<<< nazad

Bertha Dudde, br. 7706, 21 Rujna 1960

OBRAĆANJE SVIM RADNICIMA U VINOGRADU ….

Moja Volja može djelovati samo tamo gdje Mi se ne pruža otpor. I Moja Volja uistinu će vas voditi ispravnim putem, koji vama i vašim bližnjima donosi spas i zdravlje duše. Želim da se okupljate u Moje ime …. Ja želim da vi, koji ste Istog Duha, i spozna(je)te Moju Volju. Tako da ćete biti poticani iznutra da svjedočite u Moje ime. Treba vas nositi Duh Ljubavi, i trebate se smatrati Mojom djecom, koja trebaju ispuniti Očev zadatak …. trebate se smatrati Mojim slugama, koje su u vinogradu svoga Gospodara neumorno aktivne, pošto vrijeme žetve uskoro dolazi. No trebate se odvojiti od svijeta, inače ne možete čuti Moj glas, pošto svijet zaglušuje. 

Uvidite u Mojem vidnom vodstvu i Moju Ljubav prema svoj Mojoj djeci, koja želim da združeno djeluju za Mene i Moje Kraljevstvo …. i obratite pažnju na Moj poziv, koji dolazi odozgor, jer osjetiti ćete kada vam se obraćam; isto tako ćete znati što Ja od vas zahtijevam. Samo, uvijek Mi poklanjajte vaše srce, da bih se u njemu mogao nastaniti, i tada ćete u Mom prisustvu uvijek postupati onako kako je to Volja vašeg Oca. 

Ja želim djelovati kroz vas, vi koji ste bez otpora prema Meni, i trebate se dati iskoristiti od Mene kao alat, svu svoju volju trebate podrediti Mojoj, i u srcu ćete osjetiti koji zadatak Ja svakom pojedinačno dajem, pošto svatko treba vršiti onu djelatnost koja odgovara njegovim sposobnostima i njegovom mjestu na koje Sam ga Ja Sam postavio. No svi vi služite Meni u Mome vinogradu kao sluge, koje će Otac blagosloviti …. nosite Moju Riječ u svijet …. širite Evanđelje koje ste od Mene u svoj čistoći primili, i ne pitajte da li ćete za to primiti zemaljsku plaću, jer posao za Mene i Moje Kraljevstvo nagrađujem Ja Sâm, i Mojim slugama neće ništa nedostajati ….  

No radi plaće ne trebate raditi za Mene, jer tad je plaća već otišla. Treba vas motivirati i voditi Ljubav prema Meni i Ljubav prema vašem bližnjem koji je u velikoj duhovnoj oskudici …. jer jedino djelovanje u Ljubavi donosi uspjeh, a tamo gdje se radi nesebično za Mene i Moje Kraljevstvo, tamo ću Ja Sâm biti s Mojim blagoslovom, zemaljski i duhovno …. i dozvolite Mi uvijek nanovo da vam se obratim …. a u dubokoj vezanosti sa Mnom spoznajete isto tako i Moju Volju, i razumijete Me i bez zvučne riječi, jer Ja prosvjetljujem duh svakog onoga tko se iskreno povezuje sa Mnom i tko žudi da u sebi čuje Moj govor. 

Uvijek ću biti među vama, gdje god da se dvoje ili troje okupe u Moje ime, i uvijek ćete moći čuti riječi Ljubavi i Milosti koje vaša srca dotiču i rasplamsavaju u Ljubavi prema Meni …. jer Ja sam vam tada prisutan, i Moje prisustvo u vama oslobađa Ljubav, pošto vas pogađa zraka Moje Ljubavi i prodire u vaša srca. Ja ću vas voditi, i to uistinu nazad k Meni Samome …. Ja ću si skupiti malo stado, i ono će čuti zov svoga Pastira i skupiti će se preda Mnom (pred Mojim stopalima) …. Ono će Me slijediti kud god da ga Ja vodim, jer ono se Meni predaje, jer Moje ovce osjećaju Moju Ljubav ….

AMEN

<<< nazad