<<< nazad

Bertha Dudde, br. 7660, 30 Srpanj 1960

OPROŠTENJE KROZ ISUSA KRISTA... STUPANJ SVJETLA I LJUBAVI...


I vi ćete ući u vječni mir, jer sva će nedaća prestati postojati, sve brige i tjeskobe će biti gotove, vi ćete biti okruženi sa jednim obiljem svjetla i vaš život će biti blaženo sretan... Unatoč tome, vi ste morali postići zrelost duše, sva krivnja grijeha je morala biti oduzeta od vas, vi ste morali postati Moji Vlastiti tijekom vašeg života na Zemlji i vratili ste se Ocu od Kojeg ste jednom proizašli. Otud, vi ste morali pronaći iskupljenje kroz Isusa Krista, inače i dalje ne bi bili oslobođeni od krivnje grijeha i vaš ulazak u kraljevstvo svjetla i blaženstva bi za vas bio zatvoren. Prema tome trebali bi stremiti pronaći praštanje krivnje grijeha dok još živite na Zemlji. Pokušajte... ako još i dalje ne možete vjerovati u Njega... pronaći razjašnjenje u svezi Isusa, sina Božjega i Iskupitelja svijeta. I apelirajte Meni Osobno da vam dostavim ovo razjašnjenje tako da možete vjerovati u Njega sa živom vjerom i naknadno stupiti pod Njegov Križ sa vašim teretom grijeha i zatražiti Ga za oproštenje... I sva krivnja će vam biti oduzeta. Ovo će osigurati vaš ulazak u kraljevstvo svjetla, budući je Isus Krist platio za vašu krivnju sa Njegovom smrti na Križu. Međutim, stupnjevi svjetla nakon vaše smrti mogu biti prilično različiti, jer to zavisi o vašem duševnom stupnju zrelosti u kojoj je mjeri ona postala prijemčiva za svjetlo na Zemlji... To zavisi o vašem načinu života na Zemlji i do kojeg ste opsega vi udovoljavali Mojoj volji... to jest, da li su zapovijedi Ljubavi za Boga i vašeg bližnjega postale vaša vodilica za vaše ponašanje i vi ste promjenili vašu prirodu u Ljubav. Jedino stupanj Ljubavi određuje zrelost vaše duše. I nitko ne može prakticirati Ljubav namjesto vas, Ljubav je zakon vječnog reda u kojem morate živjeti kako bi se nanovo prilagodili vašoj temeljnoj prirodi, kako bi još jednom postali Moja slika sukladno vašoj svrsi. A postati Ljubav to znači odbaciti sve pogreške i nedostatke koji i dalje prianjaju uz vašu dušu, boriti se protiv svih vulgarnih žudnji, oblikovati vašu prirodu u poniznost, blagost, miroljubivost, milosrđe, pravednost i strpljenje... riješiti se svih loših navika i uvijek ostati u srdačnoj vezi sa Mnom, Kojeg vi priznajete u Isusu Kristu kao vašeg Oca od vječnosti. Vi se morate boriti protiv svih pogrešaka tijekom vašeg života na Zemlji, onda će vaša duša postati onako prozirna kao dijamant i sposobna primiti zrake svjetla koje predstavljaju njezino blaženstvo u duhovnom kraljevstvu. Onda će ona živjeti zauvijek, ona neće više poznavati smrt, nikakav grijeh i nikakav nedostatak... ona će biti čista i bistra i time također dostojna Mojeg prisustva, i ona će biti sposobna gledati Me licem u lice (Otkrovenje 21:3, 4)... Jer ona će vidjeti njezina Spasitelja Isusa Krista, u Kojem Sam Ja Sebe učinio vidljivim za Moje žive tvorevine (Ivan 14:8, 9), baš kao što su one jednom žudjele... Vaše vlastito oblikovanje u Ljubav mora biti ostvareno od strane samih vas ljudi na Zemlji, ako želite biti nezamislivo sretni jednog dana. Ipak najprije se pobrinite riješiti vaše krivnje grijeha, jer ova će vas povlačiti dolje, a biti opterećen sa grijehom sprječava vas od ulaska u kraljevstvo svjetla. Ako nalazite teškim za vjerovati u Isusa Krista ona pokušajte moliti vašem Bogu i Stvoritelju Koji vas je pozvao u život i apelirajte Mu za prosvjetljenje i za Njegovu pomoć da vjerujete... I Ja ću vam uistinu uslišiti ovu molitvu, Ja neću ostaviti one u neznanju koji žude znati, i Ja ću mu predstaviti Istinu tako da će ju on biti sposoban prihvatiti... Jer vjera u Isusa Krista kao Sina Božjega i Iskupitelja svijeta je apsolutno neophodna kako bi bili prihvaćeni u kraljevstvo mira i blaženstva. Jedino onda ćete vi priznati Mene, Kojeg ste jednom odbili priznati, od Kojeg ste se jednom razdvojili vašom vlastitom slobodnom voljom i pali u bezdan... Vi se morate htjeti vratiti k Meni dobrovoljno, i vi možete obznaniti ovu volju kroz okretanje ka Isusu Kristu i priznavanjem vaše krivnje grijeha i apeliranjem za oproštenje... Onda će vaši grijesi biti oprošteni, Ja Osobno, Koji Sam ostvario čin Spasenja u Isusu, čovjeku, ću vas odriješiti od njih, i Ja ću vam također pomoći da postignete zrelost dok ste još na Zemlji, pod uvjetom da želite sjediniti sebe sa Mnom, povratiti se Meni dobrovoljno i oblikovati sebe iznova baš onako kakvi ste bili u početku.

AMEN

<<< nazad