<<< nazad

Bertha Dudde, br. 7328, 7 Travanj 1959

SUMNJE UČENIKA NAKON ISUSOVA UHIĆENJA...


Moji Vlastiti su Me napustili kada Sam bio odveden na mjesto smaknuća, budući je njihova vjera u Moju božanstvenost, u Moju moć i snagu nestala i oni su Me smatrali za slabu osobu pod kontrolom skutonoše... Ovo je bio najjači test vjere nametnut Mojim Vlastitima i oni su podbacili, jer nitko od njih nije valjano prepoznao Moju stvarnu misiju niti je razumio događaje koji su nužno trebali slijediti kako bi Ja kompletirao Moju misiju. Ali ovaj težak test je bio neizbježan tako da bi Moji Vlastiti vjerovali čak još čvršće kada Sam im se ukazao nakon uskrsnuća. Oni su i dalje toliko bili omađijani Mojim čudesnim djelima da su bili nesposobni dokučiti da Sam poput slabića izručio Sebe Mojim neprijateljima bez otpora; oni nisu mogli razumjeti da se nisam okoristio Mojom snagom i silom i stoga su oni ozbiljno počeli sumnjati u Mene, premda to nije trebalo biti trajno stanje.

Ali Ja Sam želio da oni brzo opet povrate čvrstu vjeru; Ja nisam želio da ostanu u njihovu stanju sumnje dugo vremena budući im je to prouzročilo mnogo psihološke bijede i Ja Sam ih žalio u njihovoj ojađenosti. Otud su oni trebali biti izvanredno osnaženi, što se jedino moglo dogoditi tako da im se ponovno pokažem osiguravajući im osobno utjehu i snagu koju su potrebovali. To je kako su slabi ljudi sve dok su i dalje predmetom moći Mojega protivnika, jer Moji su učenici bili imali puno znanja, oni su uvijek bili u Mojem prisustvu i primili su toliko puno dokaza o Mojoj božanstvenosti da doista više nisu morali sumnjati... A ipak su podbacili budući nisu bili potpuno iskupljeni sve do Mojeg pojavljivanja, koje im je naknadno dalo jedno izobilje svjetla i trajno ih oslobodilo od okova Mojega protivnika (Sotone), koji je i dalje pokušao iskoristiti njhovo posljednje nevjerovanje i u Mojima Vlastitima je prouzročio ogromnu tjeskobu...

Međutim, Moje pojavljivanje ih je oslobodilo od njega zauvijek... Ja Sam pobijedio smrt i stoga Sam također bio sposoban dati Mojima Vlastitima istinski život nakon Mojeg uskrsnuća. I zato, slaba vjera svake osobe je znak da Moj neprijatelj i dalje intervenira i da je nužno za Mene doći svakoj pojedinačnoj osobi slabe vjere.... prema tome vi trebate otvoriti vrata vašega srca za Mene tako da Ja mogu ući kada je vaša duša uplašena i hitno potrebuje utjehu i snagu... Onda vi uvijek trebate gledati spram križa, usmjeriti vaše oči spram Mene, vašeg Božanskog Iskupitelja Isusa Krista i otvoriti vrata za Mene, i vi ćete doista primiti utjehu i snagu, jer Ja želim osnažiti vjeru svakoga tko je i dalje slab i sumnja da Sam Ja najbolji i najsuosjećajniji Otac Koji vas želi otrgnuti iz ruke protivnika, baš kao što Sam se ukazao Mojim učenicima, kako bi utvrdio vašu vjeru u Moju moć i snagu i slavu, koja nikada za navijeke neće slabiti/prestati/propasti.

AMEN

<<< nazad