<<< nazad

Bertha Dudde, br. 7969, 16 Kolovoza 1961

SPASITELJSKA SILA LJUBAVI…

Spasenju duhovnoga pridonosi svaki čovjek koji živi u Ljubavi, jer on će neprestano zračiti Ljubav u svoju okolinu, bili to bližnji, ili pak duhovno još zarobljeno u formu, koje svako zračenje Ljubavi doživljava blagotvorno i isto sazrijeva, pošto odustaje od otpora, što je uvijek rezultat Ljubavi. Jer Ljubav je snaga koja ne ostaje bez učinka. Ljubav budi uzvratnu Ljubav, i čovjek i životinja rado će se pridružiti onima koji zrače Ljubav ….

Stoga je i namjerni misionarski rad …. dakle svjesni rad u vinogradu …. jedino obavljan s uspjehom, ako je Ljubav pokretač tomu, inače je “izbavljenje” duša upitno, pošto jedino Ljubav ima spasiteljsku silu. Ljudi moraju prepoznati duhovnu nevolju i nju željeti ukloniti; oni moraju znati, da se dušama koje su još nespašene mora donijeti pomoć, bilo to na Zemlji, ili pak u onostranom, i Ljubav ih mora poticati na to da vrše svjesni spasiteljski rad ….

Tad će i njihov rad u vinogradu Gospodara biti blagoslovljen. A ako čovjek živi u Ljubavi, njegov život je neprestano djelovanje u Ljubavi, tada on nesvjesno vrši spasiteljski rad; on produhovljava sam sebe, dakle sve svoje duhovne čestice, i svoju dušu dovodi u stanje zrelosti, što je svrha i cilj njegovog zemaljskog života …. ali on i doprinosi duševnom sazrijevanju onih koji borave u njegovoj blizini, jer ni oni se zračenju Ljubavi trajno ne mogu suprotstaviti, ako nije prepoznatljivo jasno protudjelovanje putem ljudi koji su poslušni protivniku Boga. Ali i oni će se povući, pošto nisu dorasli oružju Ljubavi ….

No gdje Ljubav određuje način života čovjeka, ne može doći do ponovnog pada u ponor, jer Ljubav gura u pravcu Vječne Ljubavi, Ljubav je Božansko u čovjeku, koje nikada ne može ostati bez učinka i taj učinak uvijek znači izbavljenje nezrelog duhovnoga, skroz svejedno da li na i u samom čovjeku ili pak u njegovom okruženju, u čega se ubrajaju i onostrane duše, koje, privučene silom Ljubavi, borave u njegovoj blizini i isto tako struju Ljubavi osjećaju kao snagu. 

Čovjek koji živi u Ljubavi, tim je dušama prepoznatljiv kroz njegovo zračenje svjetla, i on je stoga neprestano okružen takvim dušama koje žele uteći iz tame …. a ta volja čini i svjetlo Ljubavi učinkovitim, oni primaju snagu koja im opet pomaže pri tome da i one budu aktivne na drugim dušama, time što se one trude ove otrgnuti tami …. ono što one ćute kao ugodno, i one žele dati drugim dušama, koje su u istoj nevolji …. tako da se nesvjesno vrši izbaviteljski rad samim životom u Ljubavi …. 

No dobro je kad ljudi znaju za to i kad i svjesno žele sudjelovati u spasiteljskom poslu, time što se svom Bogu i Ocu predaju i mole Ga za Njegov blagoslov …. da se i one Njemu ponude da budu aktivne u Njegovom vinogradu prema Njegovoj Volji. A život u Ljubavi čovjeku će donijeti povišeno duhovno znanje, njegovo će razmišljanje biti pravo vođeno, čovjek će se brinuti za one koji su još pod stegom grijeha, koji imaju slabo ili ništa vjere i čiju nevolju on može prepoznati.

E sad ako se on svjesno stavi u službu Boga, te je aktivan kao objavitelj Evanđelja, Božanskog učenja Ljubavi, tad će mu i Božji blagoslov biti izvjestan, on će ispuniti svoj zemaljski zadatak, on će kao radnik u vinogradu Gospodara vršiti uspješan posao, i uvijek će taj uspjeh biti sukladan stupnju Ljubavi koji ga ispunjava, budući da je Ljubav sila koja spašava, budući da je putem Ljubavi paraliziran protivnik, koji od nje bježi, jer je ona Božansko zračenje ….

AMEN

<<< nazad