<<< nazad

Bertha Dudde, br. 7895, 19 Svibnja 1961

BOŽJE PRISUSTVO …. POSTAJANJE HRAMOM BOŽJIM ….

Ja Sebe želim nastaniti u vašim srcima …. želim vam biti prisutan u svako doba, želim da žudite za Mojim prisustvom i da se stoga uredite kao hram u kojem se Ja mogu nastaniti …. a to znači, oslobađate se od svih nečistih požuda, od svih grešaka i slabosti, oblikujete se u Ljubav, jer Ljubav krasi vaše srce i ono time postaje posudom koja tad može za-primiti Moju Ljubav i Moj Duh …. (posuda) koja jeste i ostati će nastamba Meni Samom, pa ćete iskusiti Moje prisustvo …. time što vam se obratim i u neprestanom sam intimnom kontaktu sa vama.

Ako vam mogu biti prisutan, onda ste uistinu položili vaš ispit zemaljskog života, tad ste se opet vratili k Meni, od Kojega ste se nekoć dobrovoljno udaljili …. Ako vam mogu biti prisutan, onda je sve vaše umovanje i nastojanje usmjereno na duhovno, tada ćete u mislima često boraviti kod Mene, imat’ ćete razgovor sa Mnom, nikada se više nećete osjećati usamljeni, nego uvijek biti svjesni prisutnosti vašeg Oca i time unutarnji mir i blaženu sreću osjetiti već na Zemlji, jer zemaljska bremena i brige tada vas više ne pritišću, jer sve prepuštate Meni, jer ste sigurni u to da Ja sve za vas uređujem, Ja Koji sam vam prisutan, Koji u vama stanujem i uistinu za vas i hoću vjerno brinuti. 

Dajte Mi da Se nastanim kod vas, i uredite se tako da svome Ocu od Vječnosti pokažete vašu Ljubav …. učinite vaše srce hramom Božjim …. oblikujte se u Ljubav, pošto se Vječna Ljubav može nastaniti samo tamo gdje je Ljubav …. jer Ja mogu biti samo u Mom pra-elementu i jer čeznem za vašom Ljubavlju. Onda nas više ništa neće moći rastaviti, onda je dijete sjedinjeno sa svojim Ocem, i onda će Ga moći čuti svagda, moći će sa Ocem komunicirati kao nekoć, kad sam se Mojim stvorenjima otkrivao u Riječi, kad su neprestano primala Moje zračenje i bila neopisivo blažena. I stupanj vaše Ljubavi tokom zemaljskog života uvjetovat će i stupanj blaženstva koji Moja prisutnost u vama može izazvati.

I kad u vama zazvuči Moja Riječ i vi primite dokaz Moje prisutnosti, onda vas to treba potaći na sve dublju Ljubav, jer vi od Oca u vama primate čudesni dar, koji je opet samo Ljubav i treba probuditi i produbiti Ljubav …. a tad i vi Meni trebate dokazati vašu Ljubav …. trebate Moje učenje Ljubavi nositi u svijet, svoje bližnje trebate gledati poticati na vođenje života u Ljubavi, i njima trebate htjeti pomoći da postanu hram Božji …. trebate i u njima buditi žudnju za Mojom prisutnošću i poticati ih na to da na Zemlji djeluju u Ljubavi. I uistinu ćete činiti djela Ljubavi koja su Mi mila …. jer Ja se u svim ljudima želim nastaniti, Ja svima želim Osobno govoriti, jer tad sam postigao Svoj cilj, vi ljudi ste se tada preoblikovali u Ljubav, tako da se sad sa Mnom možete sjediniti, i postat’ ćete blaženi ….

AMEN

<<< nazad