<<< nazad

Bertha Dudde, br. 7544, 10 Ožujka 1960

SLJEDBENIŠTVO ISUSA KRISTA...

Uvijek ćete biti poticani na slijeđenje Isusa Krista, i stoga će vam uvijek nanovo biti predočavana Isusova patnja i umiranje na Križu, kako biste i sami krenuli putem križa i time išli putem slijeđenja, jednom kad ste Njegovo djelo spasenja spoznali kao djelo milosrđa, koje niti jedan čovjek ni prije ni poslije Isusa nije učinio. I prizna(je)te li Isusa Krista kao Sina Božjega i Spasitelja svijeta, onda ćete i vaše grijehe donijeti pred Njegov Križ i moliti Ga za to da je On i za vas prolio Svoju Krv …. 

Molit’ ćete ga za oprost vaših grijeha i bit’ ćete spremni ići putem slijeđenja Isusa; ljubeći i pateći na Zemlji. Jedino putem Ljubavi i patnje možete se spasiti, ako s pogledom na Isusa Krista nosite vašu patnju, jer samo On čini vas sposobnima za to, inače se slamate pod križem koji vam je dan za nošenje na vašem zemaljskom putu. A sa Isusom Kristom križ će vam biti lagan, jer On vam pomaže nositi ga ….

No, ne znate koliki blagoslov vaša duša izvlači iz toga što svoj križ uzima na sebe i slijedi Isusa, ne znate koliko brže ona sazrijeva ako predano i odano nosi što god od patnje da joj je nametnuto i ako i pored toga svoj pogled usmjerava uvis prema križu Spasitelja i Izbavitelja, Koji je za nju umro kako bi joj omogućio osloboditi se svoje krivice. I ona će pronaći oprost, jer Isus Krist iskupio je od grijeha i smrti sve ljude koji žele biti slobodni od svog protivnika, od neprijatelja njihovih duša. 

Vi trebate ići putem sljedbeništva Isusa …. a u to spada i mjera patnje koju morate biti voljni istrpiti i koju vam je Ljubav Samoga Isusa nametnula kako biste Mu se neprestano sve više približavali, kako biste Ga zazivali kad vam se čini pre-teško …. No trebate ga se potruditi nositi, jer tada slijedite Njega Koji vam je prethodio putem križa. Njegovim putem prema Križu On je postavio put do vječne blaženosti, i ako Ga sada tim putem slijedite, dospjet ćete i vi do kapija kroz koje možete ući u Kraljevstvo Svjetla.

No put slijeđenja Isusa uvijek će značiti put patnje, kojim će vam uvijek biti moguće ići samo uz pomoć Ljubavi, pošto je Ljubav snaga i vi ćete tako moći istrpjeti križ koji vam je nametnut. Beskrajna Ljubav čovjeka Isusa bila je ono što Mu je dalo snagu da put križa pređe do kraja, i Ljubav će i za vas biti izvor snage koji će vam olakšati patnički put koji će vas učiniti ‘nadvladačima’.

No bez Ljubavi vaša duša neće moći sazrijeti, bez Ljubavi i patnje ona se drži daleko od puta prema križu …. Stoga, bez mrmljanja na sebe uzmite vaš križ, i nosite ga do kraja, i on će vam postajat sve lakši, jer Božanski nositelj križa Isus Krist ide uz vas, i On će vam olakšati vaše breme, On će vam pomagati i snažiti vas, pošto ste spremni slijediti Ga ….

AMEN

<<< nazad