<<< nazad

Bertha Dudde, br. 7086, 7 Travanj 1958

ISUSOVO USKRSNUĆE JE SMRTI UKLONILO ŽALAC

(Hošea 13:14; 1 Korinćanima 15:55)

Čas smrti svakog čovjeka je predodređen… A ipak on se ne treba bojati smrti pošto to nije njegov stvarni kraj, umjesto toga, on će se ponovno ustati (uskrsnuti)… budući će njegova duša jedino odbaciti njezinu zemaljsku čauru, koja ju je u zemaljskom životu samo sputavala, i ući će u kraljevstvo onostranog neopterećena, pod uvjetom da je njezin način života na Zemlji korespondirao sa Mojom voljom… da je njegova duša stoga ostvarila određeni stupanj zrelosti na Zemlji. Time, nema kraja, i premda smrt postoji, to jest, mrtvo stanje duše, duša neće biti uništena/nestati. To je razlog zašto Sam umro na križu i opet uskrsnuo trećeg dana, tako da ljudsko biće, to jest, njegova duša, također može doživjeti uskrsnuće, tako da se može ustati iz groba i iznova ući u kraljevstvo, koje je njezin stvaran dom.

Činjenica da duša neće prestati postojati je neopozivi zakon jer… sve što je proizašlo iz Mene… jeste i ostat će neuništivo/vječno. A duša je duhovno biće koje je proizašlo iz Mene, time ona nastavlja postojati čak ako će tijelo umrijeti, ali činjenica da se nakon njezine fizičke smrti može ponovno ustati u svjetlu i sjajnosti je postala moguća jedino nakon Mojeg raspeća i Mojeg uskrsnuća, pošto je prije toga ova bila i dalje opterećena izvornim grijehom njezina prošla otpadništva od Mene… I dalje je postojala tama, grobna tama, kojoj duša nije bila sposobna izmaći… grobni kamen još nije bio otklonjen Isusom Kristom (Ivan 11:39), Božanskim Iskupiteljem… drugim riječima: okajanje za te duše još nije bilo izvršeno a bez okajanja krivnje grijeh nije mogao biti iskupljen… Posljedično tome, u ljudskim je dušama bila jedino tama, njima je nedostajalo sve vjere u uskrsnuće nakon smrti, propali su u hladnu grobnu noć i smrt će postala zastrašujući događaj…

I Ja Sam ustao/uskrsnuo trećeg dana iz mrtvih da bi ljudima dobavio dokaz kako smrt tijela nije kraj, da će duša ponovno ustati i iza sebe jedino ostaviti tijelo, koje još nije toliko produhovljeno da ga može ponijeti sa sobom u duhovno kraljevstvo kao što Sam to Ja bio sposoban učiniti pošto su duša i tijelo bili obučeni u duhovno odijelo i tijelo više nije moralo prolaziti kroz daljnji proces sazrijevanja na ovoj Zemlji… Kroz Moje uskrsnuće Sam želio otkloniti strah koji su ljudi imali od smrti, želio Sam im dokazati kako duša samo mijenja svoju lokaciju kada odbacuje zemaljsko tijelo, kada nastupi neizbježni čas smrti. Iz tog razloga Sam uskrsnuo iz mrtvih, jer pobijedio Sam smrt, to jest, onog koji je smrt donio na svijet. I ni jedan se čovjek ne treba bojati časa smrti, jer ona je jedino ulazak u stvaran život koji je vječan…

Smrt je izgubila svoj žalac… Usprkos tome nužno je da ljudsko biće prizna Moje djelo Spasenja i prihvati blagoslove koje Sam za vas zadobio kroz Moju patnju i umiranje na križu… da sebi dopusti biti iskupljen od strane Isusa Krista, da je stoga njegov izvorni grijeh bio najprije okajan tako da Isus Krist naknadno može odgurnuti grobni kamen tako da duša ustane iz grobne tame na blistavo svjetlo, da ona na taj način uđe u vječni život… Svatko tko se boji časa smrti je i dalje opterećen ovom ogromnom krivnjom, on još nije pronašao spasenje kroz Isusa Krista, on sebe još nije oslobodio od tame koja ga obavija, on i dalje leži u grobu njegova grijeha, makar njegovo tijelo i dalje živi na Zemlji… Jer on će izgubiti sav strah od fizičke smrti kada je sebe položio u Moje ruke, kada Meni iskreno apelira da se pobrinem za njega u času njegove smrti… Jer on će blaženo zaspati u miru sa njegovim Bogom i Ocem, za sobom će na Zemlji jedino ostaviti njegovo tijelo dok će njegova duša ustati, ona će se izdignuti do svjetla, neće osjetiti kako ju okružuje grobna tama, jer Isus Krist Osobno će uzeti njezinu ruku i izvesti je iz njezine fizičke čaure, On će ju provesti kroz kapije života. I znat će kako je, također, uskrsnula iz mrtvih, da će sada živjeti u vječnosti…

Činjenica da je čovjek Isus uskrsnuo iz mrtvih je zasigurno istinita, i oni koji vjeruju u Njega kao Sina Božjega i Iskupitelja svijeta, kao Moga Poslanika u Kojem Sam Ja utjelovio Sebe na Zemlji, neće se plašiti njihovog vlastitog časa smrti, jer Isus Krist im je obećao kako će On otići i pripremiti mjesto za one koji vjeruju u Njega (Ivan 14:2)… Stoga će oni također uskrsnuti u vječni život i On Osobno će doći po njih kako je obećao.

AMEN

<<< nazad