<<< nazad

BerthaDudde, br. 7240, 27 Prosinac 1958

ŽIVOT I SMRT… KRETANJE… AKTIVNOST… SPAVANJE…

Život je aktivnost, neaktivnost je smrt… I tako također znajte da nedostatak snage pripada stanju smrti, jer jedino snaga proizvodi aktivnost. Budući snaga proizlazi iz Mene, iz Duha Koji je nepokolebljivo aktivan, Koji ni na trenutakne miruje, jer mirovanje (odmor, počinak), stoga neaktivnost, proturječi Mojemu izvornom Biću. Moje Biće je Ljubav, a Ljubav je snaga… i stoga sam Ja Sam jednako snaga, kao također i praizvor snage. I tako iz Mene neprestano mora izvirati život, nešto ne-mirujuće, što je isto tako aktivno, stoga „živi“. Gdje je život, tamo se više ne može opaziti obamrlo stanje, gdje je život, tamo je kretanje, poticaj i stalno nastajanje novih tvorevina, sasvim svejedno da li sićušnih ili velikih razmjera, budući snaga sebe izražava u nastajanju novih stvari… život sebe izražava tako da on stalno rađa novi život. A, u čemu je prepoznatljiv život? Opet jedino u stalnom kretanju, dok se mrtvo stanje očituje kao skrućivanje (tromost), stoga kao nepokretnost i nemoć. Tako će vam sada također biti shvatljivo, da se u duhovnom kraljevstvu ne može govoriti o „blaženom mirovanju (odmoru, počinku)“, o stanju neaktivnosti, koje istovremeno treba biti stanje blaženstva. Što je blaženo u duhovnom kraljevstvu, nalazi se usred života, usred aktivnosti koju vi ljudi zaista ne možete zamisliti, koja se međutim nikada ne podudara sa pojmom mirovanja, jer bi onda bi snaga koja usrećuje biće bila neučinkovita, a ovo bi bilo ogrješenje protiv temeljnog zakona Božanskog reda, kada snaga bez otpora ne bi bila ovlaštena djelovati. No, sada se „ne-mirovanje“ ne treba pomiješati sa „životom“…jedno stanje neskladnog žara, stalna jurnjava bez zaustavljanja…koja je doduše također stalno kretanje, ali ne blaženo stanje pravog života. Uvijek se radi o pravoj mjeri, da bi se moglo govoriti o Božanskom redu, a ova ispravna mjera će biti ispoštovana od svakog bića koje od Mene Osobno u stanju života crpi snagu, kako bi se moglo odgovarajuće i aktivirati. A biće koje prima snagu bi bilo nesretno, ako ono ovu snagu ne bi moglo koristiti u skladu s njegovom voljom, koja je međutim uvijek izjednačena s Mojom voljom. A budući da su Moja volja stalne nove tvorevine, ista volja također postoji u blaženom biću, i stoga ono tako sudjeluje u stvaranju ili oblikovanju svakovrsnih dijela stvaranja, uvijek primjereno intenzitetu njegovog primanja snage. I ova aktivnost mu pripravlja najvišu sreću i blaženstvo, a to ga potiče na stalno veće korištenje snage, jer je takvo biće puno Ljubavi, i također zna čemu služi sve što nastaje kroz Moju i njegovu stvaralačku volju. Ljubav je snaga, i Ljubav ne miruje, budući želi stalno usrećivati… Ljubav također ne dozvoljava da biće padne u stanje obamrlosti, jer snaga Ljubavi protječe kroz biće sa takvom silom, da je potaknuto na djelovanje i postavlja se gdje god je to potrebno… gdje se nalazi nešto otvrdnuto, što treba iznova biti probuđeno u život, jer jedino život je blaženstvo. Da mrtvi spavaju (počivaju, miruju, odmaraju), pogrešno je mišljenje; oni mogu jedino biti nemoćni i lišeni snage, a onda ih također treba nazvati nesretnima. Ali, ako posjeduju samo najmanji stupanj snage, onda oni i žive, te su aktivni, jer zakon je da snaga ne miruje, nego stalno stvara novi život, i sve živuće iznova postaje aktivno u skladu sa temeljnim zakonom od vječnosti. Vrsta aktivnosti u duhovnom kraljevstvu, vama ljudima se ne može predočiti, samo jedno je sigurno, da vi ne smijete zamišljati nikakvo stanje počinka, koje je uvijek jedino vrijedno žaljenja, kada se biće nađe u tom stanju. Ali, onda se vrlo često nađe pomoćnik, koji ne neće smiriti prije nego se to biće počne aktivirati, i tako bude probuđeno u život. Jedino onaj tko se opire Božanskoj snazi Ljubavi, ostaje u stanju smrti, jer Moja sila Ljubavi ne prisiljava, a otpor dokida (poništava) njen učinak… Tada međutim, stanje odmaranja nije nikada stanje blaženstva, nego stanje tame i muke, i stoga nikada vrijedno težnje. Ja Sam došao na svijet da mrtvima iznova vratim život, kojeg su jednom posjedovali i nepromišljeno su ga napustili… Ja Sam ovim mrtvima otkupio život… Stoga svi vi možete doći u život, ali vi to morate željeti, vi morate željeti umaći stanju smrti i iznova vidjeti vaše blaženstvo u aktivnosti, i nastojati ga steći (izboriti)… I vi ćete se uskoro probuditi u život kroz Isusa Krista i ovaj život onda za vječnost više nećete izgubiti.

AMEN

<<< nazad