<<< nazad

Bertha Dudde, br. 7166, 15 Srpanj 1958

BOŽJE VODSTVO SVIH NJEGOVIH RADNIKA U VINOGRADU...

Vi ćete biti vođeni kako to Moja mudrost prepoznaje kao blagotvorno za spas vaše, i duše bližnjih… Sve što se može dogoditi da bude na pomoć dušama koje se nalaze u duhovnoj nevolji, potaknuto je od Mene, čim vi sami želite ići kroz zemaljski život jedino u Mojoj pratnji, čim se vi sami stoga svjesno pustite voditi od Mene, i vaša volja Mi ne pruža nikakav otpor. To je silno Djelo Otkupljenja, koje se posvuda… u zemaljskoj sferi, kao i u duhovnom kraljevstvu… odigrava. Svim žarom se bori za duše onih koji su preslabi da bi se sami mogli odvojiti od Mojega protivnika. I tako Ja posvuda moram pružati pomoć, Ja moram dovesti zajedno mudre sa ne-mudrima (neupućenima, neprosvijetljenima), Ja moram Mojim slugama dodijeliti njihovo područje djelovanja, i tako na svaki način pripomoći, gdje snaga Mojih slugu nije dovoljna ili je otpor zalutalih duša još uvijek prevelik. Jer, Moja beskrajna Ljubav Me nagoni na to da prihvatim one koji su u nevolji, a Moja nenadmašiva mudrost zna sredstva i načine za uspjeh. A Ja poznajem Moje, i Moji poznaju Mene… I Ja ću premostiti prostorne razdvojenosti, spojit ću najneobičnije veze, i tako vam dati očiti dokaz, da ste vi usmjeravani i vođeni od jedne više volje. Ali, samo malo ljudi će prepoznati takvo vodstvo... No, i Moje stado će biti tek malo na Zemlji, jer unatoč Mojoj ogromnoj Ljubavi, Ja ne činim neslobodnom volju čovjeka, koja stoga sama određuje, hoće li se čovjek pridružiti Mojemu stadu, hoće li on slijediti glas Pastira… A, budući Ja dakle, volju čovjeka ne činim neslobodnom, vaš zadatak se sastoji u tome da utječete na ovu volju, i vašim bližnjima, koje vi poznajete u duhovnoj nevolji, date znanje o njihovom stvarnom zemaljskom zadatku i njihovom cilju. A za ovo Ja trebam vas, Moje sluge na Zemlji. Vi trebate dovesti do izvršenja ono što bih Ja Sam doista želio učiniti, no poradi slobode volje ne mogu učiniti; vi njima trebate donijeti Moju Riječ, vi Mi trebate biti pogodni instrumenti, kroz koje Ja Osobno mogu govoriti ljudima… I zbog ove svrhe ćete vi ljudi biti vođeni do onih vrata, koja se vama otvaraju, kroz koja vi sada možete pustiti da zrači sjaj svjetla, što će tako ponekog čovjeka potaknuti da šire otvori prolaz, i naposljetku vrata svojega srca toliko rastvori, da Ja Sam sada mogu ući i donijeti mu jasno svjetlo, tako da on više nikada ne treba hodati u tami. Ono što je za vas prirodno (samo po sebi razumljivo), da Ja govorim Mojoj djeci, to ovi ljudi još ne mogu shvatiti, i upravo ovaj dokaz Moje Ljubavi njima objaviti, vaš je zadatak.... Vi trebate govoriti, gdje se samo jedno uho vama naginje, jer vi uvijek trebate znati, da nijedan čovjek ne prelazi vaš put proizvoljno, da je svaki susret već predviđen u Mojemu Planu Spasenja od vječnosti, da se ništa ne može dogoditi bez Moje volje ili Mojeg dopuštenja, te da sve može biti povod za duhovno napredovanje… čak i kada vi to ne prepoznajete ili vam nije vidljiv nikakav uspjeh. No, čim ste vi iskazali vašu spremnost volje, da želite biti Moji suradnici, Ja vas također postavljam na pravo mjesto, a onda se koristim vašom aktivnošću, i vi sada takoreći vršite jedino Moju volju. Stoga ni ne trebate imati nikakve dvojbe, da bi vi mogli učiniti nešto što ne odgovara Mojoj volji. Vaša predanost Meni, vaše traženje Mojega blagoslova, čini vas slobodnima od svake vlastite odgovornosti, jer sada Ja mislim i djelujem za vas, a vi ste samo izvršitelji Moje volje... A budući da je Moja volja uvijek okrenuta jedino izbavljenju zalutalih duša, vaša će aktivnost stoga slijediti jedino isti cilj, vi ćete Mi samo tako biti prave sluge, koji u Ime njihovog Gospodara djeluju i stvaraju za blagoslov ljudi na Zemlji i duša u onostranom kraljevstvu.

AMEN

<<< nazad