<<< nazad

Bertha Dudde, br. 7748, 16 Studeni 1960

IZVORNI GRIJEH I OKAJANJE KROZ ISUSA KRISTA...


U Mojem velikom milosrđu spram vas ostvario Sam čin Spasenja u Isusu, ljudskom biću (1 Korinćanima 5:18, 19)... Ono što Sam eksternalizirao je bilo počinilo grijeh spram Mene i jedino je mali udio stvorenih bića ostao sa Mnom kada se odluka volje, koju Sam zahtjevao kako bi učinio stvorena bića izuzetno sretnima, morala biti donešena. Oni su Me željeli ugledati, a budući je to bilo nemoguće... budući bi bića bila prestala postojati da su ugledali ogromno obilje svjetla... oni su se okrenuli spram onoga (Lucifera) kojeg su bili sposobni vidjeti, kojeg Sam eksternalizirao kao prvog duha iz Mene Osobno kao Moju sliku... Međutim, bićima nije nedostajala realizacija i prema tome su bili svjesni kako su bili potekli iz Mene, ipak unatoč tome oni su se okrenuli od Mene spram ranije spomenutog, što je bio ogroman grijeh koji ih je sjurio u bezdan bez dna... Ali njihovo je stanje potaknulo Moje sažaljenje, žao Mi je bilo bića koje je Moj protivnik... prvi pali duh... držao pod njegovom kontrolom u potpuno neprosvjetljenom stanju a čija se izuzetno bijedna situacija nikada za navijeke ne bi morala promijeniti da im Ja nisam podario Moje milosrđe... Ovo je bio rezultat Ljubavi koja je jednom bila stvorila ta bića i koja ih je stoga također slijedila u bezdan... Moja beskonačna Ljubav nije odbacila otpala bića, koja su također pripadala Meni. Jer oni su bili potekli iz Moje snage, koja je neprestano tekla ka Mojem prvo-stvorenom biću... Luciferu... i omogućila mu da stvara bezbrojna bića... Prema tome, ova su bića pripadala Meni, također, međutim, oni su bili postali grešni njihovom vlastitom slobodnom voljom, oni su bili dobrovoljno slijedili Mojeg sadašnjeg ‘protivnika’... Unatoč tome, sudbina ovih palih bića je potaknula Moje sažaljenje, Ja Sam im želio osigurati priliku odraditi uspon od dolje (prema gore) sve dok nisu mogli opet doseći stanje slobodne volje kako bi poduzeli drugi test volje s obzirom na to kojem su Gospodaru željeli pripadati. Ali kao rezultat odbacivanja Moje snage Ljubavi, bića su bila postala tako slaba da čak kada Sam im Ja povratio slobodnu volju nakon beskonačno dugo vremena oni su ipak podbacili (ili ‘pretrpjeli neuspjeh) na njihovom testu volje...  I ova slabost bića je potakla Moje milosrđe i Ja Sam bio odlučan ostvariti čin Spasenja kako bi dostavio snagu slabima, koja je bila stečena kroz okajanje prošlog grijeha... kroz agonije-punu smrt na Križu... Ja Sam osjetio takvo preplavljujuće suosjećanje za pala bića da Sam bio voljan uzeti grijehe na Mene i osloboditi/oteretiti ih. Ali budući Sam bio nesposoban patiti kao Bog, djelo iskupljenja se trebalo dogoditi u ljudskom biću Koje je, iz Ljubavi spram njegovih bližnjih ljudskih bića, pristalo za njih ispaštati, i Koji je okrunio Njegov čin Ljubavi sa izuzetno mučnom smrću na Križu... Stvarni Iskupitelj krivnje je bila Ljubav u Isusu, ljudskom biću, a Ja Osobno Sam bio Ljubav (1 Ivanova 4:8, 16)... Ja Osobno Sam bio silno moćan u Isusu, ljudskom biću, bio Sam sposoban koristiti Moju snagu u Njemu do punog učinka, Njegovo je svako djelovanje bilo odlučeno od strane Ljubavi, i stoga je ‘Ljubav’ ostvarila čin Spasenja, Ona se samo sklanjala unutar ljudske čahure koja je uzela ovu nadljudsku patnju na sebe...

‘Ljubav’ se sažalila nad čovječanstvom i iskupila ogromnu krivnju grijeha koja je prouzročila palim bićima takvu bijedu/nesreću... Ljubav je osjećala milosrđe i otvorila opet stazu koja je vodila nazad u Očevu kuću... Jedino Ljubav je bila sposobna kompenzirati Božju pravednost, jer ova nije mogla biti zanemarena budući je dio Moje prirode, inače bi Moje savršenstvo bilo upitno. I poradi pravednosti ogromna krivnja je morala biti iskupljena tako da bi za Mene bilo moguće iznova prihvatiti Moje žive tvorevine u Moje kraljevstvo svjetla i blaženstva...  I tako je bio pronađen put... ‘Ljubav’ se sklonila unutar ljudskog bića Koje je bilo sposobno patiti i Koje je, zbog Ljubavi, bilo voljno uzeti ogroman grijeh na Sebe Samoga i trpjeti neizmjerno za njega i konačno umrijeti najgorču smrt na Križu... Isus, čovjek, je hodao ovaj put do Križa, On je udomio Ljubav u Sebi koja Ja Jesam za svu vječnost... Jedino na ovaj način je bilo moguće iskupiti ogromnu krivnju. Jedino Me veliko milosrđe motiviralo na to da se osobno pobrinem za Moje žive tvorevine koje su bile bijedne iznad svake mjere i koje, bez pomoći, ne bi nikada bile sposobne sebe osloboditi od moći Mojega protivnika. Budući su Ga sljedili u bezdan dobrovoljno, on je imao vlast nad tim bićima. Ja mu ne niječem to pravo ali ova bića su također pripadala Meni, i prema tome Ja se borim za njih i pomažem im osnažiti njihovu volju tako da pokušaju sebe osloboditi i doista su to sposobni napraviti kroz blagoslov stečen na Križu. Isus, ljudsko biće, je prihvatio Mene Osobno unutar Sebe... Kroz Njegov život Ljubavi On je Sebe tako oblikovao da Sam Ja Osobno, Vječna Ljubav, bio sposoban nastaniti se u Njemu... da Sam Ga Ja tako potpuno prožeo da je On jedino želio i činio što je ‘Ljubav’ zahtjevala od Njega... tako da Sam prema tome Ja Osobno izvršio čin Spasenja, budući je Isus, Ljudsko biće, bio potpuno ušao u Moju volju (Ivan 5:30; 6:38). Jer On i Ja Smo bili Jedno (Ivan 10:30), On je bio ‘Bog’ u svoj punini (Kološanima 2:9), i jedino je Njegova izvanjska čahura bila ‘ljudska’ za oči Njegovih bližnjih ljudskih bića... Ali čak je ova izvanjska čahura bila sebe produhovila, on je samo nastavio biti ‘čovječan’ sve dok čin Spasenja nije bio ostvaren.... Jer jedino Isus, ljudsko biće, je bio sposoban patiti, i Njegova su patnja i bol bili neopisivi jer krivnja koju je On bio morao uzeti na Svoja ramena kako bi okajao za nju su također bili neopisivi. Zato sada svako ljudsko biće može sebe osloboditi od njegove krivnje ako prizna Mene Osobno u Isusu Kristu i prihvati blagoslov čina Spasenja... ako vjeruje u Njega i također da Sam Ja umro u Njemu za vas kako bi vas oslobodio.

AMEN

<<< nazad