<<< nazad

Bertha Dudde, br. 7303, 10 Ožujka 1959

OZBILJNA ŽUDNJA ZA SJEDINJENJEM S BOGOM ….

Primite Me u svoje srce, tj. želite zbiljski sa Mnom biti sjedinjeni …. Onaj koji ima tu ozbiljnu volju, njega se Ja i prihvaćam, i on će se vječno sa Mnom sjediniti, jer je svoju od Mene nekoć okrenutu volju promijenio, opet se priključivši Meni, kao što se nekoć od Mene bio odvojio. Najveće zlo u svijetu je to da ljudi životare u izvjesnoj ravnodušnosti, ravnodušnosti naspram Mene, Koga još možda i uvažavaju, ali sjedinjenje sa svojim Bogom i Stvoriteljem ni izbliza ne poznaju niti obuhvaćaju, pošto se ne suočavaju sami sa sobom. 

Oni obično ne idu svojim zemaljskim putem bez znanja o Meni, no ipak njime idu bez dublje vjere …. i to samo iz ravnodušnosti …. osim onih ljudi koji Mi se očigledno opiru …. no govorim o ravnodušnima, kojih je većina, koji bi svi na van tvrdili da u Mene vjeruju, pa i pored toga se misaono malo ili uopće ne zanimaju sa Mnom …. oni Me dakle još nisu primili u svoje “srce”, njihova volja još nije ozbiljno usmjerena na sjedinjenje sa Mnom, iako bi oni to nijekali pred svojim bližnjima.

No Ja i te kako znam stupanj žudnje za Mnom, i Ja želim biti primljen u vaše srce, Ja želim da se vaše misli pozabave sa Mnom, da vas vuče da sa Mnom uspostavite intimni odnos …. da imate baš tu volju da se opet sjedinite sa Mnom od Koga ste se nekoć slobodnom voljom odvojili …. Upravo ta ozbiljna volja može uroditi potpunom preobrazbom vašeg načina života a time i vašeg bića, no bez ozbiljne volje nikada nećete postići niti malu promjenu vašeg bića, budući da je baš ta vaša ravnodušnost, izvrsna prilika za Mog protivnika da stupi između Mene i vas, i on će svoj utjecaj uistinu uspješno izvršiti.  

Jer Ja vas ne mogu pratiti, pošto Me vaše srce ne traži zbiljski, i Ja u skladu s tim Moga protivnika ne mogu odagnati ako vam se ovaj pridružuje. No vi bez Mene ne posjedujete silu da mu se suprotstavite, vi prerado popuštate njegovim planovima budući da vam on za to obećava svjetovna dobra …. ali ako imate zbiljsku volju da vam Ja budem blizu, tada je vaša volja usmjerena Meni, i onda ga Ja mogu odbiti i vama biti istinski blizu …. tad ste Me primili u srce, i tad ste i na pravom putu prema Meni, ili pak, tad Me vječno nećete više izgubiti, kad sam jednom uspio zaposjesti vaše srce, pošto ste vi to ozbiljno željeli.

I vi svi trebate napraviti računicu po pitanju vaše naj-unutarnjije volje, kuda se ona usmjerava. Svi se vi trebate pitati što je vaša najveća Ljubav na Zemlji, da li svjetovnim stvarima još dajete prednost ili vam je samo Moje prisustvo tako poželjno, da ste spremni sve drugo ostaviti Mene radi. Ako možete ovo potonje, onda ste uistinu na pravom putu, i vaša ozbiljna volja biti će vam nagrađena, jer onda nećete gubiti vrijeme koje biste mogli provesti u Mojoj prisutnosti, jer vaše srce sve više čezne za tim da Me može primiti u Sebe, i budući da će takva jedna žudnja uvijek biti ispunjena. Jer, i Ja žudim za svojom djecom i želim da se ona jednom opet vrate k Meni, odakle su izašla u pogrešno usmjerenoj volji …. koju stoga opet moraju okrenuti, prema Meni, Njihovom Ocu od Vječnosti ….

AMEN

<<< nazad