<<< nazad

Bertha Dudde, br. 7761, 1 Prosinac 1960

NAGONJENJE DUHOVNE ISKRE K OČEVOM DUHU...

Duh u vama vas neprestano nagoni (gura, tiska, potiče) na povezivanje s Očevim Duhom od vječnosti, no vi ne osjećate uvijek njegovo nagonjenje, ne obraćate uvijek pažnju na izražaje, koje vam on upućuje, vi ne obraćate uvijek pažnju na ono što vam on želi prenijeti. No, on je u vama, svatko u sebi nosi duhovnu iskru, kao (u)dio Očevog Duha, i time je nerazdvojivo povezan s Očevim Duhom. A, budući da ta duhovna iskra počiva u vama, svaki čovjek također može poduzeti put k Meni, Kojeg ste vi (u)dio, jer ćete vi iznutra biti nagonjeni, da tražite vezu sa Mnom... No vi se možete i opirati ovom unutarnjem nagonjenju, te ostati okrenuti Mojemu protivniku, jer se tada duh u vama povlači, stoga na nijedan način ne vrši prisilu nad vašom voljom. I tako je dakle vaša volja jedina odlučujuća za uspjeh ili neuspjeh vašeg zemaljskog života. Slobodna volja je, međutim, znak Božanske pripadnosti… zato ona mora biti očuvana stvorenju, inače će ono vječno ostati nesavršeno. To da čovjek sada može ispravno ili pogrešno razmišljati i htjeti, mora pak biti moguće, jer on treba donijeti odluku u zemaljskom životu. A na njega će djelovati dvije snage, koje dakle pokušavaju utjecati na njegovo mišljenje i volju. Ove dvije snage se međutim razlikuju, one se jedna drugoj suprotstavljaju... Ja i Moj protivnik pokušavamo pridobiti dušu čovjeka, a svaka moć drugačije utječe na čovjeka. Moj protivnik pokušava za sebe pridobiti tijelo, dakle, kroz tijelo odrediti dušu u njenom razmišljanju i htijenju, dok Ja pokušavam utjecati na dušu kroz Duh. A žudnje Duha i tijela su sasvim drugačije prirode (Galaćanima 5:16, 17). No, dopušta li duša da od Duha u sebi bude određena u svome htijenju i razmišljanju, onda će ona također uskoro pripadati Meni, budući će onda razmišljanje i htijenje biti ispravni, odnosno, u skladu s Mojom voljom, i dušu će voditi iznova k svjetlu, k njenom nekadašnjem savršenstvu... Popušta li međutim duša žudnji tijela, onda ju je Moj protivnik osvojio, jer onda volja i razmišljanje ostaju odvraćeni od Mene, oni potpuno ulaze u volju Mojega protivnika, i duša još beskrajno dugo vremena ostaje u dalekoj udaljenosti od Mene. A, ona u sebi ipak nosi duhovnu iskru od Mene, ali joj uskraćuje svaki izražaj, ona se ne može ostvariti, ona ne sluša njena poticanja i želje, no tijelu ispunja sve prohtjeve. Ova duša je zaista također povezana sa Mnom, jer za vječnost ne postoji nijedno biće sudbinski-odvojeno od Mene kao stvaralačke snage, ali ona ne osjeća ništa od toga, i stoga je u stanju izolacije, koje je uvijek stanje nesretnosti. Ona tada Meni pruža otpor, kojeg Ja nasilno ne slamam, i produžava stanje odvojenosti od Mene iznova za beskrajno dugo vremena... dok naprotiv, duša koja obraća pažnju na izražavanje njenog duha, Meni se stalno približava, i njena odvojenost od Mene će već vrlo skoro biti dokinuta, jer duhovna iskra ne počiva dok nije ostvareno sjedinjenje sa Mnom jer Duh u čovjeku sada jedini određuje njegovo mišljenje i volju, a ono ne može biti ništa drugo doli dobro i ispravno, budući sam Ja Sam Koji u vama djeluje, i također može djelovati, jer ste vi sami napustili vaš nekadašnji otpor, i Ja sada iznova mogu pustiti da Moja Ljubav-na snaga nesmetano zrači u vas. Tako Me svaki čovjek može pronaći, jer on u sebi ima vodiča, koji ne poduzima nijedan drugi put, nego k Meni… A, priključi li se on sada ovom vodiču, onda će zajamčeno i doseći Mene Osobno, on će se sve intimnije sjedinjavati sa Mnom, budući ga Ja Sam privlačim kroz Duh, koji je u njemu, jer ste vi Moj (u)dio.

AMEN

<<< nazad