<<< nazad

Bertha Dudde, br. 7284, 16 Veljača 1959

MOLITVA ZA SNAŽENJE VOLJE...

Nijednom čovjeku Moj protivnik neće moći uskratiti da ide stazom do Križa, jer već njegova voljnost postavlja protivniku granice njegove moći. Stoga je volja prva, a ako se ova volja okrene Križu, onda protivnik mora odstupiti (povući se), i on više ne može čovjeka spriječiti da poduzme put ka Križu. Volja je međutim slobodna, na volju ne može djelovati protivnik, kao što ni Ja ne mogu prisiliti volju čovjeka da uzme ispravan smjer. No, vaša je volja često vrlo slaba, ona se ne još ne može ispravno odlučiti, i onda ostaje pod vlašću protivnika. Neka stoga vaša prva molitva bude molitva za snaženje vaše volje, koju ću Ja zasigurno uslišiti, budući sam Ja u Isusu Kristu, Mojom smrću na Križu, za vas stekao (kupio, zaradio) osnaženu volju. Osnaženje volje je nadasve važno za uzlazni razvoj vaše duše, i vi već jednim laganim zazivom možete sebi osigurati milost osnažene volje, a onda ćete i vi poduzeti put ka Križu, vi ćete se svjesno obratiti Isusu Kristu, te Njega  moliti za oprost vaših grijeha i oslobođenje od neprijatelja i protivnika… A vaše izbavljenje će biti tako izvjesno, kao što je Moja Ljubav za sve vas, koji ste jednom proizašli iz Mene. Ali da biste svojoj volji dali ispravan smjer, i vi morate znati za Božanskog Otkupitelja Isusa Krista… I stoga je potrebno da vam bude objavljena radosna vijest o vašem Spasitelju i Izbavitelju (Otkupitelju), da vi budete postavljeni u znanje o Njegovom Djelu Ljubavi i milosrđa, i o utemeljenju Njegove smrti na Križu za cijelo čovječanstvo. No, s Moje strane je također osigurano da svim ljudima priđe Objava o tome što se dogodilo zbog grješnog čovječanstva… Pogled ljudi je vođen do Križa, tako da poduzmu put ka Križu svi koji su nespašeni (neotkupljeni), koji još stoje u grijehu, i nisu pronašli oprost. Svi ljudi trebaju znati da oni jedino trebaju poduzeti put ka Križu, kako bi postali slobodni od njihovog grijeha, kako bi bili izbavljeni iz svake nevolje duše. A znanje o Božanskom Otkupitelju i Njegovom Djelu milosrđa će također u ljudima osnažiti volju da sami odu k Njemu, ili da barem prije Njemu upute molitvu, da On može osnažiti njihovu volju, koja uvijek pada nazad u slabost bez pomoći Isusa Krista… Onda je međutim, protivnik postao nemoćan, on njega više ne može spriječiti da s pogledom okrenutim Križu, ide tamo gdje mu domahuju mir i izbavljenje, gdje i njegov grijeh mora biti odnesen, želi li on od njega postati slobodan i potpuno se osloboditi vlasti protivnika. Stoga jedino na volji čovjeka leži kako se on postavlja naspram Otkupljujućeg Djela Isusa Krista, i ni jedan čovjek ne može reći da je bio spriječen da sam poduzme put ka Križu… On ne može biti spriječen, ukoliko on sam to želi, i ako je usmjerio pogled ka Kristovom Križu. Protivniku za to nedostaje moć, budući je volja čovjeka slobodna. No, njegova ispravno usmjerena volja će donijeti najviše i najbolje: izbavljenje od grijeha i smrti… I stoga vi ljudi uvijek jedino trebate moliti da vam volja bude ispravno usmjerena, i da ovu volju Ja mogu osnažiti, a ova molitva će uistinu biti ispunjena… Jer, ona je duhovno usmjerena, i samo Mi  svjedoči da ste vi spremni biti izbavljeni, i da vi samo trebate zaštitu i snagu protiv vašeg protivnika… I vaša će volja biti uslišena, ona će naći osnaženje kroz Isusa Krista, Koji je predao Svoj život za to da vama kupi osnaženu volju, da vam pomogne osloboditi se od vašega mučitelja.

AMEN

<<< nazad