<<< nazad

Bertha Dudde, br. 7514a, 4 Veljače 1960

SNAGA RIJEČI... DNEVNI RAD UNAPREĐENJA DUŠE...


Vi trebate crpsti snagu koja vam nedostaje iz Moje Riječi. Naposlijetku, uzmite u obzir da vam Ja Osobno govorim, i da je to doista čin milosti koji nikad ne može biti neučinkovit. Uzmite u obzir da vas Ja Osobno prosvjetljujem sa Mojom ljubavlju i da ju vi, prema tome, trebate osjetiti kao pritok energije koji je doista veliki blagoslov za vašu dušu. I vi ćete se, također, osjetiti fizički osnaženi, ako sebe iskreno ujedinite sa Mnom... I nova će blaženstva opet i iznova teći ka vama budući Ja vidim vašu slabost, vaš duhovni i prirodni neuspjeh tijekom vremena duhovne nevolje... Ali vi se ne trebate bojati neuspjeha ako se samo uvijek držite Moje Riječi: ‘Dođite k Meni, svi vi koji ste umorni (izmučeni) i teško opterećeni... i Ja ću vas odmoriti...’ (Matej 11:28) Vi ćete kod Mene uvijek naći pomoć koja vam je potrebna. Vi Mi se jedino trebate okrenuti sa potpunim povjerenjem i opet i iznova počuti Riječi kroz koje Ja uvijek adresiram Svoju djecu kao Otac. Kroz te Riječi vi ćete primiti snagu i vaša će se očajna situacija uvijek sama riješiti, vi ćete biti u stanju čekati sa savršenom sigurnošću dok vaša pomoć ne pristigne. Moja Riječ sadrži snagu koja će naknadno teći u vas ako Mi dozvolite govoriti vam, međutim, vi također morate biti uvjereni u činjenicu da Sam vam se Ja obratio. Vi ne bi trebali čitati slovo Riječi već bi cijelim srcem trebali biti uključeni u Nju i slušati Me, i vi ćete osjetiti učinak Moje Riječi unutar vas i na vama, kako je i za očekivati, budući sve što dolazi od Mene jeste snaga i mora također imati učinak snage. Ako, međutim, vi i dalje vjerujete za sebe kako ste ostali nedirnuti onda je to zbog činjenice da vi niste uspostavili dovoljno prisnu vašu vezu sa Mnom, i onda vi jedino trebate zapamtiti da je Moja ljubav naumljena za vas i vi ćete osjetiti ovu ljubav u Mojoj Riječi i vaša će duša biti osnažena...

AMEN

<<< nazad