<<< nazad

Berhta Dudde, br. 7742, 11 Studenoga 1960

GLEDE KONGRESA N.L.O.

Jedno je izvjesno, a to je da Ja Moje rukē zaštitnički držim nad Mojim vlastitima kad je došao Kraj …. Uistinu imam dovoljno anđela kojima povjeravam Moje, a oni imaju nalog da oko njih izgrade zaštitni zid (Psalam 34:7). Tako da se svi možete smatrati sigurnima u Mojoj zaštiti, što god da se dogodi. Stoga vas želim upozoriti da se ne prepuštate silama niti da se oslanjate na pomoć koju si zamišljate bilo gdje osim u Mom duhovnom kraljevstvu …. Sile dakle koje još uvijek nisu na onom stupnju savršenstva da mogu kao duhovni glasnici ispunjavati Moj nalog …. Želim vas upozoriti glede traženja kontakta sa stanovnicima drugih svjetova, koji možete uspostaviti jedino duhovno, a koji vam nije jamstvo za to da vam oni dostavljaju Istinu.

Uvijek nanovo biti će vam rečeno da jedino “savršeno” u Mojem kraljevstvu može i smije ispunjavati takve naloge, koji vam osiguravaju zaštitu i pomoć …. Jer bića, koja još nisu postigla t(olik)o savršenstvo, još će se u svrhu svog sazrijevanja nalaziti na takvim nebeskim tijelima za koja su prirodnim zakonima i vezana …. Vi dakle morate razlikovati: svjetlosna bića, koja po Mom nalogu izvršavaju Moju volju, koja borave kod Mene u kraljevstvu svjetla, od bića, koja su sama još vezana, koja dakle još nemaju punu duhovnu slobodu, sve dok u svrhu duhovnog sazrijevanja naseljavaju planete najrazličitijih vrsta. 

Ne smijete se prepustiti medijskoj komunikaciji iz tih svjetova, koji vama ljudima na Zemlji jesu i ostat će nedostupni, kao što je to i obrnuto slučaj …. Ne računajte na pomoć od tih svjetova, kad Krâj Zemlje nastupi po planu od vječnosti …. Jer Ja Sâm, Moje vlastite ću štititi i spasiti ih iz njihove  nevolje, pošto Ja Jedini i znam tko pripada Mojima …. Vjerujete li da ćete biti spašeni samo ako zadobijete simpatiju tih stanovnika drugih svjetova? U kakvoj li se zabludi nalazite, nedostaje vam svaki jasan uvid u Moj plan spasenja, koji će sasvim izvjesno biti sproveden u djelo kad dođe vrijeme. 

I ne bi li vas Ja Sâm tome podučio, da je Moja volja to da se povjerite tim stvorenjima kojih se želi predstaviti kao sigurne? Kad sprovodim Istinu na Zemlju, ne bi li vam i znanje o tome dao kad bi ono odgovaralo Istini …. No vi radije dvojite Moju Riječ nego izvještaje koji su vam dostavljeni putem djelovanja Mog protivnika. A Ja želim da ste u Istini ….

Želim vam uvijek i uvijek nanovo dati osiguranje, da su Moji vlastiti zaštićeni i da bezbrojni anđeli preuzimaju njihovu zaštitu, pošto su aktivni u Mojoj Volji, pošto i imaju moć da vam pomognu, i stoga nema potrebe za zemaljskim pomoćnim sredstvima, jer Moja Ljubav, Sila i Mudrost na kraju će se očigledno pojaviti, čak iako Moje djelovanje tada jeste i može biti protuzakonito, pošto Moji vlastiti vjeruju i sve smatraju mogućim, a nevjerni će biti iskorijenjeni sa Zemlje ….

Ali Ja od Mojih vlastitih ne zahtjevam vjeru u pojave ili izvještaje koji ljudima dolaze putem koji nije u skladu s Mojom Voljom …. Zašto se vi ljudi ne povezujete sa Mnom? Zašto zazivate bića čiji stupanj razvoja ne možete procjeniti? …. Zašto vjerovati tim bićima i vjerovati da će vas oni zaštititi kad dođe dan Kraja?

Ja tražim jedino vjeru u Mene u Isusu Kristu, i tko se u toj vjeri sa Mnom Samim blisko i nerazdvojivo poveže, ne treba uistinu niti vidljive niti nevidljive pomagače, jer uz njega su neprestano Moji anđeli, koji posjeduju silu i moć u izobilju i uvijek će postupati po Mojoj Volji. A taj neće htjeti uspostavljati vezu sa stanovnicima drugih svjetova čiji stupanj zrelosti mu je nepoznat, jer takvo što može se dogoditi jedino medijumističnim putem koji, radi velikih opasnosti za vas, treba izbjegavati. Jer vi uistinu možete čuti Mene Samoga, ako vam je to volja i ako Mi se obratite za Istinu …. A onda ćete uistinu i biti podučeni u Istini ….

AMEN

<<< nazad