<<< nazad

Bertha Dudde, br. 7290, 22 Veljače 1959

PREVLADAVANJE PONORA U ONOSTRANOM: ISUS KRIST...


Golemi ponor i dalje postoji u duhovnom svijetu između onih koji su držali njihovu udaljenost od Mene tijekom njihova života na Zemlji i onih koji su Me već pronašli i bili sposobni ući u duhovno kraljevstvo u svjetlosnoj odjeći. Oni mogu zasigurno vidjeti prijašnje i utvrditi njihovo bijedno stanje, ali prijašnji prebivaju u oblasti gdje ne mogu vidjeti ništa drugo osim njih samih i slično-umnih duhovnih bića čiji stalni nesklad i međusobne prepirke truju njihovo postojanje i spriječavaju ih od toga da osjete bilo kakvu vrstu sreće. Niti će ove duše ikada biti sposobne vidjeti iznova njihove voljene ako su ovi već otišli sa višim stupnjem zrelosti; namjesto toga, oni najprije moraju doseći izvjestan stupanj prije nego se blaženo ponovno sjedinjenje može dogoditi... Stoga, takve duše nastanjuju dva svijeta, premda sve duše ulaze u duhovno kraljevstvo nakon smrti njihova tijela... To su dva svijeta koja su vrlo udaljena jedan od drugog, što se ne smije shvatiti prostorno nego se samo odnosi na prirodu svakog pojedinačnog svijeta... Golemi ponor postoji, a ipak, ovaj se ponor mora premostiti prije ili poslije. Opet i iznova bića iz kraljevstva svjetla moraju sići neprepoznata i pokušati izvršiti njihov rad iskupljenja na dušama tako što će ih pokušati uvjeriti da sebe razdvoje od njihovog okruženja i slijede svjetlosna bića, koja će onda smjerati voditi ih sve bliže njihovoj vlastitoj oblasti... to jest, oni moraju obavijestiti duše u tami o Božanskom Iskupitelju Isusu Kristu i Njegovom golemom činu milosrđa koji je bio ostvaren za te duše ako one budu htjele Moje milosrđe za njih same. Jedino onda će bezdan iščeznuti između njih i Mene, između kraljevstva tame i kraljevstva svjetla... Jedino onda će se duše zaputiti stazom koja vodi iz bezdana u više sfere, i jedino onda će blagoslovi čina Spasenja ostvariti učinak na njih i postepeno također rezultirati u stanju zrelosti gdje oni sami mogu i žele sprovesti iskupiteljski rad, budući žele otplatiti njihovu zaduženost, što potiče njihovu voljnost da pomognu mizernim bićima koja i dalje skapavaju u bezdanu.

Ponor mora biti prevladan i postoji samo jedan most: Isus Krist, Božanski Iskupitelj... Svatko tko se zapućuje stazom do Njega također se zapućuje do Mene, čak i da Me nije želio priznati na Zemlji ili je i dalje bio užasno daleko udaljen od Mene. On Mi se jedino može povratiti preko Isusa Krista, i On je stoga most koji vodi iz mračne oblasti u kraljevstvo svjetla... Ovo treba biti zapamćeno od strane svih ljudi koji na Zemlji zasigurno sebe smatraju kako su u kontaktu sa Mnom i koji unatoč tome nisu pronašli ispravan stav spram Isusa Krista, koji jedino sebe nazivaju Kršćanima po imenu a u stvarnosti nisu uspostavili srdačan odnos sa Mnom u Isusu Kristu, koji se prema tome još nisu okoristili blagoslovima Čina Spasenja i isto tako ne mogu govoriti o iskupljenju njihovog prvobitnog grijeha... Oni će se, također, suočiti sa dubokim ponorom kada pristignu o onostrano, jer oni će najprije morati tražiti i pronaći Njega, Božanskog Iskupitelja, tako da će ih on isto tako osloboditi od njihove krivnje, jer oni su Ga jedino priznali sa njihovim ustima na Zemlji bez da su uključili njihovo srce. Ali Ja gledam u srce, i bez obzira koliko glasno i koliko često usta izgovaraju Moje ime, Ja neću biti obmanut i ne mogu postaviti dušu gdje ona u stvarnosti ne pripada... Ona će biti suočena sa golemim ponorom kada prijeđe u duhovno kraljevstvo... drugim riječima: Ona neće vidjeti ništa drugo nego što njezina zemaljski-naklonjena osjetila žele vjerovati, i to će jedino biti na njezin gubitak ako sebe ne može brzo razdvojiti te se ne odupire mišljenjima i namjerama pomagača, tako da može brzo biti upoznata sa Božanskim Iskupiteljem kao jedinim Spasiteljem iz njezine situacije... Poveznica se mora napraviti, duša se mora preko Isusa Krista zaputiti k Meni i ona će biti izvan opasnosti vođena od strane Njega kroz kapiju u kraljevstvo svjetla kada je premostila golemi ponor, kada je njezina volja nagoni ka Isusu Kristu i ona žudi i pronalazi spasenje kroz Njega. Onda se ona također zaputila stazom do Oca... Ja ću je primiti u Moje kraljevstvo svjetla i blažene sreće.

AMEN

<<< nazad