<<< nazad

Bertha Dudde, br. 7034, 5 Veljače 1958

SPASENJE JEDINO KROZ ISUSA KRISTA...


Vi nikada ne bi bili slobodni bez čina Spasenja Isusa Krista... Ove riječi vam moraju biti rečene opet i iznova, i vi morate znati kako niste slobodni, da vas Moj protivnik (Sotona) i dalje drži u ropstvu. Kao ljudsko biće vi niste potpuno svjesni ovog ropstva budući ne poznajete ni jedno drugo postojanje, budući je jedno postojanje u slobodi, svjetlu i snazi vama potpuno strano. Ali takvo je jedno postojanje bilo vaše u početku, vi ste jednom bili slobodni i bili ste u stanju djelovati u svjetlu i snazi, i bili ste u stanju neograničenog blaženstva. Međutim, kao ljudsko biće vi se ne možete sjetiti ovog stanja i možete ili ne morate vjerovati u to kada ste o tome obaviješteni. Ako ne vjerujete tome, vi nećete niti pokušati pobjeći iz ovog nedostatka slobode, budući je nužno vjerovati u Božanskog Spasitelja Isusa Krista tako da možete zazvati za Njegovu pomoć. Ipak sva ljudska bića trebaju žudjeti ovo stanje u svjetlu i slobodi, budući svatko može sigurno vidjeti da on nije sretan u njegovom zemaljskom postojanju kao ljudsko biće, da mu nedostaje snage ostvariti štogod želi, i da njemu također nedostaje prosvjetljenja, najviše mudrosti, i neograničenog znanja... 

Ljudsko biće je jedno nesavršeno živo biće sve dok je na Zemlji razdvojen od njegovog Božanskog Oca-Duha. Ovo je razdvajanje jednom bilo prouzročeno od strane samog bića kroz njegovu odanost Mojem protivniku (Lucifera), koji je bio prvi koji se razdvojio od Mene sa buntovničkom nakanom. I sada Moj protivnik drži biće u zarobljeništvu, ono sebe više ne može osloboditi. Biće mora biti pomognuto budući je samo po sebi preslabo da bi sebe razdvojilo od njega. I ova se pomoć jedino može naći u Isusu Kristu... Ako vi ljudi želite postati slobodni, što ste sposobni ostvariti u zemaljskom životu, onda morate zazvati Isusa Krista za pomoć. Vi Ga morate priznati kao pobjednika nad protivnikom, vi Ga morate priznati kao zemaljsku posudu koja je bila iskorištena od strane Mene da bi se borio protiv Mojega protivnika. Ovo je jedino bilo moguće u zemaljkom odijelu, u obliku ljudskog bića, Koje je bilo slabo poput vas i koje je potrebovalo Božansku snagu da omogući Njegovu pobjedu nad protivnikom. I ta snaga je bila LJubav... Moja temeljna supstanca... otud je čin Spasenja bio ostvaren od strane Ljubavi, od strane Mene Osobno...

I baš kao što je ljudsko biće bilo primilo snagu od Mene, Koji Sam Ga bio prožeo, vi Me također trebate tražiti za snagu, koju je čovjek Isus zadobio za vas kroz Njegovo raspeće. Vi jedino možete postići ovu snagu kroz Isusa Krista, drugim riječima, vi Me morate tražiti u Isusu da vam opet dam snagu koju ste bili odbacili u prošlosti. Ali vi ne možete primiti ovaj dar bez priznavanja čina Spasenja, budući jedino tako čineći vi nalazite opraštanje za užasan grijeh otpadništva od Mene. Jer žrtva na križu je bila iskupljenje ove ogromne krivnje... Ovo nije teško razumjeti za bilo koga dobre volje, ali nevoljna osoba (ili ‘koja se opire’) ne može dokučiti i razumjeti međuodnose... A ipak on ne bi trebao biti u potpunosti nazainteresiran za ovaj problem, namjesto on bi trebao ponizno priznati njegov nedostatak znanja i njegovu nemogućnost da ga razumije ispravno... On bi trebao željeti primiti istinsko razjašnjenje i razumijevanje... On bi trebao primiti k srcu neprestane podsjetnike kako nitko ne može postati blažen bez Isusa Krista. Jer svako ljudsko biće postaje svjesno činjenice kako nije slobodno, ni jedno se ljudsko biće ne osjeća apsolutno sretno na Zemlji i svako je ljudsko biće predmetom slabosti... budući je svaka osoba opterećena sa prvobitnim grijehom koji jedino može biti iskupljen od strane Božanskog Spasitelja Isusa Krista.

AMEN

<<< nazad