<<< nazad

Bertha Dudde, br. 7379, 5 Srpnja 1959

DUHOVNO BOGATSTVO U ONOSTRANOM …. SNAGA ….

(Luka 12:33, 34 + Matej 6:19-21)

Gubite sv(ak)u zemaljsku snagu kad ulazite u onostrano područje. Preostaje vam jedino duhovna snaga, i jedino s njom ćete moći stvarati i djelovati na vašu i na radost drugih duša, koje ovise o vašoj podršci. I stoga si na Zemlji morate priskrbiti tu duhovnu snagu, kako s onu stranu ne biste pristigli nemoćni i siroti, kad završite vaš zemaljski život i napustite vaše teško tijelo. 

Ne može vam biti rečeno dovoljno često (to) da u zemaljskom životu trebate misliti jedino na to da si skupljate duhovna dobra, duhovno bogatstvo, blaga, koja vas slijede u vječnost i koja vam nitko više ne može otuđiti. A za stjecanje tih duhovnih blaga potrebno je samo revno djelovanje u Ljubavi i to u potpunoj nesebičnosti, potrebno je neprestano prisjećanje na Onoga Koji vas je stvorio, Koji je vaš Bog i Otac od vječnosti. Jer od Njega proizlazi snaga koja vas treba ispuniti i koja vas može ispuniti jedino u dubokoj povezanosti s Njim, u revnom djelovanju u Ljubavi …. Jer On je Sama Ljubav, a tko živi u Ljubavi, taj živi u Njemu i s Njim, on je takoreći putem Ljubavi spojen s Njim, Koji jeste Ljubav Sama po Sebi ….

I svako djelo Ljubavi umnaža duhovno blago, svako djelo Ljubavi podaruje više duhovno znanje, i svako djelo Ljubavi znači dostavu snage iz Boga a baš time i duhovnu snagu i bogatstvo. No tko (nema ili) je lišen sve Ljubavi, ostaje sirot i nemoćan, i u svom jadnom stanju prelazi u onostrano, koliko god bogat na Zemlji živio ili pak živio kao naizgled pravedan čovjek …. gdje nedostaje Ljubav, sve je samo privid, i nema pravednosti bez Ljubavi, nema vrlinā bez Ljubavi, i sve je samo privid pred svijetom, no nemoguće za prikriti pred Bogom, Koji vidi u srca i poznaje čovjekove najintimnije misli.

Vi se prvo morate potruditi oko Ljubavi, morate znati da su one najvažnije zapovijedi, koje je Bog Sâm na Zemlji dao kroz čovjeka Isusa, i morate znati da jedino ispunjavanje tih zapovijedi vodi u vječnu blaženost, pošto samo Ljubav jeste snaga a vi bez Ljubavi jednom u duhovnom području vodite jedan nesretni život (bez blaženosti). Onda ste ovisni o pomoći svjetlosnih bića ili o zauzimanju ljudi na Zemlji, koji vam jedini mogu pomoći u duhovnoj nevolji. Jer vi sami u vašem nemoćnom stanju ne možete učiniti ništa, uz to ste potpuno slabe volje, te je stoga teško donijeti vam pomoć, jer tu pomoć morate prihvatiti isto tako slobodne volje a za to vam često nedostaje volja. Stoga se pobrinite za to da sebi na Zemlji osigurate duhovnu snagu, pobrinite se da ste u posjedu bar malog duhovnog bogatstva koje vam onda oslobađa prolaz u područje svjetla i vodi vas uvis u svijetle visine ….

AMEN

<<< nazad