<<< nazad

Bertha Dudde, br. 7525, 18 Veljače 1960

ČVRSTA VJERA …. MOLITVA U DUHU I U ISTINI ….

Treba vam biti dovoljno to što vam uvijek iznova jamčim Moju pomoć …. Trebate vjerovati i strpljivo očekivati Moju pomoć, jer nesaslušan ne prolazi niti jedan poziv za pomoć koji Mi uputite u Duhu i u Istini …. Samo u snazi vjere leži ispunjenje, i kad vam se uvijek iznova obraćam i jamčim vam Moju pomoć, onda vam ni ne bi trebalo padati teško vjerovati u Ljubav Oca Koji želi pomoći Svom djetetu. Moja Ljubav prema vama je pregolema, samo što se ne osjećate dotaknuti time pošto vi Meni ne izlazite u susret sa istom Ljubavlju, no jamčenje Moje Ljubavi treba vam osnažiti vjeru, i vi radosno trebate ići kroz život, trebate biti rasterećeni i radosno puštati da Ja za vas skrbim. 

Možete biti radosni dokle god znate da imate Oca Koji bdi nad vama i vjerno vas sprovodi kroz vaš zemaljski život. Ne morate strahovati ni časa ni minute, jer Očeva Ljubav nosi vas preko svega, jer Moja ste djeca koju je stvorila Moja Ljubav. A nema ničega što Ja ne bih mogao svladati, čak i ako se to vama čini nepremostivo …. nema ničega što bi Meni bilo nemoguće. Samo što je vaša vjera u to još preslaba, i vi često sami putem vaše sumnje u Moju Ljubav i Moju moć činite nemogućim ono što bi od strane Mene vazda bilo moguće otkloniti. No vi ćete Moju pomoć sigurno iskusiti, jer i vi dospijevate do čvrste vjere, samo ako se uvijek za to zalažete.

Ja želim da vi kao Moja djeca isto tako iskusite Moju Ljubav, a ona će vam se pokloniti i pomoći gdje je pomoć potrebna, kako biste Me prepoznali kao vašeg Oca, kako biste Me naučili ljubiti i sve toplije u vašim srcima gorjeti za Mene  …. Jer Ja putem Ljubavi želim s vama biti povezan. A kad Me ljubite, i vaša molitva Meni biti će u Duhu i u Istini, vi ćete Mi govoriti onako kako dijete govori s ocem, i svako ispunjenje vaše molbe biti će ostvareno kroz iskrenost s kojom se vi Meni obraćate i žudite pomoć.

Pa stoga ne brinite, i potpuno Mi se predajte, da Ja vašu sudbinu uzmem u Moju ruku, da Ja sve upravim onako kako je dobro za vas, da vas Ja pazim duhovno i zemaljski i podupirem vas protiv zlih sila, koje se trude da vas srozaju. A vaše srce već pripada Meni, vaša volja je okrenuta Meni, i vaša vjera ojačati će što srdačnije vi hrlite k Meni, što više se vi Meni priključujete i molite Me za Moju Ljubav …. Nju ćete i dobiti, jer Ja Sebe i Svoju Ljubav ne uskraćujem ni jednom čovjeku koji Me zbiljski žudi …. 

AMEN

<<< nazad