<<< nazad

Bertha Dudde, br. 7184, 7 Kolovoza 1958

BOLNA ODGOJNA SREDSTVA ….


Sve više će vam k svijesti dolaziti koliko nužno vam je potrebna podrška koju vam na zemaljski način ne može pružiti niti jedan čovjek. Jer ono što će vas pogoditi su tako očigledna djelovanja sila koje samo Ja mogu zaustaviti …. bilo da su to prirodno ili sudbinom uzrokovani događaji, koje ljudska pomoć ne može otkloniti, ali koji moraju pogoditi vas ljude ako vas još želim privući i zadobiti prije Kraja.

Sve češće ćete slušati o nesrećama i prirodnim katastrofama, i sve dok sami njima niste pogođeni  to pored vas nažalost prolazi bez da vas je posebno dotaklo. Pa opet, moglo bi biti dovoljno kako bi i vas zamislilo, i vi sami od toga biste mogli biti pošteđeni. No često Me prisiljavate kroz tu vašu ravnodušnost da vama samima pošaljem nevolju i nesreću na isti način, pošto želim postići jedino to da se Meni Samom obratite za pomoć …. da se u nedaći okrenete Meni i naučite spoznati da je samo Jedan Koji vam može pomoći i Koji to i čini ako Mu se u svezi toga obratite.

Sve dok svakodnevni život protiče bez posebnih incidenata, vaša ravnodušnost užasna je …. kako naspram Mene, tako i naspram nevolje vaših bližnjih. No ako ste sami pogođeni, tek tada budite se i reflektirate o sebi samima. Pa opet, dan za danom mogao bi prolaziti mirno za vas uz ispravan stav prema Meni, kad biste ušli u dječji odnos koji vam osigurava neprestanu Očevu zaštitu ….

Stoga, ne čudite se, vi ljudi, ako ste uvijek iznova šokirani putem neobičnih događaja …. ne pitajte se zašto Bog može biti tako okrutan, nego znajte da Me vi sami putem vaše ravnodušnosti i vaše tvrdoglavosti potičete upravo na takva sredstva koja vam se čine okrutna pa ipak, trebaju vam služiti jedino za dobro. Što vam je gotovo nemoguće vjerovati to će se dogoditi, i uvijek nanovo katastrofe će odnositi ljudske žrtve u velikom broju. I ako skori Kraj uzmete u obzir, tad će vam sve i biti objašnjivo.  

No koliko je malo onih koji u taj Kraj vjeruju, i kako je velik broj onih čija Me nevjera prisiljava na druga sredstva, kako bi ih još spasio od (prije) tog Kraja. Tako da svi neprestano trebate biti spremni na iznenađenja koja će uvijek biti uzročnikom samo užasa i straha …. ona neće moći izostati, jer ne želim izgubiti one koji sa Mnom još nisu stupili u vezu. A njih se mora grubo dotaknuti. No i najteža patnja i najužasniji događaji mogu za njih biti od blagoslova, samo ako oni krenu put Mene, Koji se i onda želim očitovati, kako bi naučili vjerovati u Mene i Moju Ljubav prema njima ….

AMEN

<<< nazad