<<< nazad

Bertha Dudde, br. 7905, 30 Svibanj 1961

BOŽANSKE ZAPOVIJEDI LJUBAVI... PRAVA KRISTOVA CRKVA..

(Ivan 13:34, 35)

Gdje god je propovijedano Evanđelje Ljubavi, tamo je također aktivan Duh iz Mene, pod uvjetom da ne blebeću samo usta mrtve riječi, koje su bez Duha i života… da se propovjednik služi jedino mrtvim slovom, o kojem srce ne zna ništa. No, čim je Evanđelje živo naviještano, to sam Ja Sam Koji govorim kroz usta propovjednika, i onda Riječ neće ostaviti bez utiska, ona će iznova dotaknuti srca slušatelja koji su također živi, i čeznu biti oslovljenima od Mene. Gdje je podučavana Ljubav, tamo se mogu uključiti Ja Osobno, Koji sam Ljubav (1 Ivanova 4:8, 16)… I gdje je podučavana Ljubav, tamo su stoga također aktivni vinogradarski radnici, da obrađuju ljudska srca, i dostave im Božansko Sjeme, budući su zapovijedi Ljubavi dane od Mene Osobno, one su najvažnije zapovijedi, čije ispunjavanje donosi neizmjerni blagoslov. Gdje je podučavana Ljubav, tamo je učinjena prva stvar kako bi se postigla živa vjera, koja pretpostavlja vršenje ovih zapovijedi… a gdje je živa vjera, tamo je Moja crkva, koju sam Ja Osobno utemeljio na Zemlji… I stoga ovoj crkvi pripadaju svi ljudi koji su u Ljubavi i u vjeri. Vi tako nikada ne trebate pitati koja vjeroispovijed ili duhovna orijentacija je ispravna… budući svaka može bilježiti članove Moje prave crkve, budući se posvuda nalaze ljudi koji žive u Ljubavi, i kroz to su također stigli do žive vjere... A ovi će opet probuditi svoj duh u sebi u život, i također stajati u spoznaji… A to je znak pripadnosti Mojoj crkvi, da Moj Duh u njima djeluje… da u njima sja jasno svjetlo, da su oni u stanju prepoznati Čistu Istinu, i stoga također odbaciti obmanu, da su oni također sigurni u svoju prosudbu, jer ih Sam Moj Duh podučava, i pali im jasno svjetlo. I tako će također iz svake vjeroispovijedi ili duhovne orijentacije proizaći pravi predstavnici Istine. I pronaći će se oni koji su istoga duha… I oni će biti sretni kada se nađu, kada se okupe i Mene Osobno opaze među njima, kako sam Ja to obećao (Matej 18:20). Jer, oni će osjetiti Moje prisustvo, budući se Ja Sam izražavam kroz duh onih koji svjedoče o Meni, koji se okupljaju kako bi razmjenjivali duhovno. Oni su stoga živi u vjeri, i također živi u njihovom djelovanju… jer čim su Me jednom prepoznali, što ostvaruje Moj Duh u njima, oni će se također gorljivo zalagati za Mene; njihov uglavnom duhovno usmjeren život će biti prepoznatljiv, i opet poticati bližnje da također traže pravi život, koji im može nastati samo kroz život Ljubavi. Ljubav je sve... Bez Ljubavi je svaka duhovna organizacija tek mrtva građevina, budući članovi određuju njen život… Oni moraju prakticirati Ljubav, oni moraju vršiti Božanske Ljubavne zapovijedi, tek onda će oni doći u život, i ovaj život više nikada ni neće izgubiti. Zato bi svaki čovjek trebao uvijek jedino nastojati povećati stupanj svoje Ljubavi, on se ne treba zadovoljiti izvanjskim postupcima i vršenjem ljudski izdanih zapovijedi… on bi trebao jedino poštivati Moje Božanske zapovijedi Ljubavi, on bi trebao misliti na to, da sam Ja dao jedino ove dvije zapovijedi Ljubavi za Boga i za bližnjega, dok sam hodao na Zemlji, i on treba znati da iz vršenja ovih zapovijedi sve drugo proizlazi: živa vjera, duboko duhovno znanje, prosvijetljeno razmišljanje, i dostavljanje Božanske snage, kako bi mogao prevaliti zemaljski životni put s uspjehom… Jer, cilj je spajanje sa Mnom, potpuno sjedinjenje, koje međutim jedino Ljubav može ostvariti. Jer, Sam Ja sam Ljubav, i što se želi sjediniti sa Mnom, to se moralo potpuno oblikovati u Ljubav. Ovo je tako jednostavno i razumljivo, da se stoga najprije mora živjeti Ljubav, da zapovijedi Ljubavi zaista moraju biti nazvane najvažnijima, i da je stoga Moja crkva izgrađena jedino na Ljubavi i na vjeri oživljenoj kroz Ljubav... Stoga se vi stalno jedino trudite živjeti u Ljubavi, i znajte da sam Ja prisutan gdje god je obznanjivano Moje Evanđelje Ljubavi.

AMEN