<<< nazad

Bertha Dudde, br. 7088, 10 Travanj 1958

NEVJEROVANJE U DJELOVANJE DUHA... NERAZUMIJEVANJE PISMA...

Tko ne vjeruje u djelovanje Mojega Duha u obliku da Ja Osobno govorim ljudima, da oni mogu čuti Moju Riječ u sebi samima, on nema nikakvo pravo pozivati se na Bibliju, kao tobože jedino Pismo, kroz koje sam Ja objavio Moju volju… Jer on ne poznaje ovu Bibliju, on nju čita jedino svojim svjetovnim umom, no ne prosvijetljenim razmišljanjem, inače bi on i u ovoj Riječi zapisanoj od Mojih učenika, pronašao ukazivanja na Moje djelovanje Duha u čovjeku. „Ja ću ostati s vama sve do Kraja svijeta…“ (Matej 28:20) Što drugo bi to trebalo značiti, nego da Ja uvijek i neprestano prebivam među vama u Duhu, budući sam vas Ja tjelesno napustio, kada sam uzašao na Nebesa? I, ako sam vam Ja sada obećao Moje prisustvo, vjerujete li vi onda, da se zadržavam tihim, i da vam neću dati nikakav dokaz Mojega prisustva? „Ja ću vam se objaviti…“ (Ivan 14:21) „Poslat ću vam Utješitelja, koji će vas uvesti u svu Istinu, i podsjetiti vas na sve što sam vam rekao…“ (Ivan 14:26) Da li bih vam Ja zaista mogao još jasnije ukazati na Moje duhovno djelovanje na i u vama? Kako drugačije bi vi trebali biti „uvedeni u Istinu“ nego kroz poduke koje vam Sama 'vječna Istina' dostavlja? Kako bih vas Ja drugačije mogao podsjetiti na Moje tada izgovorene Riječi, nego da vas Ja oslovim i prizovem vam sve u sjećanje? Kako bih vam se drugačije Ja mogao očitovati, nego da vi budete u Mojoj blizini, da primite dokaz Mojega prisustva?... I što pokreće vas, koji odbijate Moju odozgor izgovorenu Riječ, na ovo odbijanje? Ta, nikada nagonjenje za Istinom, baš naprotiv, vi ne želite biti izvedeni iz vašeg duhovnog slijepila; vama se sviđa ustrajati u tome, vi ne čeznete za svjetlom… i vi ste iznutra oholi... Ovo vam mora biti rečeno, tako da znate objašnjenje zbog čega vas ne dotiču Moje Riječi, zašto ih vi ne prepoznajete kao „glas Oca“... Jer, duboka unutarnja poniznost bi otvorila vaše srce za primanje darova milosti, koji su neusporedivo dragocjeni, koji ipak, jedino onda postaju darovi milosti, kada je čovjek ponizan... Tijekom Mojega zemaljskog hoda, Ja sam uvijek iznova spominjao izlijevanje Mojega Duha, i ljudi znaju iz Pisma, da se ovo obećanje ispunilo na Mojim učenicima nakon Mojega uznesenja na nebo... No, Moja obećanja nisu vrijedila jedino za Moje učenike, ona su vrijedila za sve ljude koji, jednako kao Moji prvi učenici, čvrsto vjeruju u Mene i žive u Ljubavi… Zašto bih Ja trebao kroz Duh govoriti samo Mojim nekadašnjim učenicima? Zbog čega Ja ne bih smio uvijek iznova govoriti onima koji su Meni u Ljubavi predani, koji Mi služe i koji žele iznova iznijeti Moje Evanđelje u svijet? Vi koji odbijate, vi uistinu još niste od Mojega Duha (pr)osvijetljeni, ne čujete Me, a ne razumijete ni Moju zapisanu Riječ, iako vam je svako slovo poznato… Vi ste još mrtvi u duhu, inače biste vi željeli prepoznati Moj glas, budući Ja uistinu govorim tako da sam prepoznatljiv svakom čovjeku koji je dobre volje. Vaša volja međutim, nije dobra, jer vi još uvijek dozvoljavate biti upravljanima od Mojega protivnika koji je u vas položio svoj oholi stav... A, Moja milost ne prodire kroz oholost, oholost će uvijek odbaciti ono što Moja Ljubav pruža kao ogromni dar milosti, budući je oholost udio protivnika, a ovaj će uvijek utjecati na ljude da odbiju Riječi Očeve Ljubavi i milosti… I prije nego vi postanete ponizni u vašim srcima, neće vas okrijepiti ni Moj dar milosti, nego ćete vi progoniti sve što je kroz glas Duha ljudima preneseno za spasenje njihove duše… A ni Pismo vam neće biti, ni dati, više nego mrtvo slovo, vi ni kroz Pismo nećete doći u život, budući i kroz Pismo Ja jedino mogu govoriti onima, koji Mene mole u najdubljoj poniznosti, da Ja Osobno njima mogu govoriti… Jer, samo poniznima Ja darujem Moju milost.

AMEN

<<< nazad