<<< nazad

Bertha Dudde, br. 7085, 6 Travanj 1958

(Uskršnja Nedjelja)

‘ISUS, MOJ ISKUPITELJ ŽIVI...’


Duhovni svijet se veseli i sretan je radi Mojeg čina Spasenja, jer ono što se bilo dogodilo na Zemlji je opetovano nanovo otkriveno svim svjetlosnim bićima i oni Me slave i veličaju kao njihova Spasitelja od grijeha i smrti Koji je otvorio kapije u kraljevstvo svjetla za njih... Oni shvaćaju duhovno značenje Moje patnje i umiranja, raspeća i uskrsnuća trećeg dana... Oni znaju da je ‘uskrsnuće’ osigurano ljudskoj rasi kao rezultat ovog najvećeg čina milosrđa, da ona nije osuđena na vječnu smrt i da će jednog dana čas iskupljenja otkucati za sve ljude nakon jednog beskonačno dugog vremena najgrubljeg zarobljeništva. I zato je njihova zahvalnost, njihovo veselje i njihova Ljubav spram Mene neizmjerna i povećava se čim oni sudjeluju u činu Spasenja, kojeg oni mogu opetovano doživjeti iznova kao sadašnji događaj budući u kraljevstvu svjetla nikakvo vremensko ograničenje ne postoji, i time oni također doživljavaju sve prošle i buduće događaje kao da se događaju u sadašnjosti. I ako bi se ljudi na Zemlji na isti način pokušali dovesti u vezu sa procesom raspeća i uskrsnuća, oni bi, također, izvukli iz toga najveći blagoslov, i radost i vrlo duboka zahvalnost bi ušli u njihova srca napomol činjenice da Sam Ja Osobno u Isusu Kristu izbavio vas ljude od grijeha i smrti. Jer ovo je bio jedinstven proces, ni jedno ljudsko biće nije nikada uzelo takvu golemu patnju na sebe samoga, i ni jedno ljudsko biće nije nikada putovalo u potpunoj nevinosti najgorču stazu do Križa koja je završila sa Njegovom smrću na Križu, premda ljudi vrlo često dolaze u situacije u kojoj im okrutnost bližnjih ljudskih bića predočuje naizgled nepodnošljivu sudbinu. Ipak, duhovni procesi koji su također igrali ulogu u činu milosrđa Isusa Krista su pojačali Njegovu fizičku patnju mnogostruko više, budući je duša bila vrloduboko prosvjetljena i prema tome sposobna razumjeti sve... i duhovnu nedaću, kojoj su svi ljudi pali žrtvom, baš kao i duhovno stanje onih koji su Ga mučili i na Njemu sprovodili ovo odvratno djelo, koji su zlostavljali njegovo čisto tijelo naračun njihovih užasnih žudnji i opakih instinkata, i koje je On doživio kao poslanike iz pakla. Međutim, On je ustrajao sve do Njegove smrti... I trećeg dana On je iznova uskrsnuo u svoj slavi iz groba koji Ga je bio nesposoban držati zarobljenog... I tako je Njegovo uskrsnuće bilo kulminacija Njegovog čina Spasenja, jer svi oni koji su željeli sebi dopustiti biti iskupljenima kroz Isusa Krista mogu počivati sigurni da će oni, također, uskrsnuti iz mrtvih u vječni život... Premda prethodno ovome ljudski životi isto tako nisu bili dokončali sa njihovom fizičkom smrću, budući duša ne može umrijeti, ona postoji zauvijek. Ali da li će stanje duše onda biti stanje života ili stanje smrti potpuno zavisi o Božanskom Iskupitelju Isusu Kristu... Jedino On može dati život duši, i jedino On je kapija do života u blaženstvu... Prema tome, duša može također ući u kraljevstvo onostranog u stanju smrti i doista će ostati u ovom stanju sve dok ne zazove Isusa Krista, apelirajući Mu za život... ‘I tkogod živi i vjeruje u Mene neće nikada umrijeti...’ (Ivan 11:26) Čas fizičke smrti može već biti čas uskrsnuća za svaku osobu, nitko se ne treba bojati njegova časa smrti, budući je jedan pobijedio smrt i ovaj Jedan obećaje život svakoj osobi koja vjeruje u Njega... I na taj način, čak bi ljudi na Zemlji bili sposobni veseliti se i biti razigrani kada bi dokučili cijelo značenje čina Spasenja Isusa Krista i uzeli dijela u njemu... Onda bi smrt izgubila svoj žalac za sve ljude... i svi bi se ljudi pridružili pjesmi slavopojki ‘On je uistinu uskrsnuo... Isus, moj Iskupitelj živi...’

AMEN

<<< nazad