<<< nazad

Bertha Dudde, br. 7592, 1 Svibnja 1960

MOĆ MOLITVE ….

Trebate isprobati moć molitve upućene u Duhu i u Istini …. I imali biste siguran dokaz da vas Otac čuje i uslišava …. da vam primiče uho i omogućuje vam ono za što molite. No morate ispravno moliti …. Morate se duboko spojiti sa Mnom i puni povjerenja Mi iznijeti vaš predmet, vi se s povjerenjem djeteta prema ocu morate obratiti Meni, morate biti sigurni u to da vas Ja volim te da Ljubav sebe ne uskraćuje. Mora biti uspostavljen pravi odnos prema Meni, a to je ono što vašim molitvama često nedostaje i one zato ne nalaze uslišenje. 

Dokle god vi u Meni još vidite dalekog Boga, sve dok Mi se ne privijete kao djeca, dotle se vaša molitva neće izdizati iz srca, govoriti će samo usta ili razum, no ne i srce. Ali Ja slušam samo glas srca, Ja želim čuti samo mucanje djeteta u vjeri, i Ja pri tome želim osjetiti Ljubav djeteta koju će za Mene i osjećati onaj čovjek koji Me s vjerom zaziva kao svog Boga i Oca. A te njegove riječi dopiru do Mog uha, i Moja Ljubav ne može drugačije nego tom djetetu ispuniti to što moli.

Moć ispravne molitve tako je velika, da vi uistinu bez brige možete ići kroz vaš život; no pošto je do vas samih da li molite na pravi način, učiniti ćete mnoge uzaludne molbe, moliti ćete samo formalno, vaša usta izgovarati će riječi koje su vam uobičajene, i razum će pritom biti uposlen, no srce će ostajati nedotaknuto, jer je za to potrebno duboko povezivanje sa Mnom, koje vi ljudi uspostavljate samo rijetko. I prvo će vas morati pogoditi velika nevolja, tako da strah učini da zazovete vašeg Boga i Oca, a taj poziv onda će doći iz srca i biti uslišen ….

No ako vas nagoni Ljubav prema Meni, onda će i vaša molitva biti prava, jer Ljubav nagoni Vječnoj Ljubavi, Ljubav govori Vječnoj Ljubavi, i Vječna Ljubav se ne uskraćuje …. Uvijek iznova je Ljubav put do Očeva srca, samo je Ljubav sposobna uputiti Mi molitvu u Duhu i u Istini, i Ljubav od Mene nikada neće biti odbijena, ona u Mojoj Ljubavi nalazi ispunjenje. A Ja znam sve što vam je potrebno, Ja poznajem vaše brige, Ja znam vaše želje, i Ja znam sve vaše probleme koji vas potiču na molitvu ….

No Ja želim da vi sami dođete k Meni i u svoj srdačnosti svog srca Me potražite da vam pomognem, i zato Ja od vas tražim molitvu u Duhu i u Istini, jer na molitvu usana Ja ne obraćam pažnju, a ni formalne molitve ne odražavaju vaše vlastito razmišljanje i osjećanje, koje međutim Ja zahtijevam za pravu molitvu …. No ako Mi sasvim dječje predstavite vaše probleme, vi onda govorite kao djeca sa svojim ocem, a Otac tad i čuje i uslišava Svoju djecu.  

On vas oslobađa od sve nevolje, On vam ispunjava sve vaše želje, On pomažući uskače svugdje gdje je vama potrebna Njegova pomoć …. a vi bezbrižno možete ići kroz zemaljski život kad se služite snagom molitve, koja Mi se upućuje “u Duhu i u Istini”. Jer Otac u Nebu čuje Njegovu djecu, On im se priginje i privlači ih na Svoje srce, On im poklanja Svoju Ljubav a sa Njegovom Ljubavlju i sve što oni mole, jer Njegova prava djeca uvijek će moliti samo ono što im nije na štetu duše, pošto im Ljubav koja im je svojstvena daje i spoznaju, te oni radi toga ne bi molili ništa što bi im Ja morao uskratiti …. 

AMEN

<<< nazad