<<< nazad

Bertha Dudde, br. 7716, 1 Listopada 1960

OBRAZOVANJE UČITELJĀ OD STRANE BOGA ….

Sve što želite znati i što je za vašu dušu korisno znati, biti će vam omogućeno od Moga Duha. Jer oni koje Ja Sâm naučavam, oni i sami trebaju biti učitelji, oni to znanje koje im Ja darujem trebaju predavati svojim bližnjima. A da se ono predaje onima koji za njim gladuju, za to ću se brinuti Ja Sâm, jer Ja uistinu znam čije duše trebaju hranu i piće, i njima onda kroz vas dajem kruh s neba, vodu života …. Ljudi trebaju biti uvedeni u Istinu, treba im se učiniti pristupačno znanje koje im čini razumljivim smisao i svrhu zemaljskog života. Ljudi trebaju biti podučeni Istini, i stoga se njih moram prihvatiti Ja Sâm Koji sam Istina od Vječnosti ….

To znanje mora izlaziti od Mene, ako bi da ljude privede nazad k Meni …. doduše i ovo znanje će biti da(va)no na školski način, ali i to ne mora biti pogrešno ako su učitelji prosvijetljeni od Moga Duha i ozbiljno uzimaju taj svoj zadatak da ljude privode k Svjetlu. No i školski dostavljeno duhovno blago može biti veoma prožeto neistinom ako ju primatelj ne uspijeva razlikovati ili razdvojiti od Istine. I tad se brkaju misli ljudi, i rezultat je taj da se ljudi jedni s drugima prepiru i na kraju naginju tome sve odbaciti, i više ne mogu uspostaviti pravi kontakt sa Mnom, njihovim Bogom i Stvoriteljem od Vječnosti …. 

I tad dolazi do potrebe za tim da Ja Sâm opet moram tražiti ljude koje obrazujem kao učitelje …. dolazi do toga da Čista Istina od Mene direktno biva sprovedena na Zemlju i da Mojim učenicima Ja sada dajem zadatak da prema svojim bližnjima budu aktivni kao učitelji, kako bi se opet raširila Čista Istina, kako bi se ljudima opet dostavilo znanje o smislu i svrsi njihovog zemaljskog života …. kako bi im Ja Sâm bio predstavljen kao Bog Ljubavi, Mudrosti i Svemoći, Kojeg trebaju priznati i ljubiti ako žele postati blaženi. 

Kriva učenja u čovjeku ne mogu probuditi Ljubav, no Ljubav može rasplamsati Ljubavnu iskru, i kad se to dogodilo, tad je i veza sa Mnom uspostavljena i smisao i svrha života čovjeka na Zemlji ispunjena …. I stoga ću Ja Sebi uvijek iznova obrazovati učiteljstvo koje ima za zadatak proglašavati Moje čisto Evanđelje i koje treba iskoristiti svaku priliku govoriti u Moje ime i posebno onda kad su predstavljane duhovne neistine.

I takav jedan učitelj neće se trebati bojati da za to nije sposoban, jer Moja Snaga djeluje kroz njega, i Ja ću mu staviti riječi u usta tako da ne može drugačije nego izgovarati ono što je Moja Volja, jer tada kroz njega govori Moj Duh, tada on Meni samo služi kao glasnogovornik kojim Se služim kako bi ljudima donio Istinu. I možete se smatrati sretnima kad su vaše duše hranjene pravom hranom, kad vam se na izvoru nudi živa voda …. uvijek ćete trebati samo zagrabiti, i vaša duša će se moći osvježiti i osnažiti za njeno hodočašće na ovoj Zemlji.

Ali gdje sam vam Ja Sâm učinio dostupnim ovakav izvor, ne prolazite pored toga …. To vam govorim uvijek nanovo, jer morate ići put(em) Istine kako biste došli do cilja, i jer vam Istina može biti dana jedino od Mene Samoga …. a Ja ću S(eb)i uistinu izabrati prave posude u koje može utjecati živa voda …. i Ja ću vam svima učiniti dostupnim izvor života, svima vama koji ozbiljno želite postati blaženi …. 

AMEN