<<< nazad

Bertha Dudde, br. 7950, 26 Srpanj 1961

ISKUPLJENJE JEDINO KROZ ISUSA KRISTA... SAMO-ISKUPLJENJE NIJE MOGUĆE...


Vi ste bili iskupljeni kroz smrt Isusa Krista, i nijedno jedino biće u cijelom svemiru nije bilo isključeno iz ovog iskupljenja, jer On je ostvario Njegov čin za sve jednom pale duhove, On ga je ostvario za sve ljude prošlosti, sadašnjosti i budućnosti... Ali biće osobno ga mora priznati, ono mora svjesno zahtjevati blagoslove čina Spasenja... Božji suparnik (Sotona) je ovlašten nad duhovnim bićem koje ga je jednom bilo dobrovoljno sljedilo u bezdan... Ono se okrenulo ka njemu od Boga njegovom vlastitom slobodnom voljom... njegovom vlastitom voljom ono se mora iznova okrenuti od njega i žudjeti povratiti se k Bogu. Međutim, ono ne bi nikada pronašlo snagu da sebe razdvoji od njega, budući je njegova volja bila totalno oslabljena od strane protivnika... Ono bi bilo ostalo razdvojeno od Boga zauvijek da ljudsko biće Isus, u Kojem je Bog Sebe očitovao, nije ostvarilo čin Spasenja posredstvom njegovog raspeća, kroz kojeg je stekao blagoslove snažnije volje, koji bi onda mogli povećati volju palog duha i onda mu također omogućiti da se pobuni protiv protivnika i stremi spram Boga... 

Čin Spasenja neće prinuđivati ijedno biće na povratak, ali je njegov povratak omogućen putem njega, što se inače nikada ne bi dogodilo. Ipak to uvijek potrebuje slobodnu volju, inače bi svi pali duhovi bili trenutno iskupljeni i svako djelo stvaranja bi već bilo produhovljeno... Ali iskupljenje zavisi o slobodnoj volji ljudskog bića koje, kao jednom palo biće, putuje stazom preko Zemlje u svrhu postajanja slobodnim, ako iskoristi prednosti Isusovog čina Spasenja i Njegovih stečenih blagoslova... Onda će njegovo iskupljenje biti izvjesno, onda će se on vratiti svojemu izvoru kao dijete Božje... onda Isus Krist nije umro za njega uzalud... on može i dalje usavršiti sebe u zemaljskom životu ili se uzdići do duhovnog kraljevstva i biti aktivan u svjetlu i snazi i slobodi za njegovu vlastitu sreću. Jedino je potrebna vaša volja da postanete iskupljeni, jer Isus je okajao krivnju namjesto njega (ili ‘u njegovo ime’, i još, ‘u njegovu interesu’), On je raščistio put za njega do Oca, Isus je otvorio kapije do kraljevstva svjetla... Ali samo ljudsko biće mora željeti da je čin Spasenja bio ostvaren za njega, on treba sebe svjesno postaviti pod Kristov Križ, on Ga treba priznati kao Sina Božjega i Iskupitelja svijeta, u Kojem je Bog bio očitovao Sebe kako bi bio sposoban postati ‘vidljiv’ Bog za sva Njegova živa bića... Ipak u tom slučaju čovjek ne može nikada govoriti o ‘Samo-Iskupljenju’, čak ako je čovjekova vlastita volja prvi uvjet da se zadobije blagoslov čina Spasenja... Ljudsko biće ne može nikada sebe osloboditi od njegove velike krivnje grijeha bez pomoći Isusa Krista, u njegovoj slabosti volje on neće nikada biti sposoban uzdignuti sebe i razdvojiti se od Božjeg protivnika...

Iskupljenje svih duša je jedino moguće kroz Isusa Krista, i to je zašto je Isus Krist čovjek podnio raspeće za sva pala duhovna bića i stekao blagoslov osnažene volje, kojeg svako biće može prisvojiti čim je ono kao ljudsko biće iznova postiglo stadij slobodne volje. I ovo izuzetno radosno znanje je dostavljeno vama ljudima. Jer sada ste vi obaviješteni da vi niste beznadežno izgubljeni, da za vas postoji staza uzlaza, nazad u kuću vašega Oca... staza do Kristova Križa, kojom se treba bez dvojbe zaputiti ali koja vam također osigurava kompletno izbavljenje. Ako se, međutim, vi ne zaputite ovom stazom onda isto tako nećete pronaći iskupljenje, vi nećete biti oslobođeni od vašeg protivnika a to će značiti da vi nećete nikada biti sposobni ući u kraljevstvo svjetla budući će vaša krivnja grijeha spriječiti vaš ulazak. Vi sami ćete biti nesposobni sebe osloboditi od ovog grijeha, ali vi ćete ga biti sposobni donijeti pod Križ, do Isusa Krista, Koji je prolio Njegovu krv za vašu krivnju i na taj način vas također otkupio nazad od Božjeg protivnika. Jedino što vaša volja mora na svjestan način iskoristiti ovaj blagoslov, i onda će vaša krivnja također biti iskupljena... vi ćete opet biti slobodna bića kako ste bili u početku, i jedino trebate sebe usavršiti u zemaljskom životu, to jest, kroz Ljubavi-punu aktivnost, oblikovati iznova vašu prirodu u Ljubav... vi jedino trebate tražiti najbliže sjedinjenje sa Bogom, vašim Ocem od vječnosti, i vaša će duša sazrijeti i onda ćete, kao Njegova djeca, biti sposobni ući u kraljevstvo svjetla i blaženstva.

AMEN

<<< nazad