<<< nazad

BerthaDudde, br. 7385, 4 Kolovoz 1959

NAJSVETIJE IME ISUS… IZBAVLJENJE…

U Isusu je sve spasenje svijeta, u Njemu sve duše nalaze izbavljenje, u Njemu počiva svo blaženstvo, sva sreća u vječnosti… U Njegovom imenu stoga vi ljudi nalazite oslobođenje od protivnika, tko Njega zaziva, postat će slobodan, bez obzira koliko on prethodno bio još vezan… Ime Isus je snaga koja sve oslobađa, kojoj ništa nije nemoguće i koja nadjačava sve što joj se neprijateljski suprotstavlja. I ovo ime Isus vi trebate prizivati, kada se osjećate mučenima (tlačenima, opsjedanima) od zloduha (demona), koji vas želi povući u ponor…I vi ćete osjetiti da ćete postati slobodni od toga, jer Isus dolazi svakome tko Ga zove, jer On ima pravo na njegovu dušu, čim ova žudi za Njim. On je ovo pravo kupio Svojom Krvlju, Svojom smrću na Križu, Svojim mukama i patnjama, koje su bile neizmjerne, i stoga je također uklonio neizmjernu krivnju, tako da su vaše duše oslobođene od ove krivnje i na taj način nalaze iskupljenje u Isusu Kristu, ako se vi samo predate Njemu, i od Njega želite prihvatiti otkupljenje. Onda su raskinuti lanci koje vam je protivnik dodijelio, kada vas je on survao u bezdan. Onda vam on također mora dati slobodu i vi se možete izbaviti od njegove vlasti, jer je vaša krivnja grijeha plaćena, Isus Krist Osobno je platio otkupnu cijenu za vaše duše, Isus Krist Osobno je ostvario djelo Otkupljenja za sve ljude prošlosti, sadašnjosti i budućnosti... Jer, postoji sigurna pomoć od svake nevolje duhovne vrste, kroz zazivanje imena Isus u Duhu i Istini… Onda mora odstupiti svaki zloduh koji vas stalno pokušava tlačiti; on se mora povući pred moći (vlasti) Onoga Kojemu duša, kroz zazivanje, pripada, i Koji će je sada također osloboditi od njenog tlačitelja. Jer ovaj sada više nema nikakvo pravo na dušu koja vapi za Isusom Kristom... Mislite na to da se vi sami jedino trebate predati Onome, Koji vas je otkupio od grijeha i od smrti… Koji je na Sebe preuzeo sve boli, koje je jedan čovjek sam bio sposoban nositi, kako bi za vas platio krivnju grijeha, kako bi vas lišio patnje i bola, koji su bili posljedica ove velike krivnje grijeha, a koja bi ostala zauvijek, da čovjek Isus nije iz Ljubavi ostvario ovo djelo Otkupljenja. Ljubav za podjarmljene ljude Ga je potakla na ovo djelo, a Ljubav još i danas čuje svaki poziv koji se od jednog izmučenog srca probija do Njega, koje Ga preklinje za pomoć protiv neprijatelja. On će mu se odazvati, On će osigurati pomoć i potisnuti (svrgnuti) neprijatelja. On će uvijek pokloniti jedino mir, gdje su prethodno bili nemir i strah, On će istinski izbaviti čovjeka, koji žudi izbavljenje, od njegovog mučitelja. Jer, dok god čovjek prebiva na Zemlji, neprijatelj ne posustaje u svom nastojanju da ga ponovno pridobije ako on njega smatra izgubljenim za sebe, ili da ga zadrži ako ovaj još nije pronašao izbavljenje kroz Isusa Krista. On uvijek progoni čovjeka, ali uzalud, gdje se njemu podnese (predoči, pokaže) ime Isus, od Kojeg on bježi i oslobađa svoju žrtvu, jer je on u Isusu prepoznao Pobjednika nad sobom, i više Mu ne može suprotstaviti nikakav otpor. Vi se jedino trebate držati Isusa Krista u svakoj nevolji tijela i duše… i sve nevolje će nestati, i opet će se radost i mir naseliti u srce onoga koji u Duhu i u Istini zaziva Onoga, Koji je izbavio ljude od grijeha i smrti.

AMEN

<<< nazad