očekivati da su svi ljudi jednakog stupnja zrelosti, što bi bio osnovni uvjet očiglednog izražavanja Mene Samoga... Ono što osjeća jedan čovjek ili nekolicina, koji uspostavljaju vezu sa Mnom u svojim srcima, to ne treba očekivati od cijelih zajednica, čiji članovi imaju različito sazrjele duše, i čiji će stupanj Ljubavi također biti sasvim različit. Svatko tko ozbiljno teži k Meni, također će Me privući k sebi, jer Ja Sam želim sjedinjenje s vama, ali Ja ne mogu odstupiti od uvjeta koje sjedinjenje sa Mnom zahtijeva. A prvi uvjet je ispunjenje Mojih Zapovijedi Ljubavi, što će neizostavno imati za posljedicu i izlijevanje Mojega Duha.... No, ovo „izlijevanje Duha“ se može odvijati na mnoge načine... ali uvijek je Moj Duh aktivan u čovjeku, uvijek je duhovna iskra u čovjeku oslovljena od Očeva Duha od vječnosti, i čovjek će sada ispravno misliti, ispravno govoriti i ispravno htjeti i postupati... On će svoj životni put uvijek voditi u Mojoj volji, on će imati pravo razumijevanje za duhovno znanje, on će uvijek u sebi nositi ispravne misli... Moj Duh će ga prosvijetliti (zračiti kroz njega), i on sada hoda Zemljom kao Moje dijete, on će sazrijevati u svojoj duši, koja sada i može doći do savršenstva već na Zemlji. Ali, sve ovo je sasvim osobna stvar, koju srce provodi u slobodnoj volji, to je sasvim tihi proces, koji se odigrava između Oca i djeteta... Ipak, Ja se mogu neobično (izvanredno) pojaviti sa Svojom snagom i Svojim svjetlom i u tako tihim dokazima Ljubavi jednog djeteta, Ja ga mogu obasjati svim sjajem Ljubavi, a onda dijete, svladano Mojom Ljubavlju, Mene hvali i slavi, budući osjeća Moje prisustvo i sada Mi kliče... Ali i ovo će se uglavnom događati u potpunoj tišini, budući su to sveti sati, u kojima Mi se srce potpuno predaje, pa zato i može primiti Moju Ljubav u svoj punini. Vjerujte Mi da se Moj Duh izlijeva u srce svakog čovjeka koji vjeruje u Mene, koji živi u Ljubavi i čezne za intimnom vezom sa Mnom... Jer, Ljubav budi u Ljubav duhovnu iskru u vama, a ova iskra teži povezivanju s Duhom Oca od vječnosti... A ako Ja jednom mogu djelovati u čovjeku kroz Moj Duh, onda ste vi također nanovorođeni, vi ste izašli iz mrtvog stanja (stadija), vi ste došli u Život, i vi ovaj Život sada više za vječnost nećete izgubiti... No, tko ne ispuni ove preduvjete koji omogućavaju djelovanje Duha u vama, taj Me još nije ni pronašao... ili Me on traži tamo gdje Ja ne mogu biti pronađen: on Me traži u svjetovnim organizacijama, iako su ove crkveno usmjerene... No, Ja želim biti zazvan u duhu i u Istini, a ovo se događa u tihoj sobici, u kojoj dijete treba voditi intimni razgovor s Ocem... I uistinu, takav razgovor je Meni ugodan, on Mi dokazuje ispravan odnos djeteta prema Ocu, kojeg vi trebate uspostaviti želite li biti blaženi (spašeni).

AMEN

<<< nazad