<<< nazad

Bertha Dudde, br. 7429, 16 Listopada 1959

“ŽIVA” RIJEČ ….

Riječ će uvijek ostati živa ako se prima odozgor, tj. ako Sam pozvan razgovarati s Mojim djetetom, sasvim svejedno gdje i kada …. Prijenosu žive Riječi uvijek mora prethoditi taj poziv Meni, jer prije nego mu se mogu obratiti moram znati za želju čovjeka za to da mu se Ja obratim  …. Ja Sâm itekako znam da li čovjek žudi Moje obraćanje, no sasvim svjesno on Mi se glede toga mora obratiti, jer mora aktivirati svoju volju, koja dokazuje njegov stav prema Meni. A tada će ga usrećiti Moja živa Riječ, tj. Ja Sâm ću mu se obratiti, i on će tako dospjeti u život.

Tako ću se i svakom čovjeku, koji u žudnji da čuje Mene Samoga čita Knjigu Otaca, Pismo, direktno obratiti, i Riječ će mu pomoći do života njegove duše, jer je u sebi imao žudnju doći do života a ne da ostane u stanju smrti, koja mu je suđena ako sa svojim osjetilima ostane potpuno okrenut od Mene. A znak je života to da uđe u znanje, da se u njemu rasvijetli, da nauči shvaćati koja Mi je namjera s njegovim životom, i da Mi se onda svjesno pokuša približiti u spoznaji da je jedino kod Mene moguće pronaći sreću i blaženost.

I u to stanje spoznaje doći će samo ako dozvoli da mu Se Ja obratim i tad u skladu s Mojim obraćanjem vodi svoj život …. kad dakle dijete sluša i slijedi ono što Otac od njega zahtjeva. Tad čovjek ne stoji više odvojeno od Mene, on se opet okrenuo svome Bogu i Ocu, više nije u taboru protivnika, oslobodio se, jer pronašao je sve što mu je ranije nedostajalo …. i u sebi je zapalio Ljubav i time učinio promjenu i zaokret svoga bića, što i je svrha i cilj njegovog zemaljskog života.

Moja Riječ dakle ima snagu buđenja života u sebi, koju čovjek potrebuje kako bi iz stanja smrti izašao u život …. pa stoga Moju Riječ valja slušati, ali u punoj svijesti, da Bog, Otac govori sa Svojom djecom. Prvo vam je Bog još “daleki” Bog, i Njega čuti vam se čini kao zanošenje i arogancija; no uskoro ćete u Njemu spoznati vašeg Oca, Koji u Ljubavi želi govoriti sa Svojom djecom.

I kad ste zadobili ovu spoznaju, Očevom srcu već ste blizu, tad vas kao Moju djecu već mogu usmjeravati i voditi, i slušat ćete Moje Riječi …. i tad “živite”, “Sama živa Riječ” vam je pomogla da se domognete života, jer Ja Sam Riječ od Vječnosti i Ja se poklanjam onima koji Me žude …. koji Mi žele pripadati i stoga uvijek i slušaju što im govorim. I čovjek koji Mi dozvoljava govoriti ne može ostati u smrti, jer Moja Riječ ima snagu koja budi život. 

Ali Riječ mora biti obuhvaćana srcem; nije dovoljno da dodirne samo uho i kao prazni zvuk prođe pored njega …. srce Ju mora željno primiti i čovjeka opredijeliti da u skladu s tom Riječju živi na Zemlji …. a Snaga Riječi postat će djelotvorna i dat će život onome koji žudi život. I zato je nužno živo propovijedanje Riječi …. propovjednik već sâm mora biti probuđen u život, inače ljudima ne može donijeti ono najbolje u Riječi …. Mene Samoga ….

On sâm mora biti probuđen u život, i tad će živo propovijedati Moju Riječ, i ta Riječ opet će se obraćati srcu, tamo gdje je žudnja da se Mene čuje prisutna. A(li) mrtvi propovjednici neće postići mnogo, osim ako je slušatelj obuhvaćen dubokom žudnjom za Mnom …. tada ću mu Se Ja Sâm obratiti kroz njih, i on će osjetiti život u Riječi i sebi samome, jer on se sa Mnom stavlja u vezu putem svoje žudnje, i Ja čujem taj zov i po-darujem mu se …. i mrtvo će ponovo ustati u život, samo kad “Riječ života” dotakne njegovu dušu ….

AMEN

<<< nazad