<<< nazad

Bertha Dudde, br. 7307, 13 Ožujak 1959

ČESTO SAMOISPITIVANJE JE NUŽNO
 

Zagledajte se u(nutar) sebe i prepoznajte svoje slabosti… Često samoispitivanje je za vas vrlo nužno, jer vi ljudi niste svjesni činjenice kako ste i dalje vrlo neprikladno (nedovoljno) oblikovani pošto se ne zagledate kritički u stanje vaše duše već ste zadovoljni sve dok je samo vaš vanjski izgled po vašem mišljenju prihvatljiv. Ipak potonje ne doprinosi povećavanju zrelosti vaše duše, za što je potreban poseban napor na vašoj strani ako će donijeti rezultate. I za vas je nužno znati kakvi trebate biti i kakvi u stvari jeste… Iz tog razloga vi trebate na sebe češće obraćati pažnju, vi trebate prakticirati samokritiku i uvijek jedino koristiti Moje zapovijedi ljubavi spram Boga i vašeg bližnjega kao vodilicu… i uskoro ćete postati svjesni slabosti i nesavršenosti koje će onda izbiti na površinu sa kristalnom jasnoćom ako imate ozbiljnu volju promijeniti vašu prirodu. Isto tako trebate znati da to mora biti ozbiljna volja vašeg srca, ne samo odluka izvanjski proglašena usmeno ali koja ne djeluje na srce. Vi ljudi ste i dalje previše svjetovni čega je posljedica da se nesebična ljubav prema bližnjemu skoro nikad ne prakticira, pošto ljudsko biće koje je i dalje priljubljeno uz svijet uvijek najprije misli o sebi samome prije nego uzme u obzir svoga bližnjega.

Međutim, ako ste ozbiljni u tome da vaša duša treba ostvariti zrelost onda ćete sebi iskreno i pošteno priznati svoje slabosti i nesavršenstva i pokušat ćete ih suzbiti kako bi ostvarili promjenu i sebi samima dokazali vašu ozbiljnu volju, jer jedino ozbiljna volja osigurava uspjeh, dok površinsko ispitivanje neće biti cijenjeno na taj način niti ono može za dušu predstavljati ikakvo dostignuće. Vi zasigurno možete primiti pomoć na svaki način, utoliko da ćete otkriti kako ste podržavani u vašoj nakani kao i u vašem djelovanju, usprkos tome, stvarni rad poboljšavanja vaše duše morate napraviti vi sami, a to uključuje (za)gleda(va)nje unutar i realizaciju, to uključuje apsolutnu ozbiljnost samoispitivanja, koja će vam onda također odati gdje trebate započeti sa vašim radom ali onda ćete zasigurno biti uspješni, jer u tom slučaju ćete naći na visoki stupanj duhovne podrške. Sve ovisi o ozbiljnoj volji, i ta volja je cijenjena od strane Onog Kojeg vi trebate voljeti iznad svega drugoga i Koji vam je također zapovjedio da ljubite vašu braću, koja su također Njegova djeca i koja također trebaju vašu ljubav. Ovo, međutim, nedostaje u svima vama, i prema tome ćete vi opetovano morati slušati opominjanja da se zagledate unutar vas samih. Jer ako (ho)ćete biti potpomognuti onda vi najprije morate znati gdje je pomoć potrebna… I tek kad spoznate sami sebe, kad se sami trudite spoznati svoje biće, koje je još jako daleko od savršenstva, trudit ćete se isto i postići, iako je to čin vrlo odlučne volje, ali to je usprkos tome moguće uz duhovnu podršku čim je ustvrđeno kako ste vi dobre volje i iskreno stremite k ostvarivanju savršenstva.

AMEN

<<< nazad